Perceelformulier

Perceelformulier van Sionsteeg.004 (Sint Michielsklooster), (Voor: 23-9-0/8947).
Perceel-2563.jpg


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL004Sint JosefsteegSionsteeg 4TerugVerderOLZ-10Overmare Landzijde
AR017Sint UrsulasteegSint Ursulasteeg 17TerugVerderOLZ-10Overmare Landzijde
LR049-059VrouwenkampCaeciliastraat 49-59TerugVerderOLZ-10Overmare Landzijde
RR015DolhuisgrachtDolhuissteeg 15TerugOLZ-10Overmare Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)64/1Sinte Mychiellen Cloester
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)2720/1Sinte Michiels Susterhuis leeg huis
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)175/1Gerrit Willemsz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Jansz Wicksteen {linnenwever}183/1Jan Jansz Wicksteen van Belle alhier gewoont 3 jaeren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Pietersdr {Wicksteen}183/2Maritgen Pietersdr van Popeling zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Jansz Wicksteen183/3Jan (haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cathalina Jansdr Wicksteen183/4Catalina (haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Joosgen Jansdr Wicksteen183/5Joosgens (haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Elisabeth Fransdr {vrouw van Gerrit Dircksz}184/1Elia Fransdr van Wijck te Darsele weduwe van Gerrit Dircxz van Rijnsburg
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Gerrit Dircksz {Sionsteeg}184/1aweduwe van Gerrit Dircxz van Rijnsburg
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Gerritsz {Sionsteeg}184/2Cornelis (haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anna Gerritsdr {Sionsteeg}184/3Anna (haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerritgen Gerritsdr {Sionsteeg}184/4Gerritgen (haer kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Diewertgen Jansdr {spinster}185/1Diewer Jansdochter weduwe van Thomas Jansz van Warmont spinster alhier gewoont 7 jaeren
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Thomas Jansz {Sionsteeg}185/1aweduwe van Thomas Jansz van Warmont spinster alhier gewoont 7 jaeren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Bruin Thomasz {Sionsteeg}185/2Bruyn (haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Haesgen Thomasdr {Sionsteeg}185/3Haesgen (haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Jansdr {vrouw van Cornelis Joostenz, Claes Willemsz}186/1Lysbet Jansdochter weduwe van Claes Willemsz van Leyden
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Claes Willemsz {baggerman, bouwman}186/1aweduwe van Claes Willemsz van Leyden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Cornelisdr {Sionsteeg}186/2Maritgen Cornelisdr haer voorkint gewonnen bij Cornelis Joostensz van Zoetermeer
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Cornelis Joostenz {Sionsteeg}186/2ahaer voorkint gewonnen bij Cornelis Joostensz van Zoetermeer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Hendricksz {warmoezeniersknecht}186/3Willem Henricsz Warmoesknech ouer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Symon Symonsz {bouwman}187/1Symon Symonsz bouman van Oostgeest alhier gewoont 7 jaeren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Syburch Symonsdr {Sionsteeg}187/2Syburch Symonsdr zijn dochter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriana Claesdr {vrouw van Jeroen Jansz}188/1Adriana Claesdochter weduwe van Jeroen Jansz van Leyden
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jeroen Jansz {Sionsteeg}188/1aweduwe van Jeroen Jansz van Leijden
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)188/1zTer zelve huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ermgaert Pietersdr {vrouw van Cornelis Jacobsz}188/2Erm Pietersdr van Oostgeest weduwe van Corneliss Jacobz alhier gewoont 4 jaeren
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Cornelis Jacobsz {Sionsteeg}188/2aweduwe van Corneliss Jacobz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Cornelisz {Sionsteeg}188/3Jacob haer zoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)IJsbrant Pietersz {linnenwever}189/1IJsbrant Pietersz van Leiden lindewever
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Adriaensdr {vrouw van IJsbrant Pietersz}189/2Lysbet Ariensdr van Leyden sijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen IJsbrantsdr {Sionsteeg}189/3Aeltgen haer beyder kint
1585Vetus-1585 (eigenaar)143/1de huysarmen met 't convent van St Michiel
1585Vetus-1585 (eigenaar)144/1de huysarmen met 't convent van St Michiels paters huys
1586-06-26Grachtenboek-67 (eigenaar)100/1St Michiels Clooster was nu de Arme Huystinge
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)30/1t huys 'twelck de pater van Sint Michiel plach te bewonen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)160/1de huyssittenen plaetse mit een camer
1601Oud-belastingboek-1601 (plaats)161/0bSint Urselen steech oostzijde suytwaerts aen naer het bruggetgen toe
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)161/1de huyssittenen mit 't patershuys van Ste Michiel
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)162/1deselve een schuyr
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)163/1deselve noch een camer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)164/1deselve noch een camer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)165/1deselve noch een camer
1604Kaart-PV1052.2 (eigenaar)70/1(Sint Michielsklooster)
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Jan Baeckelaer {baaiwever}28/1Jan Baeckelaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)28/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)154/1Jacques Cattaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)154/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)155/1Willem de Zoete
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)155/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)156/1Jacobmijntgen Bodaerts
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)156/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)157/1Franchoys de Houte
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)157/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)158/1Franchoys Weerom
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)158/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)159/1de wedue van Jasper Onnoreet
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)159/1ade wedue van Jasper Onnoreet
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)159/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)160/1De weduwe van Cornelis Cruyt
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)160/1aDe weduwe van Cornelis Cruyt
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Abraham Jansz Sarey161/1Abraham Jansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)161/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)161/3opt aengeven van de buyeren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)162/1Heyltgen Cornelisdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)162/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)163/1Pieter van den Berge
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)163/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)163/3opt aengeven van de knecht
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)164/1Pieter van der Beecke
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)164/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)165/1Pieter Serguys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)165/2De Huyssittenen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)166/1Crijntgen Symonsdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)166/2Het Bonhuys