Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.050 (Huis Assendelft), (Voor: 6-3-3/2362. Links: 11-3-3/4246. Achter: 1-0-0/377).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0063
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GAH-037
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GAH-118
IdType leiden-sv: L016

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL050Breestraat04.0201Breestraat 50TerugVerderGAH-03Gasthuis
AR023RijnBoommarkt 23TerugVerderGAH-03Gasthuis
LR013-015Vrouwensteeg (Overmare/Gasthuis)Vrouwensteeg (Overmare/Gasthuis) 13-15TerugGAH-03Gasthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Gerrit van der Laen {IVe}22/1Mr. Gerijt van der Laen
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gerrit van der Laen {IVe}18/1Meester Geryt van der Laen
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)70/1Willem Adriaensz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gerrit van der Laen {IVe}70/2Mr Gheryt van der Laen
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)72/1Jan Arrisz snijder
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gerrit van der Laen {IVe}72/2Mr Geryt van der Laen
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gerrit van der Laen {IVe}19/1Mr Gerryt van der Laen
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Harck Pietersz {voller}75/1Harck Pietersz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gerrit van der Laen {IVe}75/2Gerryt van der Laen, mr
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)77/1Jan Aerntsz snijder
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gerrit van der Laen {IVe}77/2Gerryt van der Laen, mr
1563-07-30Waarboek-67 C-1563 (belending)Gerrit van der Laen {IVe}16/07mr Gherit van der Laen
1568Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Hendrick van Assendelft81/1joncheer Henrick van Assendelff drie patien
1569-11-18Waarboek-67 D-1567 (belending)Hendrick van Assendelft253/10Joncheer Heynrick van Assendelft
1571-03-16Waarboek-67 D-1567 (belending)Hendrick van Assendelft495/10Joncheer Heynrick van Assendelfts erve
1574Glippers-1574-4563 (huurder)Arent Gerlofsz {wolwever}6/1Aernt Gherytszoon lindewever
1574Glippers-1574-4563 (eigenaar)Hendrick van Assendelft6/2Henric van Assendelft
1574Glippers-1574 (huurder)7/1Jacob Pietersz van Catwijck
1574Glippers-1574 (eigenaar)Hendrick van Assendelft7/2Heyndrick van Assendelft fugityve
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)42/1in 't huys van meester Geryt van der Laen
1574-08-07Volkstelling-1574 (overledene)Gerrit van der Laen {IVe}42/1ain 't huys van meester Geryt van der Laen
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Arent Gerlofsz {wolwever}92/1Arent Gerlofsoenz
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Arent Jansz van Duvenvoorde VII14/1Joncker Arent van Duvenvoorde huurt van de rentmeester van de confiscatiên, derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)14/2de rentmeester van de confiscatiên, derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Arent Gerlofsz {wolwever}51/1Arent Geerloffz huurt van de rentmeester van de confiscatiên
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)51/2de rentmeester van de confiscatiên
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Arent Gerlofsz {wolwever}27/1Mr Aernt lantmeter
1576-12-21Glippers-1576 (bewoner)Diewertgen van der Laen57/1Joncvrouwe Diewer van den Laen weduwe van Hendric van Assendelf
1576-12-21Glippers-1576 (overledene)Hendrick van Assendelft57/1aweduwe van Hendric van Assendelf
1578-05-23Waarboek-67 F-1576 (belending)Diewertgen van der Laen570/13de wedue ende erffgenamen Jonchere Henrics van Assendelft
1578-05-23Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hendrick van Assendelft570/14de wedue ende erffgenamen Jonchere Henrics van Assendelft
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Diewertgen van der Laen13/05.1.2.3Een voor Joncvrou Dieuwer van der Laen Assendelft wedue
1578-10-25Aflezingsboek-E (overledene)Hendrick van Assendelft13/05.1.2.3aAssendelft wedue
1578-12-08Waarboek-67 G-1578 (belending)111/08d'erffgenaemen van Meester Gerit Verlaen
1578-12-08Waarboek-67 G-1578 (overledene)Gerrit van der Laen {IVe}111/09d'erffgenaemen van Meester Gerit Verlaen
1580-10-25Album-Studiosorum (vermelding)Gerrit Randerode van der Aa8/23Gerardus van der Aa Bruxellensis L
1581-01-03Album-Studiosorum (vermelding)Adriaen Dassa8/40Adrianus Dasse Antverpiensis L
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Johanna van der Laen14/01Joncfrouwe Johanna van der Laen wed v Joncheer Johan v Teemsyque geb v Brugge
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jan van Themseke14/01aJoncheer Johan v Teemsyque geb v Brugge
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Petronella Jansdr van Themseke14/02Petronella haer kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mayken Jansdr van Themseke14/03Mayken
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen Jansdr van Themseke14/04Jannetgen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob de Munck {knecht}14/05Jacob de Munck van Gent haer knecht oud 18 jaeren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Nicolaes Verstrepen14/06Niclaes Verstrepen van Mechelen haer paye student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Margriete van Loo {dienstmeid}14/07Margriete van Loo van Brugge haer dienstmeyden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cathalina Leremita {dienstmeid}14/08Catalina Leremita (??) van Brugge haer dienstmeyden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Sophia Florisdr {dienstmeid}14/09Souffya Florysdr van Delft haer dienstmeyden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Margriete Rijckendr {dienstmeid}14/10Margrieta Rycken van Emden haer dienstmeysens
