Perceelformulier

Perceelformulier van Haarlemmerstraat.159-163, (Voor: 5-3-0/1978).
Opmerkingen: moet gesplitst worden ergens na 1585.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P2211
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-139
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-140

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR159-163Marendorp06.0273Haarlemmerstraat 159-163TerugVerderMRZ-05Marendorp Rijnzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1514Rijckhuisen (vermelding)Jan Claes Aelwijnsz {van Swanenburg}47/2Jan Claes Aelwijnsz van Swanenburch
1528-11-03Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Claes Jan Claes Aelwijnsz {van Lodensteyn}240/03Claes
1528-11-03Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Jan Claes Aelwijnsz {van Swanenburg}240/04Jan Claes Aelwijnsz's z
1528-11-03Grote-Bewijzen-B (overledene)Erckenraad Gijsbrechtsdr van Lodensteyn {van der Hooch}240/05wijlen Erckenraet Ghijsbrechtsdr van Lodensteyn
1528-11-03Grote-Bewijzen-B (overledene)Gijsbrecht van Lodensteyn240/07Ghijsbrecht van Lodensteyn wede oude moeder
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Claes Jan Claes Aelwijnsz {van Lodensteyn}17/1Claes Jan Claes Aelwijnsz
1545-07-08Rijckhuisen (vermelding)Claes Jan Claes Aelwijnsz {van Lodensteyn}65/3Claes Jan Claes Aelwijnsz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Claes Jan Claes Aelwijnsz {van Lodensteyn}31/1Claes Janz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Claes Jan Claes Aelwijnsz {van Lodensteyn}2457/1Claes Jan Claesz voors
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Erckenraad Claesdr van Lodensteyn17/1Erckenraet Claesdr huurt van de rentmeester van de confiscatiën derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)17/2de rentmeester van de confiscatiën derde deel
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)20/1De dochter van Haesgen Ambrosius, mit Haesgen haer moye
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haesgen Ambrosiusdr21/1Haesgen Ambrosius haar moye
1576-12-06Glippers-1576 (bewoner)Machteld Ambrosiusdr {van Lodensteyn}15/1Mechtelt Ambrosiusdr
1576-12-06Glippers-1576 (bewoner)Aeltgen Claesdr van Lodensteyn16/1Aeltgen Claesdr beide haer dochters
1576-12-06Glippers-1576 (bewoner)Trijntgen Claesdr van Lodensteyn17/1Trijntgen Claesdr beide haer dochters
1576-12-18Glippers-1576 (bewoner)Cornelis Claesz van Lodensteyn/de Bruyn51/1Mr. Cornelis Claesz
1576-12-18Glippers-1576 (bewoner)Jan Claesz van Lodensteyn52/1Mr. Jan Claesz
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Claesz van Lodensteyn106/1.2.6.4Jan Claesz van Lodenstein
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Machteld Ambrosiusdr {van Lodensteyn}91/1Machtelt Ambrosius Bolensdr Claes Jansz weduwe
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Claes Jan Claes Aelwijnsz {van Lodensteyn}91/1aClaes Jansz weduwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Claesz van Lodensteyn/de Bruyn91/2Meester Cornelis (haer kinderen) ouer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Claesz van Lodensteyn91/3Johan (haer kinderen ouer)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Claesdr van Lodensteyn91/4Aeltgen (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Claesdr van Lodensteyn91/5Trijntgen (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Haesgen Ambrosiusdr91/6Haesgen Ambrosius Colensdr haer zuster te cost gaende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Dircksdr {dienstmaagd}91/7Lysbeth Dircxdr beyde van Woerden ende haer dienstmaechden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen Cornelisdr {dienstmaagd-Haarlemmerstraat}91/8Jannetgen Cornelisdr beyde van Woerden ende haer dienstmaechden
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Machteld Ambrosiusdr {van Lodensteyn}72/1Machteld Ambrosiusdr
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Cornelis Claesz van Lodensteyn/de Bruyn73/1Mr Cornelis
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Claesz van Lodensteyn74/1Jan
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Aeltgen Claesdr van Lodensteyn75/1Aeltgen ende
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Trijntgen Claesdr van Lodensteyn76/1Tryntgen elc op 25 tsamen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Haesgen Ambrosiusdr77/1aldaer noch Haesgen Ambrosiusdr
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Machteld Ambrosiusdr {van Lodensteyn}80/1Machtelt Ambrosius
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Cornelis Claesz van Lodensteyn/de Bruyn81/1Mr Cornelis Claesz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Claesz van Lodensteyn82/1Jan Claesz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Aeltgen Claesdr van Lodensteyn83/1Aeltgen Claesdr
