Perceelformulier

Perceelformulier van Haarlemmerstraat.268, (Voor: 2-3-6/863).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P2032
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OML-177

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL268Marendorp06.0540.aHaarlemmerstraat 268TerugVerderOML-08Oost Marendorp Landzijde
LR006VestgrachtKoestraat 6TerugVerderOML-08Oost Marendorp Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Jan Dircksz {korendrager}177/1Jan Dircxsz corendrager
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jan Dircksz {korendrager}2360/1Jan Dircxz korendrager
1566-06-23Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Jan Dircksz {korendrager}542/03Jan Dircksz korendrager
1566-06-23Waarboek-67 C-1563 (koper)Anthonis Dominicusz {Haarlemmerstraat}542/05Anthonis Dominicusz
1569-03-31Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Anthonis Dominicusz {Haarlemmerstraat}181/03Anthonis Dominicusz
1569-03-31Waarboek-67 D-1567 (koper)Adriaen Adriaensz {Zijlpoort}181/53Adriaan Adriaansz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Pieter Gerritsz {molenaar}244/1Pieter Gerritsz molenaer
1584-12-19Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Gerrit Wiggersz van Duivelant34/03Geryt Wiggertsz van Duvelandt
1584-12-19Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Jan Jansz van Baersdorp {de oude}34/04Jan Jansz van Baersdorp
1584-12-19Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Jacob Thomasz van Swieten {brouwer}34/05Jacob Thomasz
1584-12-19Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Willem Jan Reyersz van Heemskerck {brouwer}34/06Willem Jansz van Heemskerck
1584-12-19Waarboek-67 M-1584 (koper)Jan Gangelofsz {molenaar}34/07Jan Gangwolfsz molenaer
1584-12-19Waarboek-67 M-1584 (vorig-eigenaar)Pieter Gerritsz {molenaar}34/08Pieter Gerytsz molenaer
1584-12-19Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)35/03de Burgemeesteren deser stede
1584-12-19Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Jan Gangelofsz {molenaar}35/04Jan Gangwolfsz molenaer
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Gangelofsz {molenaar}341/1Jan Gangeloffszoon molenaers huysken aen de vest
1591-11-11Stratenboek-25 (eigenaar)Huig Lijcken {molenaar}10/1Huych Lijcken
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Huig Lijcken {molenaar}53/1Huijch Lijcken, molenaer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Huig Lijcken {molenaar}171/1Huych Liclaesz molenaer
1602-11-14Grafboek-PAN (zaakkoper)Huig Lijcken {molenaar}10106/1Huijch Lijcken molenaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Huig Lijcken {molenaar}177/1Huych Niclaesz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)177/3opt aengeven van de man
1607 naBonboek-07A (plaats)2/000bBeginnende aan de Heeregraft ter plaetse vande aengedamde straet nevens die oude Sijlpoort westwaerts aen loopende
1607 naBonboek-07A (eigenaar)2/001De Stadt
1607-05Bierfraude-1607 (bewoner)Huig Lijcken {molenaar}446/1Huych Lycken molenaer in Marendorp aen de Zijlpoort taverne