Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.052, (Voor: 1-10-0/691. Links: 8-10-3/3335).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0067
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GAH-036
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GAH-119

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL052Breestraat04.0202Breestraat 52TerugVerderGAH-02Gasthuis
RL020Vrouwensteeg (Overmare/Gasthuis)Vrouwensteeg (Overmare/Gasthuis) 20TerugVerderGAH-02Gasthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)17/1Neeltgen Louwerys Dircxsz's wedewy
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}17/2Jan Claes houtcoeper
1561-07-23Rijckhuisen (vermelding)Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}73/3Jan Claesz houtcoper / Jan Claesz van Roodenburch
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)18/1Neeltgen [weduwe van Louwerys Dircxz]
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}18/2Jan Claesz houtkoper
1568Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}80/1Jan Claesz houtcoper
1568Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Reyer Thimansz {tinnegieter}102/1Reyer Thymanszoon van Bensecon tinnegieter
1568Rijsoorde-pacht-1568 (vorig-eigenaar)Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}102/2Jan Claesz houtcoper
1568-04-22Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}96/03Jan Claasz houtkoper
1568-04-22Waarboek-67 D-1567 (koper)Reyer Thimansz {tinnegieter}96/04Reyer Thymansz tingieter
1571-11-13Waarboek-67 E-1571 (belending)Reyer Thimansz {tinnegieter}3/09Reyer Thymansz tinnegieter
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Reyer Thimansz {tinnegieter}10/1Reyer Thymansz, tinneghieter
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Reyer Thimansz {tinnegieter}38/1Reyer Tumenz thieghieter
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Reyer Thimansz {tinnegieter}13/1Reijer Thijmansz, ledich, tweederde deel
1576-05-17Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}40/03Jan Claesz houtkoper
1576-05-17Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)40/04de erfgenamen van Huybrecht Jacobsz in 'Den Olifant' en zijn vrouw Anna Willeboortsdr
1576-05-17Waarboek-67 F-1576 (overledene)Huibrecht Jacobsz Does {vishandelaar}40/05de erfgenamen van Huybrecht Jacobsz in 'Den Olifant'
1576-05-17Waarboek-67 F-1576 (overledene)Anna Willeboortsdr {Does}40/06Anna Willeboortsdr zijn vrouw
1576-05-17Waarboek-67 F-1576 (overledene)Reyer Thimansz {tinnegieter}40/07borgen van Reyer Thymansz van Beuzecom tingieter (overleden)
1576-05-17Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Alijd Reyersdr {Breestraat}40/10Alijt onbejaarde wees van Reyer Thymansz van Beuzecom en Anna Havicksdr
1576-05-17Waarboek-67 F-1576 (overledene)Anna Havicksdr {Breestraat}40/11onbejaarde wees van Anna Havicksdr
1576-05-17Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Louris Cornelisz Schenaert40/12Louris Cornelisz snijder
1576-05-24Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Alijd Reyersdr {Breestraat}49/04Alij onbejaarde dochter
1576-05-24Waarboek-67 F-1576 (overledene)Reyer Thimansz {tinnegieter}49/05onbejaarde dochter van Reyer Thymansz van Beuzecom tingieter
1576-05-24Waarboek-67 F-1576 (overledene)Anna Havicksdr {Breestraat}49/06onbejaarde dochter van Anna Hendricksdr
1576-05-24Waarboek-67 F-1576 (koper)Louris Cornelisz Schenaert49/07Louris Cornelisz snijder
1576-07-20Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Alijd Reyersdr {Breestraat}83/05Alijdt onvolwassen dochter van Reyer Thymansz van Beuzecom tingieter
1576-07-20Waarboek-67 F-1576 (overledene)Reyer Thimansz {tinnegieter}83/06onvolwassen dochter van Reyer Thymansz van Beuzecom tingieter
1576-07-20Waarboek-67 F-1576 (koper)Louris Cornelisz Schenaert83/07Louris Cornelisz snijder
1577-04-06Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Alijd Reyersdr {Breestraat}513/03Aeltgen Reyersdochter
1577-04-06Waarboek-67 F-1576 (overledene)Reyer Thimansz {tinnegieter}513/04weeskint van zaliger van Reyer Tymansz van Beusecom
1577-04-06Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Dirck Dircksz Steen {de jonge}513/05Dirck Dircxz Steen tinnegieter
1577-04-06Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Havick Joostenz {tinnegieter}513/06Havick Joostensz tinnegieter
1577-04-06Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Jan Claesz {tinnegieter}513/07Jan Claesz tinnegieter
1578-11-05Waarboek-67 G-1578 (belending)Louris Cornelisz Schenaert324/10Louris Cornelisz
1578-11-05Waarboek-67 G-1578 (belending)Louris Cornelisz Schenaert325/09aen weder sijde hij comparant selfs
1579-02-24Waarboek-67 G-1578 (belending)Louris Cornelisz Schenaert173/07Louris Cornelisz Schenaert
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Louris Cornelisz Schenaert13/1Lourys Corn z Schenaert uytdrager bonmr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Claesdr {Schenaert}13/2Maritgen Claesdr zijn huysvr[ouw]e
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Jacobsz van Berckel13/3Claes kinderen van Jacob Soos wantsnijder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Jacobsz van Berckel13/4Jacob kinderen van Jacob Soos wantsnijder
1581-09Volkstelling-1581 (vermelding)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}13/4aJacob Soos wantsnijder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Willemsdr {dienstmeid}13/5Lysbeth Willemsdr haers dienstmeyt
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Louris Cornelisz Schenaert20/1Louris Cornelisz Schenaert
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Louris Cornelisz Schenaert23/1Louris Cornelis Schenaert
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Louris Cornelisz Schenaert213/D22Lourys Cornelisz Schenaert
1585Vetus-1585 (eigenaar)Louris Cornelisz Schenaert27/1Louris Cornelisz Schenaert
1585Vetus-1585 (eigenaar)Louris Cornelisz Schenaert114/1Louris Cornelis Schenaerts huysken
1588Stratenboek-02 (eigenaar)Louris Cornelisz Schenaert70/1Laurens Cornelis z Schenaert
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Jannetgen Cornelisdr {Stam Verhouff}28/1Jannetgen Cornelisdr weduwe wijlen coman Govert Heijndricxz van Duffelen
1599GedwongenLening-1599 (overledene)Govert Hendricksz {koopman}28/1awijlen coman Govert Heijndricxz van Duffelen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jannetgen Cornelisdr {Stam Verhouff}30/1Jannetgen Cornelisdr coman Goverts Henricxz wed
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Govert Hendricksz {koopman}30/1acoman Goverts Henricxz wed
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jannetgen Cornelisdr {Stam Verhouff}117/1Jannetgen Cornelisdr, coman Goverts Henricxzs wedue
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Govert Hendricksz {koopman}117/1acoman Goverts Henricxzs wedue
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jannetgen Cornelisdr {Stam Verhouff}118/1Jannetgen Cornelisdr, coman Goverts Henricxzs wedue
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Govert Hendricksz {koopman}118/1acoman Goverts Henricxzs wedue
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jannetgen Cornelisdr {Stam Verhouff}36/1Jannetgen Cornelisdrs
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)36/3op 't aengeven van 't jongwijff
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jannetgen Cornelisdr {Stam Verhouff}119/2Jannetgen Cornelisdrs achterhuys