Perceelformulier

Perceelformulier van Haarlemmerstraat.048 (De Gouden Leeuw), (Voor: 1-11-6/738. Achter: 1-10-0/691).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL048Marendorp06.0380Haarlemmerstraat 48TerugVerderOLZ-02Overmare Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gijsbrecht Jacobsz {schoenmaker}105/1Ghijsbrech Jacopsz schoemacker
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Diewertgen Foppendr {vrouw van Gijsbrecht Jacobsz}2767/1Dieuwer wed v Gysbert Jacobsz
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Gijsbrecht Jacobsz {schoenmaker}2767/1awed v Gysbert Jacobsz
1562-04-27Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Diewertgen Foppendr {vrouw van Gijsbrecht Jacobsz}113/03Dieuwertgen Foppendr weduwe van Gijsbrecht Jacobsz schoenmaker
1562-04-27Waarboek-67 B-1562 (overledene)Gijsbrecht Jacobsz {schoenmaker}113/04weduwe van Gijsbrecht Jacobsz schoenmaker
1562-04-27Waarboek-67 B-1562 (koper)Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}113/07Adriaan Jacobsz hoedenmaker
1562-10-15Waarboek-67 B-1562 (belending)Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}194/09Adriaen Jacobsz hoemacker
1562-11-09Huwelijksevw-B2 (belending)Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}95/06Adriaen Jacopsz hoemaecker
1570-08-07Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)412/03Jacob Claasz van Dijck te Haarlem
1570-08-07Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}412/04Adriaan Jacobsz hoedenmaker
1570-08-07Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Neeltgen Jacobsdr {vrouw van Adriaen Jacobsz}412/05Neeltgen Jacobsdr zijn vrouw
1570-08-07Waarboek-67 D-1567 (vorig-eigenaar)Dirck Ottenz de Man412/06Dirck Ottenzoon verwer ende hoetmaecker
1578-02-03Waarboek-67 F-1576 (belending)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}439/08Jacob Jansz schoemaecker
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}7/4.1.1.4Jacob Jansz
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}109/3.1.4.4Jacob Janszn schoemaker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}22/1Jacob Jansz van Leyden schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Dircksdr {van Gameren}22/2Lysbeth Dircxdr sijn moeder
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}16/16Jacop Jansz schoemaecker
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}36/1Jacob Janss van Gammeren schoemaecker
1586-06-26Grachtenboek-67 (eigenaar)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}40/1Jacob Jansz schoemaker
1591Stratenboek-29 (eigenaar)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}160/1Jacob Jansz schoemaker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}38/1Jacob Janss van Gameren schoemaecker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}39/1deselve Jacob Janss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}37/1Jacob Jansz van Gameren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)37/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Jacob Schipman {dozenmaker}38/1Jacob Schipman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}38/2Jacob Jansz van Gameren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)38/3opt aengeven van de vrou van de voorn[oemde] Gameren