Perceelformulier

Perceelformulier van NieuweRijn.071, (Voor: 2-1-9/808).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL071GansoordNieuwe Rijn 71TerugVerderGSD-01Gansoord
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1546-09-03Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Arent Jacobsz Does663/03Aernt
1546-09-03Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Huibrecht Jacobsz Does {vishandelaar}663/04Huybrecht
1546-09-03Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Jacob Jacobsz Does663/05Jacop
1546-09-03Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Lysbeth Jacobsdr Does {vrouw van Jan Woutersz}663/06Lijsbet
1546-09-03Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Machteld Jacobsdr Does663/07Machtelt
1546-09-03Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Marytgen Jacobsdr Does {ongehuwd}663/08Marytge
1546-09-03Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Annetgen Jacobsdr Does663/09Annetgen
1546-09-03Grote-Bewijzen-B (overledene)Jacob Arentsz Does663/10wijlen Jacop Aernt Doesz scheepmaecker
1546-09-03Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Immetgen Arentsdr {Does}663/11Ymmetgen Aerntsdr
1546-09-03Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Roelof Willemsz {scheepmaker}663/12Roelof Willemsz scheepmaecker
1551-01-15Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Cornelis Barthoutsz {scheepmaker}6/03Cornelis Barthoutsz
1551-01-15Huwelijksevw-B2 (getuige)Marie Claesdr {vrouw van Cornelis Barthoutsz}6/04Marie Claesdochter zijn moeye
1551-01-15Huwelijksevw-B2 (getuige)Jacob Jansz van der Graft6/05Jacop Jansz vande Graft vrund ende mage
1551-01-15Huwelijksevw-B2 (getuige)Cors Willemsz {droogscheerder}6/06Kerstant Willemsz vrund ende mage
1551-01-15Huwelijksevw-B2 (bruid)Margriete Jansdr van Rossum6/07Margriete Jan Pietersz van Rossensdochter
1551-01-15Huwelijksevw-B2 (getuige)Jan Pietersz van Rossum6/08Jan Pietersz van Rossen haer vader
1551-01-15Huwelijksevw-B2 (getuige)Jacob Huigenz {brouwer}6/09Jacop Huygenz brouwer haer oem
1551-03-09Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Immetgen Arentsdr {Does}231/03Ymmetgen Jacop Aernt Doensz scheepmaickers weduwe
1551-03-09Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Jacob Arentsz Does231/04Jacop Aernt Doensz scheepmaickers weduwe
1551-03-09Inbrengboek-1540-1559 (koper)Cornelis Barthoutsz {scheepmaker}231/07Cornelis Barthoutsz scheepmaicker
1556-11-19Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Cornelis Barthoutsz {scheepmaker}351/03Cornelis Bairtoutsz sceepmaicker
1556-11-19Inbrengboek-1540-1559 (koper)Cornelis Gerritsz {verwer}351/06Cornelis Gerrytsz verwer
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Jannetgen Jacobsdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}7/1Cornelies Gerytsz lapverwers wedewy
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Cornelis Gerritsz {verwer}7/1aCornelies Gerytsz lapverwers wedewy
1561-02-07Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Jannetgen Jacobsdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}161/03Jannetgen Jacobsdr weduwe van Cornelis Gerritsz verver
1561-02-07Waarboek-67 A-1560 (overledene)Cornelis Gerritsz {verwer}161/04weduwe van Cornelis Gerritsz verver
1561-02-07Waarboek-67 A-1560 (koper)Joost Pietersz {brouwer, bakker}161/06Joost Pietersz brouwer
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Joost Pietersz {brouwer, bakker}1792/21Joost Pietersz bakker/brouwer
1562-10-20Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Joost Pietersz {brouwer, bakker}196/03Joost Pietersz bakker
1562-10-20Waarboek-67 B-1562 (koper)Jan Govertsz {verwer}196/07Jan Govertsz
1562-10-29Waarboek-67 B-1562 (belending)Jan Govertsz {verwer}199/07Jan Govertsz
1565-04-03Grote-Bewijzen-B (belending)Jan Govertsz {verwer}858/15Jan Govertsz verwer
1565-07-05Waarboek-67 C-1563 (belending)Jan Govertsz {verwer}372/13Jan Govertsz verwer
1565-09-18Waarboek-67 C-1563 (belending)Jan Govertsz {verwer}409/07Jan Govertsz voors
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Jan Govertsz {verwer}6/1Jan Govertsz, verwer
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Jan Govertsz {verwer}15/1Oude Jan Gooverts
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)8/1in oude Jan Govertsz huysinge Tryntgen Gerritsdr en bewaerster
1574-08-07Volkstelling-1574 (overledene)Jan Govertsz {verwer}8/1ain oude Jan Govertsz huysinge Tryntgen Gerritsdr en bewaerster
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst8/1IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
1577-08-31Waarboek-67 F-1576 (belending)IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst321/06IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst notaris publyck
1581-06-12Album-Studiosorum (vermelding)Arnoud van Ieperen10/04Arnoldus Iprius Harlemensis M
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Gerritsz de Goede8/1Jan Gerrytsz de Goede
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Doesgen Jacobsdr {de Goede}8/2Doesgen Jacobsdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)8/3Jacob haer beyder zoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)8/4Marytgen Jacobsdr haer zuster
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)8/4zInt zelve huys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Arnoud van Ieperen8/5Aernout van Iperen gebooren van Haren heeft hier gewoont van mey aff 8 j schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Catrijn van Hoogensteyn {vrouw van Arnoud van Ieperen}8/6Katrijn van Hoogensteyn zijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)8/7Jacob haer beyder zoon
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Gerritsz de Goede9/9Jan Gerritsz de Goede
1585Vetus-1585 (eigenaar)IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst71/1Ysbrant van der Bouchorst
1586-03-27Grachtenboek-07 (eigenaar)IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst60/1IJsbrant Jacobsz van Buuchorst
1598-02-13Poorterboeken-E-1588 (poorter)Dirck Dircksz van Santen8399/141VaDirck Dircxz van Santen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dirck Dircksz van Santen95/1Dirc Dircxz van Santen
1601-03-28Kaart-PV0922.1 (eigenaar)Dirck Dircksz van Santen7/1Claes Claes soutsieders swager zijnde Dick Dirckx van Santen
1601-03-28Kaart-PV0922.1 (vermelding)Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}7/2Claes Claes soutsieders swager zijnde Dick Dirckx van Santen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Dirck Dircksz van Santen103/1Dirck van Santen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)103/3opt aengeven van zijn vrou