Perceelformulier

Perceelformulier van OudeVest.043.2-045, (Voor: 8-2-0/3076).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR043.2-045VestslootOude Vest 43.2-45TerugVerderOLZ-13Overmare Landzijde
AL024.2VrouwenkampCaeciliastraat 24.2TerugVerderOLZ-13Overmare Landzijde
LL001Coman ClaessteegComan Claessteeg 1VerderOLZ-13Overmare Landzijde
RL000.2Veststeeg (Overmaredorp Lz)Hazewindsteeg 0.2VerderOLZ-13Overmare Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1571-11-00Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Cornelis Jansz {pastoor}19/03Cornelis Jansz pastoor
1571-11-00Waarboek-67 E-1571 (curator)19/04Adriaan van der Does baljuw van Schieland
1571-11-00Waarboek-67 E-1571 (curator)Willem Claesz van Oudevliet19/05Willem van Oudevliet notaris
1571-11-00Waarboek-67 E-1571 (koper)19/06Nicolaas de Nona Terra eerste bisschop van de stad Haarlem
1571-11-00Waarboek-67 E-1571 (belending)19/07drye aelmishuysgens die bij za Warnaer van der Does totter armen behouff gemaect zijn
1573Glipperhuur-1573 (huurder)36/1Gronchouden
1573Glipperhuur-1573 (eigenaar)36/2Bisschop van Haerlem
1574Glipperhuur-1574 (huurder)30/1Lambrecht Janszoon styenplaetser
1574Glipperhuur-1574 (eigenaar)30/2de bisschop van Haerlem
1579-05-18Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}260/03Gerrit Willemsz wijnverlater
1579-05-18Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Cornelis Dircksz {kruidenier}260/04Cornelis Dircksz Rippertz
1579-05-18Waarboek-67 G-1578 (koper)260/05Jan Jansz van Catwijck
1579-12-03Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}424/03Gerit Willemsz wijnverlater
1579-12-03Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Cornelis Dircksz {kruidenier}424/04Cornelis Dirck Rippersz
1579-12-03Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)424/05Jan Jansz van Catwyck
1580-05-06Poorterboeken-D-1532 (poorter)Andries Appelman6621/79aAndries Appelman
1580-05-06Poorterboeken-D-1532 (poorter)Sebastiaen de Roy6622/79aBastiaen de Roy
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Louris Willemsz {soldaat}115/01Louris Willemsz soldaet
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)115/02Claesgen Jansdr van Noorden zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)115/03Dieuwertgen Jansdr (haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)115/04Willem (haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)115/04zin den zelve hutse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)115/05Barbara Henricxdr weduwe van Willem Jansz van Naarden alhier gewoont 2 jaeren
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)115/05aweduwe van Willem Jansz van Naarden alhier gewoont 2 jaeren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)115/06Jan (haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)115/07Willempgen (haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)115/08Marie Pietersdr weduwe van Jan Jansz uyt Vlielant
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)115/08aweduwe van Jan Jansz uyt Vlielant
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)115/09Clara haer dochter
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)115/09zin de selve huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)115/10Geerte Jacobsdr huysvrouwe van Gerrit Jansz soldaat van Leyden
1581-09Volkstelling-1581 (vermelding)115/10ahuysvrouwe van Gerrit Jansz soldaat van Leyden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)115/11Crijntgen Gerritsdr haer dr
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)115/11zin den selve huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)115/12Lysbeth Barentsdr van Antwerpen ongehuwde persoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Andries Appelman116/01Andries Appelman van Brussel
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)116/02Marie Husselings Van Bruysseel zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)116/03Laurens (haerr kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)116/04Annetgen haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)116/05Maryken (haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)116/06Chrystoffel van Broesegem zijn knecht ouer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)116/07Mayken van Bruysele zijn dienstmaegt
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)116/07zin den zelve huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Sebastiaen de Roy116/08Bastiaen De Roye
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)116/09Lysbet Oliemans zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)116/10Annetgen Bastiaensdr ( beyder kind )
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)116/11Jannetgen Parijs zijn dienstmaegt
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Andries Appelman49/49Andries Appel van Bruyssel
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Sebastiaen de Roy50/50ten zelven huyse Bastiaen de Roy mede Bruyssel
1583~1588Grachtenboek-81 (eigenaar)Sebastiaen de Roy20/1Bastiaen de Roy
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Andries Appelman213/D04Andries Appelman in den Camp
1585Vetus-1585 (eigenaar)Andries Appelman176/1Andries Appel
1585Vetus-1585 (eigenaar)Sebastiaen de Roy176/2Sebastiaen de Roy
1585Vetus-1585 (eigenaar)177/1de drie aelmoeshuyskens van Warnaer van der Does
1585Vetus-1585 (eigenaar)Andries Appelman178/1Andries Appel van Bruysel
1585Vetus-1585 (eigenaar)Sebastiaen de Roy179/1Bastiaen de Roys huys es met den voors Andries Appel
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)201/1Meerle Messiaen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)202/1Jacob van Noorde cum socijs
1601Oud-belastingboek-1601 (plaats)203/0bWeder Vrouwencamp noortzijde oostwerts aen naer de Maren toe
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)203/1de drie aelmoeshuyskens van Warnaer van der Does
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Andries Appelman204/1Andries appelman
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Andries Appelman205/1deselve Andries appelman
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sebastiaen de Roy206/1Sebastiaen de Roy
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)200/1Marle Marceel
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)201/1Jacob Faro
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jacob Gommersz van Noorde201/2Jacob van Noorde Gommertszoon
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)202/1Vrederick Royaert
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)203/1Jacques Feret
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Andries Appelman203/2Andries Appelman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)204/1Caerle Caerle
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Andries Appelman204/2Andries Appelman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Sebastiaen de Roy205/1Bastiaen de Roy
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)205/3opt aengeven van de vrou