Perceelformulier

Perceelformulier van Hogewoerd.003 (Valckenburch), (Voor: 1-11-0/722).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR003Hogewoerd03.0422Hogewoerd 3TerugVerderHGW-13Hogewoerd
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Dirck Willemsz Tellepeper196/1Dirck Willemsz coemen
1559-11-15Grote-Bewijzen-B (belending)Dirck Willemsz Tellepeper805/07Dirck Willemsz coman
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Dirck Willemsz Tellepeper1412/1Dirck Willemsz coman
1569-03-15Waarboek-67 D-1567 (belending)Dirck Willemsz Tellepeper168/06Dirck Willemsz coman
1571-12-10Waarboek-67 E-1571 (belending)Dirck Willemsz Tellepeper14/05Dirck Willemss coman
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Dirck Willemsz Tellepeper13/1Dirck Willemsz, coman
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Dirck Willemsz Tellepeper13/1Dirck Willemsz, coman
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Dirck Willemsz Tellepeper70/1Dirick Willemsz cooman
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Dirck Willemsz Tellepeper202/1koman Dirck
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Dirck Willemsz Tellepeper80/1Dirck Willemsz coman
1576-09-28Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Dirck Willemsz Tellepeper116/03Dirck Willemsz zijn vader
1576-09-28Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Adriaen Dircksz Tellepeper116/04Adriaen Dircksz koopman
1577-06-10Poorterboeken-D-1532 (poorter)François de Hegere6469/73VaFranchoys de Heger
1577-11-11Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Dirck Jansz Uytenhage van Ruyven368/03Dirck Jansz Uytenhage brouwer
1577-11-11Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Adriaen Dircksz Tellepeper368/04Adriaen Dircksz koopman
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)François de Hegere107/1.3.7.2Franchoys de Heger
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)François de Hegere107/1Franchoys de Hagere lakencoper van Hontschoten schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen {de Hegere}107/2Annitgen zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Françoisdr de Hegere107/3Lysbeth haer beyder kint
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Reyersdr {spinster}108/1Lysbet Reyersdr spinster
1581-12Kerven-1581 (bewoner)François de Hegere81/81Franchoys de Hegere van Honscoten
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)François de Hegere87/1Franchoys de Heger
1585Vetus-1585 (eigenaar)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}272/1Josyne Franssdr Adriaen Dirc Ottenss wedue
1585Vetus-1585 (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}272/1aJosyne Franssdr Adriaen Dirc Ottenss wedue
1585Vetus-1585 (eigenaar)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}273/1dezelve haer huys
1588Stratenboek-18 (eigenaar)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}750/1Josina Franssendr
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)272/1de erffgenamen van Josyna Franssendr Adriaen Dirc Ottensz wedue
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}272/1ade erffgenamen van Josyna Franssendr Adriaen Dirc Ottensz wedue
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}272/1bde erffgenamen van Josyna Franssendr Adriaen Dirc Ottensz wedue
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)273/1deselve erffgenamen van Josyna Franssendr
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}273/1adeselve erffgenamen van Josyna Franssendr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)292/1Jan van der Strate
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)292/2Dirck Adriaenszn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)293/1Passchier Louris
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)293/2Dirck Adriaenszn