Perceelformulier

Perceelformulier van Caeciliastraat.022.4, (Voor: /. Achter: 8-2-0/3076).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P2611
IdType leiden-rdl: B08701
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OLZ-200
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OLZ-201
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OLZ-202
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OLZ-203
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OLZ-204
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OLZ-205

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL022.4VrouwenkampCaeciliastraat 22.4TerugVerderOLZ-13Overmare Landzijde
AR043.2-045VestslootOude Vest 43.2-45TerugVerderOLZ-13Overmare Landzijde
LL000.2Veststeeg (Overmaredorp Lz)Hazewindsteeg 0.2VerderOLZ-13Overmare Landzijde
RL001Coman ClaessteegComan Claessteeg 1VerderOLZ-13Overmare Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Warnaert van der Does37/1Warnart van der Dous vyf huysen ende die bewont van den armen om Godts willen
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Warnaert van der Does2678/1Waernaert van der Does (1 van 2)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Warnaert van der Does2678/21Waernaert van der Does (2 van 2)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Warnaert van der Does2687/1Waernaert van der Does
1571-11-00Waarboek-67 E-1571 (gemachtigde)Cornelis Jansz {pastoor}19/03Cornelis Jansz pastoor
1571-11-00Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Adriaen van der Does19/04Adriaan van der Does baljuw van Schieland
1571-11-00Waarboek-67 E-1571 (koper)Nicolaes de Nona Terra19/06Nicolaas de Nona Terra eerste bisschop van de stad Haarlem
1571-11-00Waarboek-67 E-1571 (belending)19/07drye aelmishuysgens die bij za Warnaer van der Does totter armen behouff gemaect zijn
1571-11-00Waarboek-67 E-1571 (overledene)Warnaert van der Does19/08drye aelmishuysgens die bij za Warnaer van der Does totter armen behouff gemaect zijn
1573Glippers-1573 (huurder)36/1Gronchouden
1573Glippers-1573 (eigenaar)Nicolaes de Nona Terra36/2Bisschop van Haerlem
1574Glippers-1574 (huurder)30/1Lambrecht Janszoon styenplaetser
1574Glippers-1574 (eigenaar)Nicolaes de Nona Terra30/2de bisschop van Haerlem
1578-05-28Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Claes Dircksz van Leeuwen571/03Claes Dircksz van Leeuwen houtkoper
1578-05-28Waarboek-67 F-1576 (koper)Gerrit Willemsz {kuiper, bouwer, wijnverlater}571/04Gerrit Willemsz wijnverlater
1578-05-28Waarboek-67 F-1576 (koper)Cornelis Dircksz {kruidenier}571/05Cornelis Dirck Rippertsz
1578-05-28Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Claes Dircksz van Leeuwen572/03Claes Dircksz van Leeuwen
1578-05-28Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Gerrit Willemsz {kuiper, bouwer, wijnverlater}572/04Gerrit Willemsz wijnverlater
1578-05-28Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Cornelis Dircksz {kruidenier}572/05Cornelis Dirck Ripperts
1579-05-18Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Gerrit Willemsz {kuiper, bouwer, wijnverlater}260/03Gerrit Willemsz wijnverlater
1579-05-18Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Cornelis Dircksz {kruidenier}260/04Cornelis Dircksz Rippertz
1579-05-18Waarboek-67 G-1578 (koper)260/05Jan Jansz van Catwijck
1579-10-28Waarboek-67 G-1578 (belending)394/07de huysinge van Warnaer van der Does
1579-12-03Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Gerrit Willemsz {kuiper, bouwer, wijnverlater}424/03Gerit Willemsz wijnverlater
1579-12-03Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Cornelis Dircksz {kruidenier}424/04Cornelis Dirck Rippersz
1579-12-03Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)424/05Jan Jansz van Catwyck
1580-05-06Poorterboeken-D-1532 (poorter)Andries Appelman6621/79aAndries Appelman
1580-05-06Poorterboeken-D-1532 (poorter)Sebastiaen de Roy6622/79aBastiaen de Roy
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Louris Willemsz {soldaat}115/01Louris Willemsz soldaet van Culstaert
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claesgen Jansdr {vrouw van Louris Willemsz}115/02Claesgen Jansdr van Woorden zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Diewertgen Jansdr {OudeVest}115/03Dieuwertgen Jansdr (haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Lourisz {OudeVest}115/04Willem (haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)115/04zten selven huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Barbara Hendricksdr {vrouw van Willem Jansz}115/05Barbara Henricxdr weduwe van Willem Jansz van Naerden
