Perceelformulier

Perceelformulier van Haarlemmerstraat.048 (De Gouden Leeuw), (Voor: 1-11-6/738. Achter: 1-10-0/691).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType kadaster: LDN01-H-283
IdType leiden-1600: P2296
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OLZ-037
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OLZ-038

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL048Marendorp06.038024Haarlemmerstraat 48TerugVerderOLZ-02Overmare Landzijde
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gijsbrecht Jacobsz {schoenmaker}105/1Ghijsbrech Jacopsz schoemacker
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Diewertgen Foppendr {vrouw van Gijsbrecht Jacobsz}2767/1Dieuwer wed v Gysbert Jacobsz
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Gijsbrecht Jacobsz {schoenmaker}2767/1awed v Gysbert Jacobsz
1562-04-27Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Diewertgen Foppendr {vrouw van Gijsbrecht Jacobsz}113/03Dieuwertgen Foppendr weduwe van Gijsbrecht Jacobsz schoenmaker
1562-04-27Waarboek-67 B-1562 (overledene)Gijsbrecht Jacobsz {schoenmaker}113/04weduwe van Gijsbrecht Jacobsz schoenmaker
1562-04-27Waarboek-67 B-1562 (koper)Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}113/07Adriaan Jacobsz hoedenmaker
1562-10-15Waarboek-67 B-1562 (belending)Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}194/09Adriaen Jacobsz hoemacker
1562-11-09Huwelijksevw-B2 (belending)Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}95/06Adriaen Jacopsz hoemaecker
1570-08-07Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)412/03Jacob Claasz van Dijck te Haarlem
1570-08-07Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}412/04Adriaan Jacobsz hoedenmaker
1570-08-07Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Neeltgen Jacobsdr {vrouw van Adriaen Jacobsz}412/05Neeltgen Jacobsdr zijn vrouw
1570-08-07Waarboek-67 D-1567 (vorig-eigenaar)Dirck Ottenz de Man412/06Dirck Ottenzoon verwer ende hoetmaecker
1578-02-03Waarboek-67 F-1576 (belending)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}439/08Jacob Jansz schoemaecker
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}7/4.1.1.4Jacob Jansz
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}109/3.1.4.4Jacob Janszn schoemaker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}22/1Jacob Jansz van Leyden schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Dircksdr {van Gameren}22/2Lysbeth Dircxdr sijn moeder
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}16/1Jacop Jansz schoemaecker
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}17/1Jacop Jansz schoemaecker
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}36/1Jacob Janss van Gammeren schoemaecker
1586 naBonboek-07C (eigenaar)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}64/001Jacob Jansz van Gameren schoemaecker
1586-06-26Grachtenboek-67 (eigenaar)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}40/1Jacob Jansz schoemaker
1591Stratenboek-29 (eigenaar)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}160/1Jacob Jansz schoemaker
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}10/1Jacob Jansz van Gameren
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}38/1Jacob Janss van Gameren schoemaecker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}39/1deselve Jacob Janss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}37/1Jacob Jansz van Gameren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)37/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Jacob Schipman {dozenmaker}38/1Jacob Schipman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}38/2Jacob Jansz van Gameren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)38/3opt aengeven van de vrou van de voorn[oemde] Gameren
1802-07-24Bonboek-07C (koper)64/992Pieter de Walt
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)380/1Pieter de Waldt
1832 voorKadaster-LDN01 (eigenaar)283/1591,1Willem van Ommeren stalhouder (stal en erf)
1841Kadaster-LDN01 (eigenaar)283/3756,5Johannes Jans Zeilstra schipper
1845Kadaster-LDN01 (eigenaar)283/4867,02Jetske Willems Hoogstra koopvrouw wed J.J. Zeilstra thans echtg van C. Keereweer Pz
1846Kadaster-LDN01 (eigenaar)283/4867,10Jetske Willems Hoogstra koopvrouw wed J.J. Zeilstra thans echtg van C. Keereweer Pz (verbouwing koetshuis en bovenwoning)
1866-06-27Bevolking-1862-24A (bewoner)Israël David Kiek {fotograaf}380/31Israël David Kiek
1866-06-27Bevolking-1862-24A (bewoner)Hendrica de Leeuw {Kiek}380/32Hendrika de Leeuw
1866-06-27Bevolking-1862-24A (bewoner)Louis Israël Kiek {fotograaf}380/33Louis Israel Kiek
1866-06-27Bevolking-1862-24A (bewoner)Lion Kiek {fotograaf}380/34Lion Kiek
1866-06-27Bevolking-1862-24A (bewoner)Vogelina Kiek380/35Vogelina Kiek
1866-06-27Bevolking-1862-24A (bewoner)Gabriël Kiek380/36Gabriel Kiek
1866-06-27Bevolking-1862-24A (bewoner)Aaltje Kiek380/37Aaltje Kiek
1879Kadaster-LDN01 (eigenaar)283/6647,14Johannes Cornelis Turion candidaat notaris, Willemke Zeilstra wed J.C. Turion (scheiding)
1880Kadaster-LDN01 (eigenaar)283/10605,1Catharina van der Heijden wed Jan Hendrik van Rossum du Chatel
1880 djKadaster-LDN01 (eigenaar)283/10609,1Abraham van Engelenburg timmerman
1892 djKadaster-LDN01 (eigenaar)283/12529,1Willem Frederik Schaap koopman
1895 djKadaster-LDN01 (eigenaar)283/13026,01Pieter Johan Harteveld (ook Janszoon) aannemer
1900 djKadaster-LDN01 (eigenaar)283/13026,15Pieter Johan Harteveld (ook Janszoon) aannemer (bijbouw)
1925 djKadaster-LDN01 (eigenaar)283/13026,63Pieter Johan Harteveld (ook Janszoon) aannemer (verbouw)