Perceelformulier

Perceelformulier van Haarlemmerstraat.230 (Het Vliegende Vendel), (Voor: 2-2-0/816. Links: 1-2-6/455).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P2049
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OML-142

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL230Marendorp06.0490Haarlemmerstraat 230TerugVerderOML-06Oost Marendorp Landzijde
LL002KraaienvangersteegLege werfsteeg 2VerderOML-06Oost Marendorp Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)157/1Aeltgen
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Wijnaert Jansz {drapier}157/2Wynnert Jansz trapenierder
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)2334/1Aeltgen Baven
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Marytgen Pietersdr {vrouw van Wijnaert Jansz}2334/2Marie weduwe van Wynaert Jansz
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Wijnaert Jansz {drapier}2334/2aweduwe van Wynaert Jansz
1563-02-17Waarboek-67 B-1562 (belending)Marytgen Pietersdr {vrouw van Wijnaert Jansz}274/17Maritgen Wijnert Jansz wedue
1563-02-17Waarboek-67 B-1562 (belending)Wijnaert Jansz {drapier}274/18Wijnert Jansz wedue
1569-09-09Waarboek-67 D-1567 (belending)Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}268/10Cornelis Aelbrechtss schoenmaecker
1570-05Waarboek-67 D-1567 (belending)Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}354/05Cornelis Aelbrechtsz schoemaker
1570-05-20Waarboek-67 D-1567 (belending)Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}363/06Cornelis Aelbrechtsz schoemaecker
1581-08-12Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Dirck Jansz {pannenbakker}102/13aDirck Jansz
1581-08-12Ondertrouw-NH-A (bruid)Toontgen Pietersdr {vrouw van Dirck Jansz}102/13bToontgen Pietersdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Dircksz {visser}187/1Pieter Dircxzn uyt Caech visscher heeft hier gewoont zedert t'ontset
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Pietersdr {vrouw van Pieter Dircksz}187/2Marytgen Pietersdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Pietersdr {Haarlemmerstraat230}187/3Marytgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Pietersz {Haarlemmerstraat}187/4Jacop (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)187/4zTen zelven huysen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Jansz {pannenbakker}187/5Dirck Janszn pannebacker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Toontgen Pietersdr {vrouw van Dirck Jansz}187/6Toentgen Pietersdr zijn wijff
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Wiggersz {drapier}316/1Jan Wiggerszoons
1591Stratenboek-26 (eigenaar)70/1Geerte Jansdr
1591-11-11Stratenboek-25 (eigenaar)190/1Geertruit Jansdr
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)142/1Cornelis Franss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Dirck Mourijnsz {biertapper}142/1Dirck Mourijnsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)142/3opt aengeven van de vrou
1607-05Bierfraude-1607 (bewoner)Dirck Mourijnsz {biertapper}426/1Dirc Mourijnsz in 't Vliegende Vendel taverne