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaen Dassa14/11Joncheer Adriaen Dassa van Antwerpen student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Maria van der Laen14/12Joncfrouwe Marye van der Laen geboren van Delft zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Maria Adriaensdr Dassa14/13Maria haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Emerentiana Adriaensdr Dassa14/14Emerentiana haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Leonora Adriaensdr Dassa14/15Leonora haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Huibrecht Jansz {dienaar}14/16Huybrecht Jansz zijn dienaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit Randerode van der Aa14/17Joncheer Gerardt van der Aa van Mechelen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Petronella van der Laen14/18Petronella van der Laen zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Gerritsz van der Aa14/19Niclaes haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Petronella Gerritsdr van der Aa14/20Petronella haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anna Gerritsdr van der Aa14/21Anna haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Caspar Verstrepen {knecht}14/22Gasper Verstrepen zijn knecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mayken {dienstmeid-Breestraat}14/23Mayken van St Truyen haers dienstmeyt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Françoise van Themseke14/24Joncfrouwe Franchoyse van Teemsycque Burchgraef
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Immetgen van Rousselaer {Breestraat}14/25Imme van Rousselaer
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)14/25zin de zelve huysinge
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Diewertgen van der Laen14/26Joncfrouwe Diewer vd Laen wed v Jhr Heyndrick van Assendelft
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Hendrick van Assendelft14/26aJhr Heyndrick van Assendelft
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hillegond van Montfoort {dienstmeid}14/27Hilleken van Montfoort haer dienstmeyt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Arent Gerlofsz {wolwever}67/1Arent Geerloffsz wollewever
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Stevensdr {vrouw van Arent Gerlofsz}67/2Neeltgen Stevensdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Barent {Breestraat}67/3Barent z zijn jongen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Johanna van der Laen21/1Jouffrou Johanna van der Laan weduwe van Joncheer Jan van Theemsicken
1581-12Kerven-1581 (overledene)Jan van Themseke21/1aweduwe van Joncheer Jan van Theemsicken
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Adriaen Dassa22/1Joncheer Adriaen Dassa van Antwerpen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gerrit Randerode van der Aa23/1Joncheer Gerard van der Ae
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Françoise van Themseke24/1Jouffrou Franchoysa van Teemsicke burggraeffinne van Ronselaer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Diewertgen van der Laen25/1Jouffrou Dieuwer van der Laan weduwe van Heynrick van Assendelft
1581-12Kerven-1581 (overledene)Hendrick van Assendelft25/1aweduwe van Heynrick van Assendelft
1582-03-05Album-Studiosorum (vermelding)Nicolaes Verstrepen11/43Nicolaus a Strepen Mechliniensis L
1582-11-03Waarboek-67 K-1582 (schout)Cornelis Michielsz van Rossum {schout}66/03Cornelis Michielsz van Rossum Schoudt in den Ambachte van Alphen
1582-11-03Waarboek-67 K-1582 (schout)66/06Claes Gangelofsz Schoudt in den Ambachte van Noordtwijckerhoudt
1582-11-03Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Diewertgen van der Laen66/09Joncvrouwe Dieuwere van der Laen wedue wijlen Joncheer Henrick van Assendelft
1582-11-03Waarboek-67 K-1582 (overledene)Hendrick van Assendelft66/10wedue wijlen Joncheer Henrick van Assendelft
1582-11-03Waarboek-67 K-1582 (koper)Christoffel Plantijn66/12St. Christoffer Plantyn
1582-11-03Waarboek-67 K-1582 (belending)Arent Gerlofsz {wolwever}66/17Aernt Geerlofsz
1583-04-23Waarboek-67 K-1582 (belending)Christoffel Plantijn169/05Sr. Cristoffel Plantijn
1583-04-29Album-Studiosorum (vermelding)Christoffel Plantijn14/01Christophorus Plantinus
1583-06-17Grachtenboek-01 (eigenaar)Christoffel Plantijn240/1Plantijn
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Christoffel Plantijn24/1Christofle Plantyn
1584-03-14Waarboek-67 L-1584 (belending)Gerrit van der Laen {IVe}67/17meester Gerit vander Laen
1584-03-14Waarboek-67 L-1584 (belending)Christoffel Plantijn67/18Christopher Plantyn boucdrucker
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Diewertgen van der Laen212/A04Joncvr Diewer van der Laen Hendrick van Assendelfts wedue
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (overledene)Hendrick van Assendelft212/A04aHendrick van Assendelfts wedue
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Adriaen Dassa213/D01Joncheer Adriaen Dassa
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Gerrit Randerode van der Aa213/D18Joncheer Gerard van der Aa
1585Vetus-1585 (eigenaar)Christoffel Plantijn28/1Christoflo Plantijn mit zijn winckel
1585Vetus-1585 (eigenaar)Christoffel Plantijn110/1Cristoffel Plantijn
1585Vetus-1585 (eigenaar)Christoffel Plantijn112/1Cristofle Plantijns huysken verhuyrt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Christoffel Plantijn113/1dezelve noch een huysken verhuyrt
1588Stratenboek-02 (eigenaar)Christoffel Plantijn60/1Christoffel Plantin
1596Gerechtsdagboek-D (bon)267/15zT Gasthuijsvierendeel / Lantaernen 5
1596Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Christoffel Plantijn267/16Opten houc vande Vrouwensteech aende Bredestraet aende huijsinge van Plantijn
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)31/1D'erffgen v Mr Franchoys Raphelengius
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)François van Raphelingen31/1aD'erffgen v Mr Franchoys Raphelengius
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)112/1d'erffgenamen van Franchoys Raphelengius
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)François van Raphelingen112/1ad'erffgenamen van Franchoys Raphelengius
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)37/1Erfgenamen van Franchois Rapelyngen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)François van Raphelingen37/1aErfgenamen van Franchois Rapelyngen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)118/1Jan Maton
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)118/2Franchoys Raphelingien erfgenamen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)François van Raphelingen118/2aFranchoys Raphelingien erfgenamen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)118/3op 't aengeven van den knechts