Perceelformulier

Perceelformulier van Haarlemmerstraat.085-087, (Voor: 3-3-6/1240. Links: 4-7-6/1742).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P2265
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-042
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-043
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-098

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR085-087MarendorpHaarlemmerstraat 85-87TerugVerderORZ-06Overmare Rijnzijde
LL002-004Vrouwensteeg (Overmare/Gasthuis)Vrouwensteeg (Overmare/Gasthuis) 2-4VerderORZ-06Overmare Rijnzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Adam Reyersz {koopman}36/1coemen Adam twee huysen
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Hendrick Barentsz {koopman, kuiper}2583/1Heyndrick Barentsz coman kuiper
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Adam Reyersz {koopman}2610/1Adam coman
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Hendrick Barentsz {koopman, kuiper}2610/2Heyndrick Barentsz coman
1567-02-02Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Barent Hendricksz {Haarlemmerstraat}867/03Baernt
1567-02-02Grote-Bewijzen-B (overledene)Hendrick Barentsz {koopman, kuiper}867/04wijlen Heynrick Baerntsz
1567-02-02Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}867/05Ancomera Gommersdr
1567-02-02Grote-Bewijzen-B (belending)Reyer Adamsz {schoenmaker}867/08Reyer Adamsz schoemaecker
1567-02-02Grote-Bewijzen-B (belending)Anna Cornelisdr {Vrouwensteeg}867/09Anna Cornelis Symonszdr
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Lucas Arentsz {landmeter, koopman}9/1Lucas Arentsz, lantmeter
1573ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Lucas Arentsz {landmeter, koopman}55/1Lucas Aerntsz lantmeter
1573ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Lucas Arentsz {landmeter, koopman}89/1Lucas Aerntsz coman
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Lucas Arentsz {landmeter, koopman}9/1Lucas Arent, landtmeter
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Lucas Arentsz {landmeter, koopman}32/1Luyck Aerentsz coman
1575-06-29Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hendrick Lucasz {Haarlemmerstraat}963/03Heynrick 5 jaar
1575-06-29Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Grietgen Lucasdr {Haarlemmerstraat}963/04Margriet 7 jaar
1575-06-29Grote-Bewijzen-B (overledene)Lucas Arentsz {landmeter, koopman}963/05wylen Mr Lucas Aerntsz landtmeter
1575-06-29Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}963/06Commertgen Ghommertsdr
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}23/1Lucas Arentsz wed.
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Lucas Arentsz {landmeter, koopman}23/1aLucas Arentsz wed.
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}8/1weduwe van Lucas Aerntsz lantmeter
1576GedwongenLening-1576 (overledene)Lucas Arentsz {landmeter, koopman}8/1aweduwe van Lucas Aerntsz lantmeter
1578-02-27Waarboek-67 F-1576 (belending)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}469/12Commertgen Gommersdochter wedue van Lucas Arentsz in zijn leven lantmeter
1578-02-27Waarboek-67 F-1576 (overledene)Lucas Arentsz {landmeter, koopman}469/13wedue van Lucas Arentsz in zijn leven lantmeter
1578-03-04Waarboek-67 F-1576 (belending)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}477/12Commertgen Gommersdr wedue van Lucas Arentsz in zijn leven lantmeter
1578-03-04Waarboek-67 F-1576 (overledene)Lucas Arentsz {landmeter, koopman}477/13wedue van Lucas Arentsz in zijn leven lantmeter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}61/1Gommertgen Gommersdr weduwe van Lucas Aerntsz coman
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Lucas Arentsz {landmeter, koopman}61/1aweduwe van Lucas Aerntsz coman
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Grietgen Lucasdr {Haarlemmerstraat}61/2Grietgen haer kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Lucasz {Haarlemmerstraat}61/3Heyndrick haer kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dignum Jorisdr van der Vunder61/4Dingnum besturven weeskint van Joris van der Vunder haer broeder
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Joris Gommersz van der Vunder {Haarlemmerstraat}61/4abesturven weeskint van Joris van der Vunder haer broeder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Jansdr {vrouw van Matthijs Jacobsz}92/1Neeltgen Jansdr weduwe van Mathijs Jacobsz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Matthijs Jacobsz {kuiper}92/1aweduwe van Mathijs Jacobsz cuyper
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Matthijsdr {Haarlemmerstraat85}92/2Maritgen Thijssen haer dochter
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}47/1Commertgen Gommersdr weduwe van Lucas Arentsz coman
1581-12Kerven-1581 (overledene)Lucas Arentsz {landmeter, koopman}47/1aweduwe van Lucas Arentsz coman
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Neeltgen Jansdr {vrouw van Matthijs Jacobsz}71/1Neeltgen Jansdr weduwe van Mathys Jacops cuyper
1581-12Kerven-1581 (overledene)Matthijs Jacobsz {kuiper}71/1aweduwe van Mathys Jacops cuyper
1583-05-02Waarboek-67 K-1582 (belending)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}197/07Gommertgen weduwe Lucas Arentsz lantmeter
1583-05-02Waarboek-67 K-1582 (overledene)Lucas Arentsz {landmeter, koopman}197/08weduwe Lucas Arentsz lantmeter
1583-05-03Waarboek-67 K-1582 (belending)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}202/05Commertgen weduwe van Lucas Arentsz lantmeeter
1583-05-03Waarboek-67 K-1582 (overledene)Lucas Arentsz {landmeter, koopman}202/06weduwe van Lucas Arentsz lantmeeter
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}50/1Gommertgen Gommers Lucas Aernttz's wedue
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Lucas Arentsz {landmeter, koopman}50/1aLucas Aernttz's wedue
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Neeltgen Jansdr {vrouw van Matthijs Jacobsz}75/1Neeltgen Jans wedue van Matys Jacopsz cuyper
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Matthijs Jacobsz {kuiper}75/1awedue van Matys Jacopsz cuyper
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}41/1Gommertgen Gommersdr wedue van Lucas Aerntsz lantmeeter
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}42/1dezelve Gommertgen
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}87/1Gommertgen Lucas Aerntss wedue
1591Stratenboek-28 (eigenaar)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}500/1Gommer Jansdr
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}43/1Commertgen Gommersdochter wedue wijlen Lucas Aerntsz van Bruyningen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}44/1deselve Commertgen Gommersdr
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}98/1Commertgen Gommersdr Lucas Aerntsz van Bruyningens wedue
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)42/1Jan Dircxz warmoesman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)42/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hendrick Lucasz {Haarlemmerstraat}43/1Henrick Lucasz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)98/1Jacob Cornelisz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Goossen Gerritsz {glasmaker}98/2Goossen Gerrytsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)98/3opt aengeven van de vrou
1607-05Bierfraude-1607 (bewoner)Hendrick Lucasz {Haarlemmerstraat}443/1Henric Lucasz taverne