Perceelformulier

Perceelformulier van Haarlemmerstraat.226-228 (Vijgenboom), (Voor: 3-4-9/1279. Achter: 3-1-0/1162).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P2139
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OML-141

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL226-228MarendorpHaarlemmerstraat 226-228TerugVerderOML-06Oost Marendorp Landzijde
AR055Marendorpse AchtergrachtVan der Werffstraat 55TerugVerderOML-06Oost Marendorp Landzijde
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Jan Claesz {lijmzieder}51/1Jan Claesz. Lijmsieder
1554-12-17Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Claes Jansz Brandt26/03Claes Janszoon franchijnmaker
1554-12-17Huwelijksevw-B2 (bruid)Lysbeth Arentsdr {Brandt, Cornelis Jan Fransz}26/05Lysbeth Aernt Jansdr
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Jan Claesz {lijmzieder}156/1Jan Claesz lijnsyeder
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Trijntgen Jansdr {vrouw van Jan Claesz}2333/1Kathryn weduwe van Jan Claesz
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Jan Claesz {lijmzieder}2333/1aweduwe van Jan Claesz witmaker
1563-02-17Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Trijntgen Jansdr {vrouw van Jan Claesz}274/03Trijntgen Jansdr weduwe van Jan Claesz lijmzieder
1563-02-17Waarboek-67 B-1562 (overledene)Jan Claesz {lijmzieder}274/04weduwe van Jan Claesz lijmzieder
1563-02-17Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Claes Jansz Brandt274/06Claes Jansz
1563-02-17Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Cornelis Hendricksz {scheepmaker}274/07Cornelis Hendricksz scheepmaker
1563-02-17Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Niesgen Jansdr {vrouw van Cornelis Hendrickz}274/08Niesgen Jansdr
1563-02-17Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Cornelis Wijnaertsz {drapier}274/09Cornelis Wijnertsz
1563-02-17Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Geertgen Jansdr {vrouw van Cornelis Wijnaertsz, Jan Wiggersz}274/10Geertruyt Jansdr
1563-02-17Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Jan Jansz Brandt {Utrecht}274/11Jan (onmondige kinderen van Trijntgen Jansdr en Jan Claesz)
1563-02-17Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Quirijn Jansz {Haarlemmerstraat}274/12Quyrijn (onmondige kinderen van Trijntgen Jansdr en Jan Claesz)
1563-02-17Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Jannetgen Jansdr {Haarlemmerstraat, de oude}274/13Oude Jannetgen (onmondige kinderen van Trijntgen Jansdr en Jan Claesz)
1563-02-17Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Jannetgen Jansdr {Haarlemmerstraat, de jonge}274/14Jonge Jannetgen (onmondige kinderen van Trijntgen Jansdr en Jan Claesz)
1563-02-17Waarboek-67 B-1562 (koper)Pieter Volbrechtsz {priester}274/15Pieter Volbrechtsz priester
1565-06-06Waarboek-67 C-1563 (belending)Pieter Volbrechtsz {priester}353/10heer Pieter Vollebrechtsz
1565-10-03Waarboek-67 C-1563 (belending)Pieter Volbrechtsz {priester}416/09heer Pieter Volbrecht
1569-09-09Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Anthonis Dominicusz {Haarlemmerstraat}268/03Anthonis Dominicusz
1569-09-09Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Symon Dominicusz {steenplaatser}268/04Simon Dominicusz
1569-09-09Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Adriaentgen Dominicusdr {vrouw van Roelof Jansz}268/05Adriaantgen Dominicusdr hun zuster met haar zoon Maarten Roelofsz als haar voogd in deze zaak
1569-09-09Waarboek-67 D-1567 (kind)Maerten Roelofsz {Haarlemmerstraat}268/06Maarten Roelofsz haar zoon
1569-09-09Waarboek-67 D-1567 (overledene)Liedewij Dominicusdr {Haarlemmerstraat}268/07Lydewij Dominicusdochter heurluyder zuster, als gheinstiueerder erffghenaemen van z heer Pieter Volbrechtss, priester
1569-09-09Waarboek-67 D-1567 (overledene)Pieter Volbrechtsz {priester}268/08erffghenaemen van z heer Pieter Volbrechtss priester
1569-09-09Waarboek-67 D-1567 (koper)Rutger Gijsbrechtsz van Berchem {zeemtouwer}268/09Rutger Gijsbrechtsz van Berchem
1569-12-12Waarboek-67 D-1567 (belending)Rutger Gijsbrechtsz van Berchem {zeemtouwer}357/06Rutgaert voern zelver
1570-05Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Rutger Gijsbrechtsz van Berchem {zeemtouwer}354/03Rutger Gijsbrechtsz van Berchem
1570-05Waarboek-67 D-1567 (koper)Willem {olieslager}354/04Willem olieslagersz van Antwerpen
1570-05-20Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Willem {olieslager}363/03Willem Olieslagersz van Antwerpen
1570-05-20Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Jan Willemsz Orlers363/04Jan Willemsz zeemtouwer
1570-06-01Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Willem {olieslager}364/03Willem Olieslagersz van Antwerpen
1570-06-01Waarboek-67 D-1567 (koper)Jan Willemsz Orlers364/04Jan Willemsz zeemtouwer
1571-04-03Waarboek-67 D-1567 (belending)Jan Willemsz Orlers503/05Jan Willemsz zeemtouwer
1572-12-24Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Willem {olieslager}180/03Willem olieslager
1572-12-24Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Jan Willemsz Orlers180/04Jan Willemsz zeemtouwer
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Vincent Pietersz {witmaker}196/4.3.1.0Vincent Pietersz witmaecker
1581-01-15Waarboek-67 H-1580 (belending)Vincent Pietersz {witmaker}280/05Vincent Pieters
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Vincent Pietersz {witmaker}186/1Vincent Pietersz witmaecker bonmr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Elsgen Gerritsdr {vrouw van Vincent Pietersz}186/2Elsgen Gerritsdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Vincentenz {Haarlemmerstraat}186/3Jacop (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertruid Vincentendr {vrouw van Symon Dircksz, Roos}186/4Geertruyt (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Eemsgen Vincentendr {Haarlemmerstraat}186/5Eemsgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Coentgen Vincentendr {Haarlemmerstraat}186/6Coentgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerritgen Vincentendr {Haarlemmerstraat}186/7Gerytgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Vincentendr {Haarlemmerstraat}186/8Marytgen (haer beyder kinderen)
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Vincent Pietersz {witmaker}55/1Vincent Pietersz witmaecker
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Vincent Pietersz {witmaker}61/1Vincent Pietersz witmaecker
1585Vetus-1585 (eigenaar)Vincent Pietersz {witmaker}314/1Cent Pietersz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Vincent Pietersz {witmaker}315/1dezelve een voorerve met 't voors daeromme hier niet
1585-05-04Grachtenboek-56 (eigenaar)Vincent Pietersz {witmaker}180/1Vincent Pieterszoon
1591Stratenboek-26 (eigenaar)Vincent Pietersz {witmaker}80/1Vincent Pietersz
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Vincent Pietersz {witmaker}45/1Vincent Pietersz, witmaecker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vincent Pietersz {witmaker}141/1Vincent Pietersz witmaecker
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vincent Pietersz {witmaker}141/1Vincent Pietersz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)141/3opt aengeven van de dochter