Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.075-077 (Het Schaeck), (Voor: 2-7-2/978. Achter: 4-3-0/1601. Rechts: 10-7-3/3995).
Opmerkingen: Aan achterzijde een geheel met 73-75.


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR075-077Breestraat04.0319Breestraat 75-77TerugVerderVLH-02Vleeshuis
AL012aVollersgracht (Langebrug)Langebrug 12aTerugVerderVLH-02Vleeshuis
RR001-007DiefsteegDiefsteeg 1-7TerugVerderVLH-02Vleeshuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1541-02-15Poorterboeken-D-1532 (poorter)Hendrick Hendricksz {chirurgijn}5889/13ameester Heynrick Heynricxz
1554-02-10Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)306/03Kerstiaen Foppenz brouwer tot Delft
1554-02-10Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hendrick Hendricksz {chirurgijn}306/05meester Heynrick Heynricxz chirurgijn
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)15/1meester Huybrecht doctoir
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)15/2Die kinderen van Meester Heyndrick berbier
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Hendrick Hendricksz {chirurgijn}15/2aDie kinderen van Meester Heyndrick berbier
1561-08-30Waarboek-67 A-1560 (belending)314/05de erfgenamen van mr Heynrick de barbier
1561-08-30Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hendrick Hendricksz {chirurgijn}314/06de erfgenamen van mr Heynrick de barbier
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)335/1Hubrecht mr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)335/2kinderen van mr Heyndrick barbier
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Hendrick Hendricksz {chirurgijn}335/2akinderen van mr Heyndrick barbier
1562-04-02Waarboek-67 B-1562 (belending)Jan Cornelisz Cock {de jonge}81/07Jan Cornelisz Cock
1562-11-14Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Adriana Pietersdr {vrouw van Arent Jansz}209/03Adriana Pietersdr weduwe van Arent Jansz voller
1562-11-14Waarboek-67 B-1562 (overledene)Arent Jansz {voller}209/04weduwe van Arent Jansz voller
1562-11-14Waarboek-67 B-1562 (koper)Jan Cornelisz Cock {de jonge}209/08Jan Cornelisz Cock
1563-10-04Waarboek-67 C-1563 (belending)35/05d’erffgenaemen van wijlen mr Henrick chirurgijn
1564TiendePenning-1564 (huurder)335/1Meester Hubrecht doctor medecinen
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)335/2kinderen van mr Heyndrick barbier
1564TiendePenning-1564 (overledene)Hendrick Hendricksz {chirurgijn}335/2akinderen van mr Heyndrick barbier
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Huig Claesz Brugman250/03Huych Claasz Brugman korenkoper
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Gerrit Hendricksz Schaeck250/04Gerrit Hendricksz Schaeck
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Adriana Pietersdr {vrouw van Arent Jansz}250/05Adriaene Pietersdochter weduwe van Arent Jansz volre
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (overledene)Arent Jansz {voller}250/06weduwe van Arent Jansz voller
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)251/05Bouwen Jansz
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (overledene)251/06ongehuwde zoon van Jan Bouwensz van Boskoop
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (overledene)251/07ongehuwde zoon van Fijtgen Hendricksdr van Nieuwkoop
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Adriana Pietersdr {vrouw van Arent Jansz}251/08Adriana Pietersdr weduwe van Arent Jansz voller
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (overledene)Arent Jansz {voller}251/09weduwe van Arent Jansz voller
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (belending)Ozier Claesz {vleeshouwer}251/12Outsier Claessen vleyshouder
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)253/03Symon Jansz bouckdrucker uit Delft
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)253/04meester Henryck Junius tot Delff
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)253/05Aernt Henrycsz bouckedrucker mede aldaer
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)253/06Adriaen Pietersz secretarys tot Nieucoope
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Gerrit Hendricksz Schaeck253/07Gerrit Hendricksz Schaeck als rentmeester van het klooster Roomburg en het Regulierenconvent te Leiderdorp
1573-09-28Waarboek-67 E-1571 (overledene)Arent Jansz {voller}253/09wedue van Aernt Jansz volre
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Gerrit Hendricksz Schaeck10/1Gerrit Heindrich, in schaeck, rentemeester