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Trijntgen Claesdr van Lodensteyn84/1Tryntgen Claesdr
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Haesgen Ambrosiusdr85/1Haesgen Ambrosiusdr
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Machteld Ambrosiusdr {van Lodensteyn}212/A12Machtelt Ambrosius mhk
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)François de Smet213/C21Franchois Vulcanius
1585Vetus-1585 (eigenaar)Machteld Ambrosiusdr {van Lodensteyn}122/1dezelve noch een huys dat zij bewoont
1585-04-08Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Cornelis Claesz van Lodensteyn/de Bruyn127/03Mr Cornelis Claesz
1585-04-08Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Jan Claesz van Lodensteyn127/04Jan Claesz
1585-04-08Waarboek-67 M-1584 (echtgenoot)Nanne Franckenz Paedts127/05Nanne Paedts als man ende voocht van Erckenraed Claesdr
1585-04-08Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Erckenraad Claesdr van Lodensteyn127/06Erckenraed Claesdr
1585-04-08Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Trijntgen Claesdr van Lodensteyn127/08Cathrijna Claesdr
1585-04-08Waarboek-67 M-1584 (overledene)Claes Jan Claes Aelwijnsz {van Lodensteyn}127/09erffgenaemen van Claes Jansz haerluyder za: vader
1585-04-08Waarboek-67 M-1584 (overledene)Machteld Ambrosiusdr {van Lodensteyn}127/10erffgenaemen van Machtelt Ambrosiusdr haerluyder za: moeder
1585-04-08Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Willem Arent Gerritsz van Dam127/11Willem Arent Gerytszoon
1585-04-14Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Cornelis Claesz van Lodensteyn/de Bruyn125/03Meester Cornelis Claesz
1585-04-14Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Jan Claesz van Lodensteyn125/04Jan Claesz
1585-04-14Waarboek-67 M-1584 (echtgenoot)Nanne Franckenz Paedts125/05Nanne Paets als man ende voocht van Erckenrade Claesdr
1585-04-14Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Erckenraad Claesdr van Lodensteyn125/06Erckenrade Claesdr
1585-04-14Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Trijntgen Claesdr van Lodensteyn125/08Cathrina Claesdr
1585-04-14Waarboek-67 M-1584 (overledene)Claes Jan Claes Aelwijnsz {van Lodensteyn}125/09erfgenaem van Claes Jansz
1585-04-14Waarboek-67 M-1584 (overledene)Machteld Ambrosiusdr {van Lodensteyn}125/10erfgenaem van Machtelt Ambrosiusdr
1585-04-14Waarboek-67 M-1584 (koper)Willem Arent Gerritsz van Dam125/11Willem Aerent Gerytsz eertijts brouwer
1585-04-16Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Willem Arent Gerritsz van Dam131/03Willem Arent Gerytsz eertijts brouwer
1585-04-16Waarboek-67 M-1584 (koper)François de Smet131/04Sr Franchoys de Smet gezeyt Vulcanus
1585-04-16Waarboek-67 M-1584 (begunstigde)131/08t Capittel ten Hogelande
1585-04-16Waarboek-67 M-1584 (begunstigde)Balten Dircksz van Santen131/09Balthen Dircxz van Zanten
1585-07-01Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Willem Arent Gerritsz van Dam229/03Willem Arent Gerytszoon eertijts brouwer
1585-07-01Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)François de Smet229/04Francois de Smet gezeyt Vulcanius
1586 naBonboek-05B (eigenaar)Machteld Ambrosiusdr {van Lodensteyn}516/001Machtelt Ambrosius
1586 naBonboek-05B (eigenaar)François de Smet517/001Franchoys Vulcanius; siet van de lasten op het voorgaende
1591Stratenboek-27 (eigenaar)François de Smet800/1Francois Vulcanus
1591-01-04Vetus-1585 (eigenaar)François de Smet123/1Franchois Vulcanius
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Pieter van Peene {koopman}43/1Pieter van Pene
1601Oud-belastingboek-1601 (mede-eigenaar)Pieter van Peene {koopman}149/2bPieter van Peenen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)François de Smet150/1Franchoys Vulcanus
1603-05-31Ondertrouw-NH-E (bruidegom)Isaac Dircksz {bakker}65/03aIsaac Dircxsz
1603-05-31Ondertrouw-NH-E (bruid)Heyltgen Claesdr {vrouw van Isaac Dircksz}65/03bHeyltgen Claesdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter van Peene {koopman}139/1Pieter van Peenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Isaac Dircksz {bakker}140/1Isaac Dircxz backer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)Heyltgen Claesdr {vrouw van Isaac Dircksz}140/3opt aengeven van de vrou
1798-07-28Bonboek-05B (koper)Jan Landa {timmerman}517/992Jan Landa
1804-01-24Bonboek-05B (koper)Machteld Ambrosiusdr {van Lodensteyn}516/992Catharina Herking wed. Arnoldus van Osta
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)Jan Landa {timmerman}273/1Jan Landa
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)274/1Hendrik Hendriksz wever loco Catharina Herking wed. Arn. v. Osta