Perceelformulier

Perceelformulier van Haarlemmerstraat.136, (Voor: 1-11-0/722. Achter: 2-2-0/816).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL136Marendorp06.0422Haarlemmerstraat 136TerugVerderWML-01West Marendorp Landzijde
AR007.1Marendorpse AchtergrachtVan der Werffstraat 7.1TerugVerderWML-01West Marendorp Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Quirijn Dircksz van Bergen109/1Quyryn Dircxsz van Bergen trapenierder
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Quirijn Dircksz van Bergen2282/1Quyrin Dircxz van Bergen
1566-08-02Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Quirijn Dircksz van Bergen550/03Quyrijn Dircksz van Bergen
1566-08-02Waarboek-67 C-1563 (koper)Andries Huigenz {schoenmaker}550/05Andries Huygensz schoenmaker
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Andries Huigenz {schoenmaker}14/1Andries Huijgensz fugityff ledich
1577-06-06Glippereed (vermelding)Andries Huigenz {schoenmaker}94/1Andries Huygensz schoemaker
1579-10-13Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)386/03Wouter Willems cruydenierder tot Amsterdam
1579-10-13Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Andries Huigenz {schoenmaker}386/04Andries Huygensz schoemaecker
1580-03-15Waarboek-67 H-1580 (belending)Andries Huigenz {schoenmaker}71/06Andries Huygensz schoemaecker
1580-05-19Waarboek-67 H-1580 (belending)Andries Huigenz {schoenmaker}72/07Andries Huygensz schoemaecker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Andries Huigenz {schoenmaker}107/1Arys Huygenss schoemaecker bonmeester
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Adriaensdr {vrouw van Andries Huigenz}107/2Lysbeth Ariensdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)107/2zTen selven huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaen Dircksz Gool107/3Adriaen Dircxzn Gool schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ariaentgen Gerritsdr {Gool}107/4Ariaen Gerritsdr zijn wijff
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Andries Huigenz {schoenmaker}35/35Arys Huygensz schoemaecker
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Adriaen Dircksz Gool36/36aldaer Adriaen Dircxz Gool
1584-08-16Grachtenboek-58 (eigenaar)Jacob de Bont140/1Jacob die Bont
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jacob de Bont133/1Jacob de Bont
1591Stratenboek-27 (eigenaar)Jan Cabeliau320/1Jan Cabelau
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jacob Cabeliau167/1Jacob Cabbeljau
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)162/1Franchoys van Straetcele [Strasele]
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Cabeliau162/2Jan Cabbeljau