Perceelformulier

Perceelformulier van Haarlemmerstraat.143.1, (Voor: 2-0-9/777. Links: 5-4-6/2025).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P2203
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-123
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-124

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR143.1MarendorpHaarlemmerstraat 143.1TerugVerderMRZ-06Marendorp Rijnzijde
LL002Kuipersteeg (Marendorp-Rijnzijde)Kuipersteeg (Marendorp-Rijnzijde) 2VerderMRZ-06Marendorp Rijnzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Lenaert Arentsz {schrijver}23/1meester Lenart Arentsz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Lenaert Arentsz {schrijver}120/1Lenairt Arentsz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Lenaert Arentsz {schrijver}2449/1Lenaert [Aerntsz], mr
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Salomon Lenaertsz van der Woert21/1Salomon Leenaertsz scrijver
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Salomon Lenaertsz van der Woert109/3.2.5.0Salomon van der Woert
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Huibrecht Jansz {turftrekker}83/1Huybrecht Jansz van Sloten bij Amsterdam slachturver
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Grietgen Fransdr {vrouw van Huibrecht Jansz}83/2Grietgen Franssendr van Langeraer zijn huysvroue
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Frans Huibrechtsz {Haarlemmerstraat}83/3Frans haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Huibrechtsz {Haarlemmerstraat}83/4Pieter haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Engel Huibrechtsz {Haarlemmerstraat}83/5Engel haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Huibrechtsz {Haarlemmerstraat}83/6Jan haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Salomon Lenaertsz van der Woert84/1Salomon van der Wuerd notarys ende secretaris van Rhijnland
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Lenaertsdr van der Woert84/2Maritgen Leenaertsdr zijn zuster
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Pietersz {klerk}84/3Dirc Pietersz van Egmondt zijn neven ende clercken 18 jaeren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lenaert Cornelisz Stoter {klerk}84/4Leenaert Cornelisz Stoter zijn neven ende clercken
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Salomon Lenaertsz van der Woert67/1Salomon Lenaertsz van der Wuert notaris
1582-01-05Waarboek-67 J-1581 (belending)Salomon Lenaertsz van der Woert136/05Salomon vander Wuert notarys publyc
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Salomon Lenaertsz van der Woert75/1Salomon Lenaertsz van der Woert
1585Vetus-1585 (eigenaar)Salomon Lenaertsz van der Woert107/1Salomon van der Wuerts huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Salomon Lenaertsz van der Woert108/1Salomon van der Wuerts huys opten houck
1591Stratenboek-27 (eigenaar)Salomon Lenaertsz van der Woert720/1Salomon Lenertsz
1591-12-30Rijckhuisen (vermelding)Salomon Lenaertsz van der Woert97/4Salomon Leendertsz van der Wuert notaris
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Salomon Lenaertsz van der Woert41/1Salomon van der Woert, notaris
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Salomon Lenaertsz van der Woert134/1Salomon van der Wuert
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Salomon Lenaertsz van der Woert135/1Salomon van der Wuert
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)123/1Jan de Clerck
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Salomon Lenaertsz van der Woert123/2Salomon Lenaertsz van der Weurt
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)123/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Salomon Lenaertsz van der Woert124/1Salomon van der Weurt