Perceelformulier

Perceelformulier van Haarlemmerstraat.155-159 (Het Bont Hardt), (Voor: 2-4-0/879).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR155-159MarendorpHaarlemmerstraat 155-159TerugVerderMRZ-05Marendorp Rijnzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Erckenraad Claesdr de Bruyn17/1Erckenraet Claesdr huurt van de rentmeester van de confiscatiƫn derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)17/2de rentmeester van de confiscatiƫn derde deel
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)20/1De dochter van Haesgen Ambrosius, mit Haesgen haer moye
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haesgen Ambrosiusdr21/1Haesgen Ambrosius haar moye
1576-12-06Glippereed (bewoner)Machteld Ambrosiusdr {de Bruyn}15/1Mechtelt Ambrosiusdr
1576-12-06Glippereed (bewoner)Aeltgen Claesdr de Bruyn16/1Aeltgen Claesdr beide haer dochters
1576-12-06Glippereed (bewoner)Trijntgen Claesdr de Bruyn17/1Trijntgen Claesdr beide haer dochters
1576-12-18Glippereed (bewoner)Cornelis Claesz de Bruyn51/1Mr. Cornelis Claesz
1576-12-18Glippereed (bewoner)Jan Claesz de Bruyn52/1Mr. Jan Claesz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Machteld Ambrosiusdr {de Bruyn}91/1Machtelt Ambrosius Bolensdr Claes Jansz weduwe
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Claes Jansz de Bruyn91/1aClaes Jansz weduwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Claesz de Bruyn91/2Meester Cornelis (haer kinderen) ouer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Claesz de Bruyn91/3Johan (haer kinderen ouer)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Claesdr de Bruyn91/4Aeltgen (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Claesdr de Bruyn91/5Trijntgen (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Haesgen Ambrosiusdr {}91/6Haesgen Ambrosius Colensdr haer zuster te cost gaende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)91/7Lysbeth Dircxdr beyde van Woerden ende haer dienstmaechden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)91/8Jannetgen Cornelisdr beyde van Woerden ende haer dienstmaechden
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Machteld Ambrosiusdr {de Bruyn}72/72Machteld Ambrosiusdr
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Cornelis Claesz de Bruyn73/73Mr Cornelis
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Claesz de Bruyn74/74Jan
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Aeltgen Claesdr de Bruyn75/75Aeltgen ende
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Trijntgen Claesdr de Bruyn76/76Tryntgen elc op 25 tsamen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Haesgen Ambrosiusdr {}77/77aldaer noch Haesgen Ambrosiusdr
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Machteld Ambrosiusdr {de Bruyn}212/A12Machtelt Ambrosius mhk
1585Vetus-1585 (eigenaar)Machteld Ambrosiusdr {de Bruyn}121/1dezelve noch een huys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Machteld Ambrosiusdr {de Bruyn}122/1dezelve noch een huys
1591Stratenboek-27 (eigenaar)Claes Rijckaert790/1Claes Rikaert
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)149/1Geryt Cornelisz in De Pot
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)138/1Guilliame Nolet
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)138/2Gerrit Cornelisz in de Pot
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)138/3opt aengeven van de knecht