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Willem Jansz {OudeVest}115/05aweduwe van Willem Jansz van Naerden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Willemsz {OudeVest}115/06Jan (haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willemtgen Willemsdr {OudeVest}115/07Willempgen (haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marie Pietersdr {vrouw van Jan Jansz}115/08Marie Pietersdr weduwe van Jan Jansz uyt Vlielant
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jan Jansz {OudeVest}115/08aweduwe van Jan Jansz uyt Vlielant
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Sara Jansdr {OudeVest}115/09Sara haer dochter
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)115/09zten selven huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Jacobsdr {vrouw van Gerrit Jansz}115/10Geerte Jacobsdr huysvrouwe van Gerrit Jansz soldaat van Leyden
1581-09Volkstelling-1581 (vermelding)Gerrit Jansz {soldaat}115/10ahuysvrouwe van Gerrit Jansz soldaat van Leyden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Stijntgen Gerritsdr {OudeVest}115/11Stijntgen Gerritsdr haer dochter
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)115/11zin den selve huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Barentsdr {ongehuwd}115/12Lysbeth Barentsdr van Antwerpen ongehuwde persoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Andries Appelman116/01Andries Appelman van Bruyssel
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marie Husselings {Appelman}116/02Marie Husselings van Bruyssel zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Laurens Andriesz Appelman116/03Laurens (haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Andriesdr Appelman116/04Anneken haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mayken Andriesdr Appelman116/05Mayken (haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Christoffel van Broesegem116/06Christoffel van Broesegem zijn knecht ouer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mayken {dienstmaagd-OudeVest}116/07Mayken van Bruysel zijn dienstmaegt
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)116/07zin den zelve huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Sebastiaen de Roy116/08Bastiaen De Roye
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Ollenaer {de Roy}116/09Lysbet Ollenaer zijn wijff van Bruyssel
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Sebastiaensdr de Roy116/10Anneken Bastiaens haer beyder kind
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Janneken Parijs {dienstmaagd}116/11Janneken Parijs zijn dienstmaegt
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Andries Appelman49/1Andries Appel van Bruyssel
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Sebastiaen de Roy50/1ten zelven huyse Bastiaen de Roy mede Bruyssel
1583~1588Grachtenboek-81 (eigenaar)Sebastiaen de Roy20/1Bastiaen de Roy
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Andries Appelman213/D04Andries Appelman in den Camp
1585Vetus-1585 (eigenaar)Andries Appelman176/1Andries Appel
1585Vetus-1585 (eigenaar)Sebastiaen de Roy176/2Sebastiaen de Roy
1585Vetus-1585 (eigenaar)177/1de drie aelmoeshuyskens van Warnaer van der Does
1585Vetus-1585 (eigenaar)Andries Appelman178/1Andries Appel van Bruysel
1585Vetus-1585 (eigenaar)Sebastiaen de Roy179/1Bastiaen de Roys huys es met den voors Andries Appel
1585-04-15Waarboek-67 M-1584 (belending)Andries Appelman220/05Andries appelman
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Sebastiaen de Roy25/1Bastiaen de Roij, huijvetter
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)201/1Meerle Messiaen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)202/1Jacob van Noorde cum socijs
1601Oud-belastingboek-1601 (plaats)203/0bWeder Vrouwencamp noortzijde oostwerts aen naer de Maren toe
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)203/1de drie aelmoeshuyskens van Warnaer van der Does
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Andries Appelman204/1Andries appelman
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Andries Appelman205/1deselve Andries appelman
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sebastiaen de Roy206/1Sebastiaen de Roy
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)200/1Marle Marceel
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)201/1Jacob Faro
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jacob Gommersz van Noorde201/2Jacob van Noorde Gommertszoon
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)202/1Vrederick Royaert
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)203/1Jacques Feret
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Andries Appelman203/2Andries Appelman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)204/1Caerle Caerle
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Andries Appelman204/2Andries Appelman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Sebastiaen de Roy205/1Bastiaen de Roy
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)205/3opt aengeven van de vrou