Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.043-045, (Voor: 2-11-0/1099).
Opmerkingen: wordt na 1585 gesplitst.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0078
IdType leiden-rdl: B11605
IdType leiden-schoorsteengeld: S-VLH-049
IdType leiden-schoorsteengeld: S-VLH-050
IdType leiden-schoorsteengeld: S-VLH-051

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR043-045Breestraat04.0335Breestraat 43-45TerugVerderVLH-02Vleeshuis
AL006zVollersgracht (Langebrug)Langebrug 6zTerugVerderVLH-02Vleeshuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1548-01-24Inbrengboek-1540-1559 (belending)Symon Willemsz van Oyen162/08Symon van Oye mit zijn provenhuys ende erve
1553-02-17Inbrengboek-1540-1559 (belending)Symon Willemsz van Oyen288/06't Provenhuys van Symon van Ooyen
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)28/1Mester Arien van Voosenhaelen
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Symon Willemsz van Oyen28/2Symon van Ooyen provenhuys
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Gerrit Lanschot {doctor}348/1Gerryt Jansz heer
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Symon Willemsz van Oyen348/2Symon van Oy
1564TiendePenning-1564 (huurder)Gerrit Lanschot {doctor}348/1heer Gerrit Jansz
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Symon Willemsz van Oyen348/2Symon van Oy
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Gerrit Lanschot {doctor}19/1Meester Gherrit doctoor
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Gerrit Lanschot {doctor}22/1meester Gerryt Lanskot
1575-08-14Album-Studiosorum (vermelding)Dirck van der Laen1/02Theodoricus van der Laen Harlemensis
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Gerrit Lanschot {doctor}24/1Mr Gerijt Lanslot huurt van Simon van Oijen
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Symon Willemsz van Oyen24/2Simon van Oijen
1580-02-25Huwelijksevw-B2 (bewoner)Gerrit de Bont219/10Mr Gerard de bont doctoor inde medicinen
1581-04-20Album-Studiosorum (vermelding)Wybrand Thaddeusz Capiteyn(s)9/29Wibrandus Thadaei Capiteins Harlemensis M
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit de Bont30/1Mr Geryt de Bont student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jaepgen Jansdr {Bontius}30/2Jaepgen Jansdr van Voorburg zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Gerritsz de Bont30/3Jan haer beider kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Reinier Gerritsz de Bont (Bontius)30/4Reyer haer beider kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Niesgen Gerritsdr de Bont30/5Niesgen haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit Egbertsz {brouwer, de jonge}30/6Geryt Egbert Gerytsz zijn commensael
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirckgen Cornelisdr {dienstmaagd}30/7Dircgen Cornelisdr van Rijnsborcg haer dienstmaegt
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)30/7zDaer ten huyze
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Wybrand Thaddeusz Capiteyn(s)30/8Wybrant Taddeus van Haerlem student
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gerrit de Bont42/1Mr Geryt Bont proffessor medicinen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gerrit Egbertsz {brouwer, de jonge}43/1ten zelven huyse Gerrit Egbertsz
1582-05-10Waarboek-67 J-1581 (belending)Symon Willemsz van Oyen292/07Symon van Oyen
1582-05-17Waarboek-67 J-1581 (belending)Symon Willemsz van Oyen311/08Symon van Oyen
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)41/1Mr Jacques van Gent schoolmeester
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Gerrit Egbertsz {brouwer, de jonge}213/D17Gerryt Egbertsz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Reinout Symonsz van Oyen38/1Reinout van Oeyen
1585-01-25Waarboek-67 M-1584 (belending)63/08zeeckere proven huys met zijn erve
1588Stratenboek-02 (eigenaar)Reinout Symonsz van Oyen1150/1Reinout van Oyen
1588-10-19Poorterboeken-D-1532 (poorter)Wybrand Thaddeusz Capiteyn(s)7328/130VaWybrant Thadeus Capiteyns
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Reinout Symonsz van Oyen47/1Reinout van Oye
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Reinout Symonsz van Oyen48/1Reinout van Oye
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Reinout Symonsz van Oyen49/1Reinout van Oye
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)49/1Pieter Bonnet
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Reinout Symonsz van Oyen49/2Reynout van Oyen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)50/1Aert pestmeester
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Reinout Symonsz van Oyen50/2Reynout van Oyen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)51/1Joost Claesz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Reinout Symonsz van Oyen51/2Reynout van Oyen
1617 naBonboek-01B (eigenaar)Reinout Symonsz van Oyen51/001Reynout van Oye
1617 naBonboek-01B (eigenaar)Reinout Symonsz van Oyen52/001Reynout van Oye
1617 naBonboek-01B (eigenaar)Reinout Symonsz van Oyen53/001Reynout van Oye
1803-10-08Bonboek-01B (koper)51/992Jan Maartensz
1803-10-08Bonboek-01B (koper)52/992Nu op Jan Maartensz als op 't voorgaande
1806-10-02Bonboek-01B (koper)53/992Nu op Hendrica Jacoba Kerkhoven
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)335/1Jan Maartensz
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)336/1Hend: Jacoba Kerkhoven wed Jan Pierre Marron
1814Lantaarngeld-1814 (overledene)336/1awed Jan Pierre Marron