Perceelformulier

Perceelformulier van Levendaal.056.1 (Brechtenpoort), (Voor: 0-3-0/94).
Poort: Is als (onderdeel van) een poortgen bekend onder de naam Baanepoort (zie HVOL-site).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P1314
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-356
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-357
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-358
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-359
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-360
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-361
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-362
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-363
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-364
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-365
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-367
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-368
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-369
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-370

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL056.1Levendaal7Levendaal 56.1TerugVerderHGW-09Hogewoerd
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}235/1Jaepgen voirs 12 camers
1561-05-24Waarboek-67 A-1560 (belending)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}240/10Jaepgen Jacobsdr falie bagins huys ende erve
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)1454/1Jaepgen falide bagyn 12 cameren (huurders onbekend)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}1454/2Jaepgen falide bagyn 12 cameren (1 van 12)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}1454/22Jaepgen falide bagyn 12 cameren (2 van 12)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}1454/32Jaepgen falide bagyn 12 cameren (3 van 12)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}1454/42Jaepgen falide bagyn 12 cameren (4 van 12)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}1454/52Jaepgen falide bagyn 12 cameren (5 van 12)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}1454/62Jaepgen falide bagyn 12 cameren (6 van 12)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}1454/72Jaepgen falide bagyn 12 cameren (7 van 12)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}1454/82Jaepgen falide bagyn 12 cameren (8 van 12)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}1454/92Jaepgen falide bagyn 12 cameren (9 van 12)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}1454/A2Jaepgen falide bagyn 12 cameren (10 van 12)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}1454/B2Jaepgen falide bagyn 12 cameren (11 van 12)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}1454/C2Jaepgen falide bagyn 12 cameren (12 van 12)
1562-07-11Waarboek-67 B-1562 (belending)145/09Brechtenpoorte
1562-08-26Waarboek-67 B-1562 (belending)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}173/08Jaepgen Jacobsdr falide bagijnen
1563-04-05Waarboek-67 B-1562 (belending)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}313/09Jacopgen Jacopsdochter falide bagijn
1563-07-31Waarboek-67 C-1563 (belending)13/08Brechtenpoorte
1564-08-11Waarboek-67 C-1563 (belending)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}211/09Jacoba Jacobsdr falide bagijn
1565-04-10Waarboek-67 C-1563 (belending)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}319/08voors Jaepgen Jacobsdr erve
1566-03-17Waarboek-67 C-1563 (belending)493/08de Brechtenpoort
1567-10-14Waarboek-67 D-1567 (belending)28/07Brechtenpoort
1568-02-05Waarboek-67 D-1567 (belending)Jaepgen Jacobsdr {bagijn}59/06Jacobgen voors. selfs met een poorte ende gange
1569-01-13Waarboek-67 D-1567 (belending)313/07Henrick Jan Roelen cameren
1570-09-07Waarboek-67 D-1567 (belending)Cornelis Lambrechtsz {bakker}411/06Brechtenpoort toecomende Cornelis Lambrechtsz backer
1570-12-11Waarboek-67 D-1567 (belending)Cornelis Lambrechtsz {bakker}447/07Cornelis Lambrechtsz hopmeter
1571-04-07Waarboek-67 D-1567 (belending)506/08Brechtenpoirt
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)243/1Mary Hendricx
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)244/1Cornelis Anthonissen
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)245/1Arent Cornelissen
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)246/1Jan Roelen
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)247/1Dieuwer Cornelis
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)248/1Pouwelssen Pouwels
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)249/1Marytgen Dircx
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)250/1Mary Joesten
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)David Joostenz {boterkruier}251/1Davidt Joesten
1578-04-19Waarboek-67 F-1576 (belending)530/08Brechtenpoorte
1580-10-28Waarboek-67 H-1580 (belending)222/10Brechtgen poortgen
1581-01-13Waarboek-67 H-1580 (belending)256/08de huysinge staende in de Brechtenpoorte
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Anthonisz {metselaar}185/1Cornelis Thonisz metselaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen {vrouw van Cornelis Anthonisz}185/2Neeltgen zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anthonis Cornelisz {Levendaal}185/3Thonis (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Cornelisdr {Levendaal56.1}185/4Trijntgen (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Cornelisz {Levendaal}185/5Dirck (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Arent Cornelisz {voller}186/1Arent Cornelisz volre
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)NN NN {vrouw van Arent Cornelisz}186/2zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Cornelisdr van de Ley186/3Trijntgen Cornelisdr van de Ley zijn dochter woont met hem in de cost
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Immetgen Cornelisdr {Levendaal}187/1Immetge Cornelisdr wed
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)NN {man van Immetgen Cornelisdr}187/1aImmetge Cornelisdr wed
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob {Levendaal}187/2Jacob (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen {Levendaal}187/3Jannitgen (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen {Levendaal}187/4Neeltgen (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Lenaertsdr {Levendaal}188/1Maritgen Lenertsdr wed
