Perceelformulier

Perceelformulier van Legewerfsteeg.004-010, (Voor: 4-6-3/1703).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P2048
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OML-143
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OML-144
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OML-145
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OML-146

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL004-010KraaienvangersteegLege werfsteeg 4-10TerugVerderOML-06Oost Marendorp Landzijde
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)2335/1Claes Michielsz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Marytgen Pietersdr {vrouw van Wijnaert Jansz}2335/2Marie weduwe van Wynaert Jansz
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Wijnaert Jansz {drapier}2335/2aweduwe van Wynaert Jansz
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)2336/1Jan Harmansz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Marytgen Pietersdr {vrouw van Wijnaert Jansz}2336/2Marie weduwe van Wynaert Jansz
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Wijnaert Jansz {drapier}2336/2aweduwe van Wynaert Jansz
1565-06-06Waarboek-67 C-1563 (belending)353/08d'erfgenamen van Marytgen Pietersdr
1565-06-06Waarboek-67 C-1563 (overledene)353/09d'erfgenamen van Marytgen Pietersdr
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Job Dircksz {witmaker}258/1Job Dirxz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)259/1Marij Cornelis
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Job Dircksz {witmaker}203/1Jan Dirckzn perchementmaeckersknecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Gerritsdr {vrouw van Job Dircksz}203/2Trijn Gerritsdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Joppendr {Legewerfsteeg}203/3Neeltgen ( haer beyder kint)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ermgaert Barentsdr {spinster}204/1Urmgeart Barentsdr spinster
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marie Jansdr {spinster}204/2Mary Jansdr mede spinster
1585Vetus-1585 (eigenaar)Job Dircksz {witmaker}317/1Jop Dircxss witmaeckers dat hij bewoont
1585Vetus-1585 (eigenaar)Job Dircksz {witmaker}318/1Jop Dircxss witmaeckers camerken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Job Dircksz {witmaker}319/1dezelve een ledige plaetse met 't voorgaende camerken hier niet
1591Stratenboek-26 (eigenaar)Job Dircksz {witmaker}60/1Job Dircxsoon
1591-11-11Stratenboek-25 (eigenaar)Job Dircksz {witmaker}180/1Job Dircxsoon
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)143/1Jacob van Driesschen timmerman
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)144/1deselve noch een camer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)145/1deselve noch een ledige plaets
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Garbrant Claesz {bierdrager}143/1Garbrant Claesz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)143/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)144/1Ghijsbrecht Jansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)144/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)145/1Maerten Cathalijn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)145/2Franchoys [achternaam niet vermeld]
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)146/1Louweris Lahoesle
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)146/2Jan Henricxz
1607-05Bierfraude-1607 (bewoner)Garbrant Claesz {bierdrager}315/1Garbrant Claesz bierdrager