Perceelformulier

Perceelformulier van Haarlemmerstraat.135.1, (Voor: 3-3-0/1224. Links: 1-4-5/515).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P2198
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-098

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR135.1Marendorp23Haarlemmerstraat 135.1TerugVerderMRZ-07bMarendorp Rijnzijde
LL002Donkersteeg06.007823Donkersteeg 2VerderMRZ-07bMarendorp Rijnzijde
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1547-01-15Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)145/03Mathijs Geerlofsz wonende tot Delft
1547-01-15Inbrengboek-1540-1559 (koper)Cornelis Woutersz van Santen {goudsmid}145/04Cornelis Woutersz van Zanten goutsmit
1557-06-26Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)359/03Pieter Gerrytsz cooperslaeger
1557-06-26Inbrengboek-1540-1559 (koper)Cornelis Jansz {chirurgijn}359/04Mr Cornelis Jansz der stede curghijnmeester
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)13/1meester Cornelies Jansz berbier
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Willem Coenenz van Boschuysen {verkwister} VIIIg20/1Boesschuysens wyf
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Petronella Gijsbrechtsdr {van Boschuysen}20/2Pieternel Ghysbrechtsdr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Andries Huigenz {schoenmaker}2439/1Andries Huygenz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Garbrant Arentsz {garenzieder}2445/1Garbrant Aerntsz garenzieder
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)2446/1Claes Claesz Buser
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Petronella Gijsbrechtsdr {van Boschuysen}2446/2Petronelle Willem van Bosschusen wedue
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Willem Coenenz van Boschuysen {verkwister} VIIIg2446/2aWillem van Bosschusen wedue
1569-08-13Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Andries Huigenz {schoenmaker}237/03Andries Huygensz schoenmaker
1569-08-13Waarboek-67 D-1567 (koper)Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}237/05Claas Cornelisz goudsmid
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}12/1Claes Cornelisz, goutsmit
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}56/1Claes Cornelisz van Noorden , goutsmit
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}37/1Claes Cornelisz van Noort, goutsmit
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}15/1Cornelis Cornelissz
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Catrijn Gijsbrechtsdr {vrouw van Arent Egbertsz}11/1Trijn Ghijsberts
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Catrijn Gijsbrechtsdr {vrouw van Arent Egbertsz}7/1Tryntgen Ghysbrechtsdochter van Rhynsburch
1576-05-25Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}53/03Claes Cornelisz goudsmid
1576-05-25Waarboek-67 F-1576 (koper)Catrijn Gijsbrechtsdr {vrouw van Arent Egbertsz}53/06Catharina Gijsbrechtsdr weduwe van Arent Egbertsz snijder
1576-05-25Waarboek-67 F-1576 (overledene)Arent Egbertsz {snijder}53/07weduwe van Arent Egbertsz snijder
1576-08-18Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}95/03Claes Cornelisz goudsmid
1576-08-18Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Catrijn Gijsbrechtsdr {vrouw van Arent Egbertsz}95/04Catharina Gijsbrechtsdr weduwe van Arent Egbertsz van Rijnsburg
1576-08-18Waarboek-67 F-1576 (overledene)Arent Egbertsz {snijder}95/05weduwe van Arent Egbertsz van Rijnsburg
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Willemsz de Keyser {kramer}75/1Willem Willemsz de Keyzer van Antwerpen cramer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mayken Keysers {de Keyser}75/2Mayken Keysers van Antwerpen zijn huysvroue
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hester Willemsdr de Keyser75/3Hester haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lea Willemsdr de Keyser75/4Lea haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Eva Willemsdr de Keyser75/5Eva haer beyder kinderen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Willem Willemsz de Keyser {kramer}63/1Willem Willemsz de Keyser
1581-12-23Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Catrijn Gijsbrechtsdr {vrouw van Arent Egbertsz}117/03Cathrijn Gijsbrechtsdr weduwe van Aernt Egbertsz
1581-12-23Waarboek-67 J-1581 (overledene)Arent Egbertsz {snijder}117/04weduwe van Aernt Egbertsz
1581-12-23Waarboek-67 J-1581 (koper)Adriaen Dircksz Tellepeper117/06Adriaen Dircxz coman
1582-01-15Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Catrijn Gijsbrechtsdr {vrouw van Arent Egbertsz}134/03Cathryn Ghysbrechtsdr Arent Egbertsz weduwe
1582-01-15Waarboek-67 J-1581 (overledene)Arent Egbertsz {snijder}134/04weduwe van Arent Egbertsz
1582-01-15Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Adriaen Dircksz Tellepeper134/05Adriaen Dircxz coman
1582-05-30Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Adriaen Dircksz Tellepeper331/03Adriaen Dircxsz Tellepeper
1582-05-30Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Arent Dircksz van Gruythuysen331/04Arent Dircxsz van Gruthyysen
1583-02-26Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Arent Dircksz van Gruythuysen134/03Arent Dircxz van Gruthuysen
1583-02-26Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Cornelis Maertensz {zalmkoper}134/04Cornelis Maertenszoon zalmcoper
1583-02-26Waarboek-67 K-1582 (koper)Cornelis Lourisz {bode}134/05Cornelis Lourisz bode met de roede der voors. stede
1583-02-26Waarboek-67 K-1582 (begunstigde)134/08St Maria Magdalenen gilde
1583-02-26Waarboek-67 K-1582 (begunstigde)134/09de Huysarmen
1583-02-26Waarboek-67 K-1582 (begunstigde)Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}134/10Claes Cornelis van Noordt goudtsmith
1583-04-12Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Cornelis Lourisz {bode}168/03Cornelis Lourisz bode mitte roede
1583-04-12Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Arent Dircksz van Gruythuysen168/04Arent van Gruthuysen Dircxsz
1583-04-12Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Cornelis Maertensz {zalmkoper}168/05Cornelis Maertensz zalmcoper
1583-04-12Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Arent Dircksz van Gruythuysen170/03Arent Dirck van Gruthuysen
1583-04-12Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Cornelis Maertensz {zalmkoper}170/04Cornelis Maertensz zalmcoper
1583-04-12Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Cornelis Lourisz {bode}170/05Cornelis Lourijnsz mitte roede
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Willem Willemsz de Keyser {kramer}69/1Willem Willemsz de Keyzer
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Lourisz {bode}83/1Cornelis Louriss bode
1589-01-25Voogdenboek-A (overledene)Cornelis Lourisz {bode}512/03zaliger Cornelis Lourisz bode met de roede
1589-01-25Voogdenboek-A (ouder)Marytgen Dircksdr Troost {vrouw van Cornelis Lourisz}512/04Maritgen Troost Dircsdr zijn huisvrouw
1589-01-25Voogdenboek-A (kind)Dirck Cornelisz {Haarlemmerstraat}512/05Dirc (oud omtrent 5 jaar)
1589-01-25Voogdenboek-A (kind)Jannetgen Cornelisdr {Haarlemmerstraat135.1}512/06Jannetgen (7 jaar)
1591Stratenboek-27 (eigenaar)Marytgen Dircksdr Troost {vrouw van Cornelis Lourisz}610/1Maritgen Dircx
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Werbout Jansz {tinnegieter}29/1Warbout Jansz, tinnegieter
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Werbout Jansz {tinnegieter}106/1Werbout Janss tinnegieter
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Werbout Jansz {tinnegieter}123/1Warbout Janss tinnegieter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)98/1Cornelis Jacobsz tinnegieter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hendrick Adriaensz {bakker}98/2Heyndrick Adriaensz Backer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)98/3opt aengeven van de meyt