Perceelformulier

Perceelformulier van OudeVest.033.2, (Voor: 3-9-0/1413).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR033.2VestslootOude Vest 33.2TerugVerderOLZ-12Overmare Landzijde
AL016VrouwenkampCaeciliastraat 16TerugVerderOLZ-12Overmare Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)2713/1Jacob Symonsz bouman
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)2714/1Jacob Gysbertsz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)2714/2Jan Gysbrechtsz bakker
1562-06-11Waarboek-67 B-1562 (belending)129/07Lijsbet Cornelisdr
1564-01-24Waarboek-67 C-1563 (verkoper)103/03Jacob Simonsz bouwman
1564-01-24Waarboek-67 C-1563 (koper)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}103/05Dirck Simonsz vleeshouwer
1564-01-24Waarboek-67 C-1563 (belending)103/06Jacob Symonsz voors. zelver
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}5/1Dirck Symon Oom vleyshouder
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}169/1Dirick Symon Oom
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)170/1Lysbet Cornelisdr
1580-05-28Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Jeroen Fredericksz {warmoezenier}97/03Jeroen Fredericxz vellenkoper
1580-05-28Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Marytgen Jansdr {vrouw van Jeroen Fredericksz}97/04Maritgen Jansdr
1580-05-28Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Pieter Dircksz {kuiper, tapper}97/05Pieter Dircxz cuyper
1580-05-28Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Lysbeth Jansdr {vrouw van Pieter Dircksz}97/06Lijsbeth Jansdr
1580-05-28Waarboek-67 H-1580 (overledene)97/07Baertgen Ottendr
1580-05-28Waarboek-67 H-1580 (koper)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}97/08Dirck Symonsz vleeshouwer
1580-05-28Waarboek-67 H-1580 (belending)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}97/09voors Dirck Symonsz
1580-05-28Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Jeroen Fredericksz {warmoezenier}98/03Jeroen Fredericxz vellenkoper
1580-05-28Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Pieter Dircksz {kuiper, tapper}98/04Pieter Dircxz cuyper
1580-05-28Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}98/05Dirck Symonsz, vleeshouwer
1580-05-28Waarboek-67 H-1580 (belending)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}98/06voors Dirck Symonsz
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}107/1.3.3.5Dirck Symon Oom
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriana Pietersdr {vrouw van Thomas Adriaensz}170/1Adriana Pietersdr wed v Thomas Adriaensz van Leyden
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Thomas Adriaensz {OudeVest}170/1awed v Thomas Adriaensz van Leyden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}171/1Dirck Symonsz van Leyden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)171/2Annetgen Jansdr van Woorden zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)171/3Symon ( haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)171/4Dirck (haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)171/5Gerritgen (haer beyder kind)
1581-10-14Waarboek-67 J-1581 (belending)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}74/06Dirck Symon Oom vleyshouder
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}52/52Dirck Symonsz Oom vleyschouder
1581-12-11Waarboek-67 J-1581 (belending)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}105/06Dirck Symonz Oom vleyshouder
1583~1588Grachtenboek-81 (eigenaar)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}80/1Dirck Simon Oom
1585Vetus-1585 (eigenaar)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}151/1Dirck Symon Oom vleyshouder
1585Vetus-1585 (eigenaar)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}152/1dezelve Dirck Symon
1585Vetus-1585 (eigenaar)153/1de huyssittenmeesteren
1585Vetus-1585 (eigenaar)154/1de huyssittenen
1585Vetus-1585 (eigenaar)155/1de huyssitten
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}172/1Dirc Symonss vleyshouder
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}173/1deselve Dirc Symonsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}174/1deselve Dirc Symonss
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}175/1deselve Dirc Symonss
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}176/1deselve
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)177/1deselve
1601Bonboek-07C (eigenaar)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}335/000Dirck Symonsz vleyshouwer
1604Kaart-PV1052.2 (eigenaar)50/1Dirck Symon Oomen kinderen
1604Kaart-PV1052.2 (overledene)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}50/1aDirck Symon Oomen kinderen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)170/1Isaack de Roy
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)170/2D'erffgenamen van Dirck Symon Oom
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}170/2aDirck Symon Oom
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)170/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)171/1Jan [achternaam niet vermeld]
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)171/2D'erffgenamen van Dirck Symon Oom
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}171/2aDirck Symon Oom
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)171/3opt aengeven van de buyeren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)172/1Mahieu Fere
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)172/2D'erffgenamen van Dirck Symon Oom
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}172/2aDirck Symon Oom
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)173/1Jan de Maer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)173/2D'erffgenamen van Dirck Symon Oom
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}173/2aDirck Symon Oom
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)174/1Cathalyna van Marcken
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)174/2D'erffgenamen van Dirck Symon Oom
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}174/2aDirck Symon Oom
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)175/1Joost Novelle
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)175/2D'erffgenamen van Dirck Symon Oom
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}175/2aDirck Symon Oom
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)175/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)176/1Louris de Coninck
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)176/2D'erffgenamen van Dirck Symon Oom
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Dirck Symonsz Oom {vleeshouwer}176/2aDirck Symon Oom