Perceelformulier

Perceelformulier van Vrouwenkerkkoorstraat.010-012, (Voor: 3-11-3/1483).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL010-012VrouwenkerkgrachtVrouwenkerkkoorstraat 10-12TerugVerderOLZ-07aOvermare Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1578-08-27Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt51/03Pieter Pieter Jorysz superintendent vande drie parochie kercken
1578-08-27Waarboek-67 G-1578 (overledene)Jacob Pietersz Goetcoop51/06Jacob Pietersz Goetcoop warmoesman nu za.ge.
1578-08-27Waarboek-67 G-1578 (koper)Cornelis Jacobsz Goetcoop51/07Cornelis
1578-08-27Waarboek-67 G-1578 (koper)Volckgen Jacobsdr Goetcoop51/08Volcgen
1578-08-27Waarboek-67 G-1578 (koper)Marytgen Jacobsdr Goetcoop51/09Maritgen
1578-08-27Waarboek-67 G-1578 (koper)Claertgen Jacobsdr Goetcoop51/10Claertgen
1578-08-27Waarboek-67 G-1578 (koper)Catrijn Jacobsdr Goetcoop51/11Katrijntgen
1578-08-27Waarboek-67 G-1578 (bewoner)Cornelis Jansz {pastoor}51/12Mr Cornelis Jansz wijlen ende t laetste pastoor der Vrouwenkercke
1580-07-07Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Allert Willemsz van Sassenheim152/03Allert Willemsz van Zassenhem alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stede
1580-07-07Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Jan Lucasz van Wassenaer152/04Jan Lucasz van Wassenaer alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stede
1580-07-07Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Jacob Anthonisz {houtkoper}152/05Jacob Anthonisz houtcoper alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stede
1580-07-07Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Jan Jansz van Baersdorp {de oude}152/06Jan Jansz van Baersdorp haar medebroeder alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stede
1580-07-07Waarboek-67 H-1580 (koper)Cornelis Schouten {kuiper}152/07Cornelis Schouten cuyper
1580-07-07Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)153/03de kerckmeesteren van de drie parochie kercken der voors.
1580-07-07Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Cornelis Schouten {kuiper}153/04Cornelis Schouten cuyper
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Schouten {kuiper}62/1Cornelis Schouten cuyper
1585Vetus-1585 (eigenaar)63/1een ledich erff
1586-06-26Grachtenboek-69 (eigenaar)20/1Griete Schuten
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieter Cornelisz de Haes117/1Pieter Cornelisz de Haes
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieter Cornelisz de Haes118/1deselve De Haes
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)120/1Lijsbeth Robbrechtsdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Cornelisz de Haes120/2Pieter Cornelisz de Haes
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)121/1Jan Heyndricxz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Cornelisz de Haes121/2Pieter Cornelisz de Haes
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)121/3opt aengeven van de vrou