Perceelformulier

Perceelformulier van OudeRijn.061 ('t Hert, 't Hart), (Voor: 1-6-6/581).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR061Oude RijnOude Rijn 61TerugVerderGSD-03Gansoord
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Jeroen Maertensz {OudeRijn}86/1Jeronemus Martens
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jeroen Maertensz {OudeRijn}1868/1Hieronimus Martynsz mr
1566-11-23Waarboek-67 C-1563 (belending)Machteld Gerritsdr in 't Hart588/06Machtelt Gerytsdr, wedue van Jeronimus Mairtensz
1566-11-23Waarboek-67 C-1563 (overledene)Jeroen Maertensz {OudeRijn}588/07wedue van Jeronimus Mairtensz
1570-04-10Waarboek-67 D-1567 (belending)Machteld Gerritsdr in 't Hart336/05Machtelt Gerrytsdochter, weduwe wijlen Jeronimus Maertensz
1570-04-10Waarboek-67 D-1567 (overledene)Jeroen Maertensz {OudeRijn}336/06weduwe wijlen Jeronimus Maertensz
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Machteld Gerritsdr in 't Hart9/1Machtelt, in 't Hert, Jeronimus Maertszoons weduwe
1572-11-28GedwongenLening-1572 (overledene)Jeroen Maertensz {OudeRijn}9/1aJeronimus Maertszoons weduwe
1573ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Machteld Gerritsdr in 't Hart42/1Machtelt Gherytsdr
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Machteld Gerritsdr in 't Hart44/1Machtelt, in "t Hardt
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Machteld Gerritsdr in 't Hart35/1Machtelt, in 't Hart
1574-06-25Waarboek-67 E-1571 (belending)Machteld Gerritsdr in 't Hart380/11Machtelt Gerytsdr mr. Jeronimus Maertenss.s weduwe
1574-06-25Waarboek-67 E-1571 (overledene)Jeroen Maertensz {OudeRijn}380/12mr. Jeronimus Maertenss.s weduwe
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)85/1Claes Huygensz
1575-07-04Waarboek-67 E-1571 (belending)Machteld Gerritsdr in 't Hart566/05Machtelt Geritsdr weduwe van Jeronimus Maerts
1575-07-04Waarboek-67 E-1571 (overledene)Jeroen Maertensz {OudeRijn}566/06weduwe van Jeronimus Maerts
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Machteld Gerritsdr in 't Hart14/1Machtelt, in Hert
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Machteld Gerritsdr in 't Hart18/1Machtelt Gerytsddr Mr Hieronimus Maertsz wedue
1576GedwongenLening-1576 (overledene)Jeroen Maertensz {OudeRijn}18/1aMr Hieronimus Maertsz wedue
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Louris van Staveren {lakenbereider}83/1Lourys van Staveren baeywercker en gewoont 3 jaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Wilhelmina {van Staveren}83/2Willemijn zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)83/2zInt zelve huys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan van Staveren83/3Jan van Staveren drapier
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen {van Staveren}83/4Marytgen zijn wijff heeft hier gewoont 3 jaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Catrijn {dienstmeid-OudeRijn}83/5Katrijn t joncwijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Joost Claesz {knecht}83/6Joost Claesz de knecht ouer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Louris van Staveren {lakenbereider}31/31Louris van Staveren baeyewercker
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan van Staveren32/32ten zelven huyse Jan van Staveren drapier
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Louris van Staveren {lakenbereider}33/1Lourys van Staveren baywercker
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan van Staveren34/1Jan van Staveren drapier
1585Vetus-1585 (eigenaar)166/1d' erffgenamen van Machtelt Gerrits mr Jeronimus wedue
1585Vetus-1585 (overledene)Machteld Gerritsdr in 't Hart166/1ad' erffgenamen van Machtelt Gerrits mr Jeronimus wedue
1585Vetus-1585 (overledene)Jeroen Maertensz {OudeRijn}166/1bmr Jeronimus wedue
1585-04-03Grachtenboek-12 (eigenaar)290/1de erfgenamen van Machtelt int Hert
1585-04-03Grachtenboek-12 (overledene)Machteld Gerritsdr in 't Hart290/1ade erfgenamen van Machtelt int Hert
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)199/1Jan Maertensz van Peltenburch
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)217/1Jan Maertensz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)217/3opt aengeven van de vrou