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Joachim {man van Marytgen Lenaertsdr}188/1aMaritgen Lenertsdr wed
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Joachimsz {Levendaal}188/2Jan Jochumsz haer zoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Beatrix Willemsdr {Levendaal}189/1Beatris Willemsdr wed
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)NN {man van Beatrix Willemsdr}189/1aBeatris Willemsdr wed
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Stijntgen {Levendaal}189/2Stintgen (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter {Levendaal}189/3Pieter (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Adriaensdr {Levendaal}190/1Trijn Ariaensdr wed
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)NN {man van Trijntgen Adriaensdr}190/1aTrijn Ariaensdr wed
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen {Levendaal}190/2Trijn (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pouwels {Levendaal}190/3Pouwels (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Immetgen Fransdr {vrouw van Jan}191/1Immetge Fransdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Coentgen Jansdr {Levendaal}191/2Coentge Jans haer dochter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Willemsz {linnenwever}192/1Dirck Willemsz lindewever
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Leentgen Jansdr {vrouw van Dirck Willemsz}192/2Lenertgen Jansdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Dircksdr {Levendaal}192/3Annitgen haer beyder dochter
1583-08-09Waarboek-67 K-1582 (belending)Barent Lambrechtsz Boomgaertshouck {schrijnwerker}373/10Barent Lambrechtsz van Boomgaertshoucx huysen
1583-08-20Waarboek-67 K-1582 (belending)Barent Lambrechtsz Boomgaertshouck {schrijnwerker}372/10Barent Lambrechtszs huys
1584-08-16Grachtenboek-31 (eigenaar)220/1Joris Hartgenspoort
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben339/1dezelve Hartgen
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben340/1dezelve Joris Hartgen
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben341/1dezelve een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben342/1dezelve een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben343/1dezelve een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben344/1dezelve een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben345/1dezelve een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben346/1dezelve Joris Hartgen
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben347/1dezelve noch een huysken
1588Stratenboek-19 (eigenaar)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben110/1Joris Willemsz van Dubben
1596-04-03Grote-Bewijzen-C (belending)281/16Brechten poorte uytgaende op Levendeel
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt339/1deselve Bijlevelt
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt340/1deselve Bijlevelt
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt341/1deselve Bijlevelt
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt342/1deselve Bijlevelt
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt343/1deselve Bijlevelt
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt344/1deselve Bijlevelt
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt345/1deselve Bijlevelt
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt346/1deselve Bijlevelt
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt347/1deselve Bijlevelt
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)356/1Jacques Crombeen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt356/2Coert Wouterss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)357/1Pieter Carpentier
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt357/2Coert Wouterss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)358/1Franchijntgen Bierman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt358/2Coert Wouterss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)359/1Berber Pieters
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt359/2Coert Wouterss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)360/1Thijs Pieterss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt360/2Coert Wouterss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)361/1Cornelis Jacobss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt361/2Coert Wouterss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)362/1Claes Corss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt362/2Coert Wouterss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Floris Pietersz {schuitenvaarder}363/1Floris Pieterszn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt363/2Coert Wouterss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)364/1Maljaert Christiaen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt364/2Coert Wouterss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)365/1Jedion Pinte
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Coert Woutersz van Bijlevelt365/2Coert Wouterss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)367/1Louwys Billewit
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jacob Maertensz Rijck367/2Jacob Rijcke
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)368/1Jacobmijntgen Boude
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jacob Maertensz Rijck368/2Jacob Rijcke
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)369/1Cornelis Corneliszn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jacob Maertensz Rijck369/2Jacob Rijcke
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)370/1Heynrick Achterman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jacob Maertensz Rijck370/2Jacob Rijcke
1720-04-13Waarboek-67-07E-1720 (verkoper)190/03Claas Noordermeer
1720-04-13Waarboek-67-07E-1720 (koper)190/04Cornelis van der Goes
1720-04-13Waarboek-67-07E-1720 (belending)190/05Hendrik van den Bosch
1720-04-13Waarboek-67-07E-1720 (belending)190/06Nicolaas van Rijp
1720-04-13Waarboek-67-07E-1720 (belending)190/07Baanepoort