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Gerrit Hendricksz Schaeck12/1Gerryt Heyndryckx Schaek
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Gerrit Hendricksz Schaeck13/1Gerijt Henricxsz, in Schaeck
1578-06-11Waarboek-67 F-1576 (belending)Gerrit Hendricksz Schaeck578/08Gerrit Hendricxsz in ‘t Schaeck
1578-06-13Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Geertruid Cornelisdr {vrouw van Ozier Claesz}579/03Geertgen Cornelisdr weduwe van Ozier Claesz vleeshouwer
1578-06-13Waarboek-67 F-1576 (overledene)Ozier Claesz {vleeshouwer}579/04weduwe van Ozier Claesz vleeshouwer
1578-06-13Waarboek-67 F-1576 (koper)Gerrit Hendricksz Schaeck579/06Gerrit Hendricksz in ’t Schaeck
1578-07-03Waarboek-67 F-1576 (belending)Gerrit Hendricksz Schaeck595/08Gerrit Heyndricxz in’t Schaeck
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit Hendricksz Schaeck18/1Geryt Henricxz Schaec bonmr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marie Hendricksdr {Breestraat}18/2Marytgen Henricxdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hillegond Gerritsdr Schaeck18/3Hillegont haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Gerritsz Schaeck18/4Claes haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Gerritsdr Schaeck18/5Trijntgen haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Heyltgen Gerritsdr Schaeck18/6Heyltgen haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Arent Gerritsz Schaeck18/7Arent haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaentgen Gerritsdr Schaeck18/8Adriaentgen haer beyder kinderen
1581-11-30Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)98/03Nicolaes Gargon van Meenen
1581-11-30Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Gerrit Hendricksz Schaeck98/04Gerrit Henricxz int Schaeck
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gerrit Hendricksz Schaeck24/24Gerrit Heyndricxz in 't Schaeck
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Gerrit Hendricksz Schaeck27/1Geryt Henrixz in 't Schaec
1583~1588Grachtenboek-35 (eigenaar)Gerrit Hendricksz Schaeck1250/1Gerit Henricxz Schaeck
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Hendricksz Schaeck21/1Geryt Henricxz Schaec
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Hendricksz Schaeck22/1dezelve noch een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Hendricksz Schaeck23/1dezelve noch een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Hendricksz Schaeck24/1Geryt Henricxz Schaec
1588Stratenboek-02 (eigenaar)Gerrit Hendricksz Schaeck1270/1Gerit Henricxsoon Schaeck
1588Stratenboek-03 (eigenaar)Gerrit Hendricksz Schaeck1270/1Gerit Henricxsoon
1596Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Gerrit Hendricksz Schaeck267/12Opten houc vande Dieffsteech aende Bredestraet aen Schaecken huijs
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)28/1Rijc Janss potvercoper
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)29/1Jacques Vieusart
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)30/1Hans Corstiaensz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerrit Hendricksz Schaeck31/1Geryt Henricxz Schaac
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerrit Hendricksz Schaeck32/1Geryt Henricxz Schaec
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)33/1Mathijs Neeff swaertveger
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerrit Hendricksz Schaeck109/1Geryt Henricxz Schaacx schuyr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)28/1Pieter de Voogel
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)28/2Dirck Jansz potvercoopers
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)29/1Jaecques Vresaert letterzetter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)29/3op 't wijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)30/1Mathijs Mathijsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)30/2Hans Corstiaens erfgenamen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)30/2aHans Corstiaens erfgenamen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)31/1Mathijs Mathijssen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)31/2Jan Jansz schoelappers
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)32/1Niclaes Belle
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)32/2Cornelis Stevens
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)33/1Pieter Druyscher
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)33/2Christoffel Dircxz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)34/1Mathijs de Neefs swartveegers