Perceelformulier

Perceelformulier van LangeMare.031-037, (Voor: 2-8-0/1005. Links: 10-9-0/4050).
Opmerkingen: 1-6-6 extra aan zijde Mare.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P2584

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR031-037MareLange Mare 31-37TerugVerderOLZ-14Overmare Landzijde
AR000.7Veststeeg (Overmaredorp Lz)Hazewindsteeg 0.7TerugOLZ-14Overmare Landzijde
LR047-051VestslootOude Vest 47-51TerugVerderOLZ-14Overmare Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)19/1Jop Huygensz schoemacker
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieter Cornelisz (van Stopenburch) {schoenmaker}19/2Pieter Corneliesz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Reyer Adamsz {schoenmaker}29/1Reyer Adamsz schoemacker een loey-erf
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)2667/1Job Huygenz schoenmaker
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieter Cornelisz (van Stopenburch) {schoenmaker}2667/2Pieter Cornelisz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)2676/1Aefgen Jansdr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Reyer Adamsz {schoenmaker}2677/1Reyer Adriaensz loywerf
1575-10-22Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Hessel Claesz {soldaat}16/02aHessel Claesz
1575-10-22Ondertrouw-NH-A (bruid)Geertruid Cornelisdr {vrouw van Jacob Maertensz}16/02bGeertgen Cornelisdr
1579-09-02Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Jacob Jansz {man van Neeltgen Jansdr}360/03Jacob Jansz
1579-09-02Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Neeltgen Jansdr {vrouw van Joachim Hendricksz, Jacob Jansz}360/04de wedue van Joachim Hendricxsz
1579-09-02Waarboek-67 G-1578 (overledene)Joachim Hendricksz {schoenmaker}360/05de wedue van Joachim Hendricxsz
1579-09-02Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Pieter Hendricksz {stadssecretaris}360/06Pieter Henricxsz secretaris tot Munster
1579-09-02Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Cornelis Claesz van Leeuwen {Monster}360/07Cornelis Claesz
1579-09-02Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Pietergen Hendricksdr {vrouw van Cornelis Claesz}360/08Pietertgen Hendricxsz
1579-09-02Waarboek-67 G-1578 (verkoper)360/09de weeskinderen van Frederick Hendricxsz
1579-09-02Waarboek-67 G-1578 (overledene)Frederick Hendricksz {LangeMare}360/10de weeskinderen van Frederick Hendricxsz
1579-09-02Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hendrick Adamsz {Haarlemmerstraat}360/11erffgenamen van Hendryck Adamsz
1579-09-02Waarboek-67 G-1578 (overledene)Reyer Adamsz {schoenmaker}360/12erffgenaem van Reyer Adamsz zijn broeder
1579-09-02Waarboek-67 G-1578 (koper)Floris Willeboortsz van Stopenburch360/13Floris Willeboortsz schoemaecker
1579-09-02Waarboek-67 G-1578 (belending)Floris Willeboortsz van Stopenburch360/14de voors Floris
1581-02-13Waarboek-67 H-1580 (belending)Floris Willeboortsz van Stopenburch296/10Florys Willeboortsz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Huibrecht Jansz {schuitenvoerder}111/1Huybrecht Jansz van Catwijck opten Rijn schuytvoerder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Jansdr {vrouw van Huibrecht Jansz}111/2Aeltgen Jansdr van Leyden zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaen Adriaensz {messenmaker}112/1Adriaen Adriaensz messemaeckersknecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anna Pietersdr {vrouw van Adriaen Adriaensz}112/2Anna Pietersdr van Leyden zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)112/2zin den selve huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Aelbrechtsdr {vrouw van Dionys Dionysz}112/3Maritgen Aelbrechtsdr weduwe van Denijs Denijsz van Antwerpen
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Dionys Dionysz {LangeMare}112/3aweduwe van Denijs Denijsz van Antwerpen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Grietgen Joppendr {vrouw van Job}113/1Grietgen Joppendr weduwe van Jop de schuytvoerder
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Job {schuitenvoerder}113/1aweduwe van Jop de schuytvoerder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Joppenz {LangeMare}113/2Jan (haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Harmen Joppenz {LangeMare}113/3Harmen (haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hessel Claesz {soldaat}114/1Hessel Claesz uuyt Vriesland soldaet
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Maerten Hesselsz {LangeMare}114/2Maerten (beyde zijn kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Hesselsdr {LangeMare}114/3Geertgen (beyde zijn kinderen)
1583~1588Grachtenboek-81 (eigenaar)Floris Willeboortsz van Stopenburch10/1Floris Willeboortssoon
1585Vetus-1585 (eigenaar)Floris Willeboortsz van Stopenburch180/1Florys Willeboorts
1585Vetus-1585 (eigenaar)Floris Willeboortsz van Stopenburch181/1dezelve een huysken
1585-01-17Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Floris Willeboortsz van Stopenburch69/03Floris Willeboortsz schoemaecker
1585-01-17Waarboek-67 M-1584 (koper)Sebastiaen de Roy69/04Bastiaen de Roy huyvetter
1585-05-04Grachtenboek-65 (eigenaar)Floris Willeboortsz van Stopenburch190/1Floris voors
1585-05-04Grachtenboek-65 (eigenaar)Floris Willeboortsz van Stopenburch200/1Floris Wilboortsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sebastiaen de Roy207/1deselve Sebastiaens loyerff
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sebastiaen de Roy208/1deselve Sebastiaens de Roy