Perceelformulier

Perceelformulier van Hogewoerd.091-095 (Christoffel/Utrecht), (Voor: 3-10-0/1444. Rechts: 15-6-0/5839).
Meerdere percelen, in Straten-/Grachtenboek samengenomen tot een.
Opmerkingen: Dit perceel moet gesplitst worden.


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR091-095HogewoerdHogewoerd 91-95TerugVerderHGW-07Hogewoerd
RR000.1WielmakersteegWielmakersteeg 0.1TerugHGW-07Hogewoerd
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1563-10-20Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Jannetgen Dircksdr {vrouw van Anthonis Claes Joostenz}40/03Jannetgen Dircksdr weduwe van Anthonis Claas Joostensz
1563-10-20Waarboek-67 C-1563 (overledene)Anthonis Claes Joostenz {Hogewoerd}40/04weduwe van Anthonis Claas Joostensz
1563-10-20Waarboek-67 C-1563 (koper)Annetgen Fredericksdr {Slingeland}40/06Anna Fredricksdr weduwe van Jan Gerritsz
1563-10-20Waarboek-67 C-1563 (overledene)40/07weduwe van Jan Gerritsz
1563-10-20Waarboek-67 C-1563 (belending)Annetgen Fredericksdr {Slingeland}40/10Anna Fredericxdochters ledighe erve
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)60/1Ael Pieters
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)61/1Jan Willems lindewever
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)62/1Cornelis Cornelisz in Christophel
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)63/1noch after in 't selfde huys woent Symon Dircxz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)64/1Neel Pieters van Leyderdorp
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}258/1Pieter Hendricxz waert
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)259/1Anna Jan Joachijmssen
1575-06-04Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Willem Aelbrechtsz Berchey4/03aWillem Aelbrechtsz Berchey
1575-06-04Ondertrouw-NH-A (bruid)Griete Pietersdr {Berchey}4/03bGriete Pietersdr
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Willem Aelbrechtsz Berchey10/1Willem Bercheye Aelbrechtsz
1577-08-08Waarboek-67 F-1576 (belending)Anthonis Jansz {slotenmaker}301/23Thonis Jansz slotemaecker
1577-08-08Waarboek-67 F-1576 (belending)Willem Aelbrechtsz Berchey301/24Willem Aelbrechtsz
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Willem Aelbrechtsz Berchey193/1.4.2.0Willem Berchey
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Bruin Adriaensz {kuiper}157/03Bruyn Arentsz cuyper
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Jan Joachimsz {kuiper}157/04Jan Joachemsz cuyper
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Neeltgen Gerritsdr {Groenesteeg}157/05Neeltgen Gerritsdr weduwe van Huybert Jansz pottebacker
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (overledene)Huibrecht Jansz {pottenbakker}157/06weduwe van Huybert Jansz pottebacker
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (overledene)Annetgen Fredericksdr {Slingeland}157/08erfgenamen van Annatgen Vredericxdr, weduwe van Jan Gherritsz Slingelandt
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (overledene)Jan Gerritsz Slingeland157/09weduwe van Jan Gherritsz Slingelandt
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (koper)Willem Aelbrechtsz Berchey157/10Willem Aelbrechtsz Berchen
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (belending)157/11Griete Pietersdr wedue van Cornelis Willemsz
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (overledene)157/12wedue van Cornelis Willemsz
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (belending)157/15Thonis Thonisz slotemaecker
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Willem Aelbrechtsz Berchey158/03Willem Aelbrechtsz Berchen
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Bruin Adriaensz {kuiper}158/05Bruyn Arentsz cuyper
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Jan Joachimsz {kuiper}158/06Jan Joachemsz, cuyper
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Neeltgen Gerritsdr {Groenesteeg}158/07Neeltgen Gerritsdr
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (overledene)158/08Huybert Jansz, pottebacker
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (overledene)Annetgen Fredericksdr {Slingeland}158/10Annatgen Vredericxdr
1579-02-09Waarboek-67 G-1578 (overledene)Jan Gerritsz Slingeland158/11Jan Gherritsz Slingelandt
1579-07-27Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)332/03Jan Jansz bakker
1579-07-27Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Willem Aelbrechtsz Berchey332/04Willem Aelbrechtsz Berchey
1579-07-27Waarboek-67 G-1578 (belending)Anthonis Jansz {slotenmaker}332/06Thonis slotemaecker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dionys Pietersz {visser}61/1Denys Pietersz van Eynchuysen is ten harinvaert
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Joostendr {Hogewoerd}61/2Annitgen Joestensdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pietergen Dionysdr {Hogewoerd}61/3Pietertgen (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Joosgen Dionysdr {Hogewoerd}61/4Joesgen (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willemtgen Dionysdr {Hogewoerd}61/5Willemtgen (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Adriaensdr {Hogewoerd}62/1Marytgen Ariaensdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen {Hogewoerd}62/2Jannitgen haer kint
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)62/3Maritgen Eyngelsdr een spinster
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Aelbrechtsz Berchey63/1Willem Aelbertsz Berchey wairt in Sinte Cristoffel schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Griete Pietersdr {Berchey}63/2Griete Pietersdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)63/3Aelbert (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)63/4Jannitgen (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)63/5Pieter die gewoont heeft tot Jacob Willemsz van der burch
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)63/6Anna Jansdr uit Den Haegh dienstmaegt
1581-10-06Waarboek-67 J-1581 (verkoper)94/03Claes Barthoutsz lindewever wonende tot Haerlem
1581-10-06Waarboek-67 J-1581 (koper)Willem Aelbrechtsz Berchey94/04Willem Aelbrechtsz
1581-10-06Waarboek-67 J-1581 (belending)Willem Aelbrechtsz Berchey94/05Willem Berchey
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Willem Aelbrechtsz Berchey44/44Willem Aelbrechtsz Berchey
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Willem Aelbrechtsz Berchey46/1Willem Aelbrechtsz Berchey
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)47/1Joos de Zomere
1585Vetus-1585 (eigenaar)Willem Aelbrechtsz Berchey71/1Willem Aelbrechtss Bercheys tuyn
1585Vetus-1585 (eigenaar)Willem Aelbrechtsz Berchey72/1deszelven Bercheys huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Willem Aelbrechtsz Berchey73/1dezelve een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Willem Aelbrechtsz Berchey74/1dezelve Bercheys huysinge opten houc
1585Vetus-1585 (eigenaar)Willem Aelbrechtsz Berchey75/1deselve Willem Berchey
1588Stratenboek-20 (eigenaar)Willem Aelbrechtsz Berchey230/1Willem Aelbrechtsz Berchey
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant71/1Willem Ouwelant brouwers thuyn
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant72/1deselve Willem Ouwelant
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant73/1deselve Willem Ouwelant
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant74/1deselve Ouwelant
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Lysbeth Adriaensdr Berchey {vrouw van Aelbrecht Willemsz, Claes Jacobsz}75/1Lysbeth Berchey (doorgehaald)
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)77/1Jan Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant77/2Willem Ouwelandt brouwer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)78/1Andries Kocheljaen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant78/2Willem Ouwelandt brouwer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)79/1Pieter Rosee
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant79/2Willem Ouwelandt brouwer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)80/1Jan Wollaert
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant80/2Willem Ouwelandt brouwer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)81/1Joost de Heger
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant81/2Willem Ouwelandt brouwer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)82/1Gilles Vroomhout
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Lysbeth Adriaensdr Berchey {vrouw van Aelbrecht Willemsz, Claes Jacobsz}82/2Lijsbeth Berchey