Perceelformulier

Perceelformulier van Haarlemmerstraat.158-162 (Schagen zusterhuis / paterhuis), (Voor: 4-2-6/1585. Achter: 4-3-0/1601. Rechts: 2-3-0/848).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL158-162MarendorpHaarlemmerstraat 158-162TerugVerderOML-01Oost Marendorp Landzijde
AR019-021Marendorpse AchtergrachtVan der Werffstraat 19-21TerugVerderOML-01Oost Marendorp Landzijde
RR003Ickersteeg06.0627Schagensteeg 3TerugVerderOML-01Oost Marendorp Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1561-05-10Waarboek-67 A-1560 (belending)230/06Schaghen zusterhuys
1571-05-05Waarboek-67 D-1567 (belending)522/05't Schagenzusterhuys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Cornelisz Maes {steenplaatser}118/1Jan Corneliszn Maes steenplaetser
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)118/2Marij Jansdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)118/2zInt zelffde huys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Dircksdr {naaister}118/3Marytgen Dircxdr (naysters)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Cornelisdr {naaister}118/4Geertgen Cornelisdr (naysters)
1582-05-03Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Mees Joostenz {tinnegieter}279/03Bartholomees Joostensz tinnegieter
1582-05-03Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Cornelis Joostenz {schoenmaker}279/04Cornelis Joostensz schoenmaecker
1582-05-03Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Catrijn Joostendr {KortGalgewater}279/05Trijntgen Joostendr
1582-05-03Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Dirck Adriaensz {bakker}279/06Dirck Ariensz backer
1582-05-03Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Lysbeth Joostendr {vrouw van Dirck Adriaensz}279/07Elysabeth Joostendr haerluyder zuster
1582-05-03Waarboek-67 J-1581 (overledene)Alijd Cornelisdr {vrouw van Joost Volbrechtsz}279/08Aeltgen Cornelisdr Joost Vollebrechtzs weduwe haerluyder zaliger moeder
1582-05-03Waarboek-67 J-1581 (overledene)Joost Volbrechtsz {waard}279/09Joost Vollebrechtzs weduwe haerluyder zaliger moeder
1582-05-03Waarboek-67 J-1581 (koper)Willem Symonsz de Wilde van Schilperoort279/10Willem Symonsz van Schilpoort
1582-05-03Waarboek-67 J-1581 (belending)279/11voors. Schagens patershuys
1582-05-03Waarboek-67 J-1581 (belending)279/12zeeckere plaetse daer de brouwerije van 't voors. convent heeft gestaen
1582-05-03Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)280/03de erffgenamen van Aeltgen Cornelisdr Joost Vollebrechtsdr weduwe
1582-05-03Waarboek-67 J-1581 (overledene)Alijd Cornelisdr {vrouw van Joost Volbrechtsz}280/04de erffgenamen van Aeltgen Cornelisdr Joost Vollebrechtsdr weduwe
1582-05-03Waarboek-67 J-1581 (overledene)Joost Volbrechtsz {waard}280/05Joost Vollebrechtsdr weduwe
1582-05-03Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Willem Symonsz de Wilde van Schilperoort280/06Willem Symonsz van Schilpoort
1582-05-03Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Reyer Jansz van Naerden280/08Reyer van Naerden
1583-11-10Waarboek-67 K-1582 (belending)437/07t Schagen zusterhuys
1584-02-20Waarboek-67 L-1584 (belending)50/14de arme huyszittenen van wijlen 't patershuys van convent gemaemdt Schagenplaets
1584-08-16Grachtenboek-58 (eigenaar)Jan Cornelisz Maes {steenplaatser}180/1Die stat daer Jan Maes woont
1585Vetus-1585 (eigenaar)22/1de stadt met 't patershuys van Schagen dat zij verhuyeren
1591Stratenboek-27 (eigenaar)120/1die Stat
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)18/1des stadts erve
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)22/1de huyssittenen mit 't patershuys van Schagen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)23/1deselve huyssittenen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)24/1deselve huyssittenen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)25/1deselve huyssittenen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)26/1deselve huyssittenen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)27/1deselve huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)17/1Russemoer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)17/2De Huyssitten
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)17/3opt aengeven van de dochter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)21/1de weduwe van Franchoys van Zevenzeel
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)21/1aFranchoys van Zeveneel weduwe
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)21/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)21/3opt aengeven van de knecht
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)22/1Jan Barthelmees
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)22/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)22/3opt aengeven van de buyeren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)23/1Pieter de Rat
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)23/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)23/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)24/1Jorijntgen Moijaerts
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)24/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)25/1Maijken Platevoets
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)25/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)26/1Neeltgen Lourisdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)26/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)27/1Jan Willemsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)27/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)28/1Anthonis Meesz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)28/2De Huyssittenen