Perceelformulier

Perceelformulier van Hogewoerd.103 (De Groene Papegaai), (Voor: 1-10-1/693).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P1323
IdType leiden-rdl: B05304
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-065

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR103Hogewoerd03.0470.aHogewoerd 103TerugVerderHGW-05Hogewoerd
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)36/1Human Vastars zoon
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)48/1Heymen Wassen lyndrayer
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}1244/1Dirck Jansz snijder
1562-03-24Waarboek-67 B-1562 (belending)Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}79/07Dirck Janss snijder
1564-02-10Waarboek-67 C-1563 (belending)Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}115/06Dirck Jansz snijder
1570-01-18Waarboek-67 D-1567 (belending)Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}290/05Dirck Janss snijder
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)53/1Claertgen Dircx
1576-01-31Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Cornelis Jaspersz {timmerman}641/03Cornelis Jaspersz timmerman
1576-01-31Waarboek-67 E-1571 (mede-eigenaar)Gerrit Jansz {snijder}641/04Gerrit Janss snijder
1576-01-31Waarboek-67 E-1571 (mede-eigenaar)Cornelis Jansz Polen {steenplaatser, schuitenvoerder}641/05Cornelis Janss steenplaetser
1576-01-31Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Jan Jansz van der Beeck {de oude}641/06Jan Janss cuyper
1576-01-31Waarboek-67 E-1571 (mede-eigenaar)Beatrix Jaspersdr {van der Beeck}641/07Beatris Jaspersdochter
1576-01-31Waarboek-67 E-1571 (koper)Marytgen Egbertsdr {ongehuwd}641/08Maritgen Egbertsdr ongehuwd
1577-10-05Waarboek-67 F-1576 (belending)345/05Dirck Janss snijders erffgenamen
1577-10-05Waarboek-67 F-1576 (overledene)Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}345/06Dirck Janss snijders erffgenamen
1577-12-21Waarboek-67 F-1576 (belending)386/06de weeskinderen van Dirck Janss snijder
1577-12-21Waarboek-67 F-1576 (overledene)Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}386/07de weeskinderen van Dirck Janss snijder
1578-03-14Waarboek-67 F-1576 (belending)486/06erffgenamen van Dirck Jansz snijder
1578-03-14Waarboek-67 F-1576 (overledene)Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}486/07erffgenamen van Dirck Jansz snijder
1580-06-14Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Jeroen Dircksz {kuiper}123/03Jeroen Dircxz cuyper
1580-06-14Waarboek-67 H-1580 (verkoper)123/04Cornelis Dircxz lindewever
1580-06-14Waarboek-67 H-1580 (verkoper)123/05Claertgen Dircxdr ongehoude persoon
1580-06-14Waarboek-67 H-1580 (verkoper)123/07Jan Cornelisz zijn zoon
1580-06-14Waarboek-67 H-1580 (overledene)123/08geteelt aen Appolonia Dircxdr za.
1580-06-14Waarboek-67 H-1580 (overledene)Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}123/09erfgenamen van Dirck Jansz snijder
1580-06-14Waarboek-67 H-1580 (koper)Jan Adriaensz {schoenmaker}123/10Jan Adriaensz schoemaker
1580-06-14Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Jeroen Dircksz {kuiper}124/03Jeroen Dircxz cuyper
1580-06-14Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)124/04Cornelis Dircxz lindewever
1580-06-14Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)124/05Claertgen Dircxdr ongehoude persoon
1580-06-14Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)124/07Jan Cornelisz zijn zoon
1580-06-14Waarboek-67 H-1580 (overledene)124/08geteelt aen Appolonia Dircxdr
1580-06-14Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Jan Adriaensz {schoenmaker}124/09Jan Adriaenszoon schoemaecker
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Adriaensz {schoenmaker}110/4.1.4.3Jan Adriaensz schoemaker
1581-04-26Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Jan Adriaensz {schoenmaker}380/03Jan Adriaenszoon schoemaecker
1581-04-26Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Dirck Philipsz {boomgaardenier}380/04Dirck Philpszoon boomgaertman
1581-04-26Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Jan Adriaensz {schoenmaker}381/03Jan Adriaens zoon schoemacker
1581-04-26Waarboek-67 H-1580 (koper)Dirck Philipsz {boomgaardenier}381/05Dirck Phillips zoon boomgaertman
1581-06-10Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Dirck Philipsz {boomgaardenier}101/12aDirck Phillipsz
1581-06-10Ondertrouw-NH-A (bruid)Joosgen Jansdr {vrouw van Dirck Philipsz}101/12bJoosgen Jansdr
1581-06-16Voogdenboek-A (ouder)Dirck Philipsz {boomgaardenier}228/03Dirc Philipsz van der Berten
1581-06-16Voogdenboek-A (overledene)Marie Cornelisdr {vrouw van Dirck Philipsz}228/04Maria Corneliz zaliger
1581-06-16Voogdenboek-A (kind)Dirck Dircksz {Hogewoerd}228/05Dirc (oud ΒΌ jaar)
1581-06-16Voogdenboek-A (kind)Philipsgen Dircksdr {Hogewoerd}228/06Philipsgen (7 jaar)
1581-06-16Voogdenboek-A (kind)Marytgen Dircksdr {Hogewoerd}228/07Maria (5 jaar)
1581-06-16Voogdenboek-A (kind)Adriaentgen Dircksdr {Hogewoerd}228/08Adr(iana) (4 jaar)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Philipsz {boomgaardenier}54/1Dirck Phillipsz boomgaertman van Alphen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Joosgen Jansdr {vrouw van Dirck Philipsz}54/2Joesgen Jansdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Dircksdr {Hogewoerd}54/3Maritgen (zijn voorkinderen gewonnen bij Mary Cornelisdr)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaentgen Dircksdr {Hogewoerd}54/4Ariaentgen (zijn voorkinderen gewonnen bij Mary Cornelisdr)
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Marie Cornelisdr {vrouw van Dirck Philipsz}54/4a(zijn voorkinderen gewonnen bij Mary Cornelisdr)
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Dirck Philipsz {boomgaardenier}38/1Dirck Phillipsz boomgaertman
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Dirck Philipsz {boomgaardenier}40/1Dirc Philipsz boomgaertman
1585Vetus-1585 (eigenaar)Dirck Philipsz {boomgaardenier}62/1Dirck Phillipszoon appelcoper
1585Vetus-1585 (eigenaar)Dirck Philipsz {boomgaardenier}62/2dezelve een huys dat hij verhuyert
1588Stratenboek-20 (eigenaar)Dirck Philipsz {boomgaardenier}170/1Dirck Philpssoon
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Dircksz van Velsen62/1Jan van Velsen Dircxz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Dirck Philipsz {boomgaardenier}65/1Dirck Phillipszn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Dircksz van Velsen65/2Jan Dircxzn van Velsen
1607-05Bierfraude-1607 (bewoner)Dirck Philipsz {boomgaardenier}614/1Dirc Philipsz in De Groene Papegay bij de Hoochwoertspoort cleynbier