Perceelformulier

Perceelformulier van Haarlemmerstraat.192 (De Zemonic), (Voor: 1-7-6/612. Achter: 2-9-6/1052. Rechts: 9-7-3/3618).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL192Marendorp06.0470Haarlemmerstraat 192TerugVerderOML-04Oost Marendorp Landzijde
AR029Marendorpse AchtergrachtVan der Werffstraat 29TerugVerderOML-04Oost Marendorp Landzijde
RL050BouwelouwensteegBouwelouwensteeg 50TerugVerderOML-04Oost Marendorp Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Dirck Claesz {perkamentmaker}2309/1Dirck Claesz witmaker
1567-04-14Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Dirck Claesz {perkamentmaker}643/03Dirck Claasz perkamentmaker
1567-04-14Waarboek-67 C-1563 (koper)Gerrit Jacobsz {bouwman}643/04Gerrit Jacobsz bouwman
1568-04-09Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Dirck Joostenz {perkamentmaker}89/03Dirck Joostenz perkamentmaker
1568-04-09Waarboek-67 D-1567 (koper)Claes Jansz Brandt89/53Claas Jansz Brant
1573ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Arent Dircksz {mandenmaker}90/1Aernt Dircxz mandemaecker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Lourisdr {Haarlemmerstraat}154/1Geertgen Lourisdr weduwe van
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)154/1aweduwe van
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Hendricksdr {mandenmaker}155/1Trijn Henricxdr weduwe van Aernt Dircxzn mandemaeker
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Arent Dircksz {mandenmaker}155/1aweduwe van Aernt Dircxzn mandemaeker
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)155/1zint zelfde huys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)155/2Jan Henrixczn lindeweversknecht uyte veenen hier 4 ½ Jaer gewoont hebbende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)155/3Claesgen Wouterschdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)155/4Neeltgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)155/5Annesgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ouwe Jansz {boekverkoper}156/1Ouwe Janszn van Amsterdam out bouckvercoper heeft hier gewoont ii Jaren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)156/2Neeltgen Cornelisdr van Rotterdam zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Willemsz {soldaat}157/1Dirck Willemszn in dienst leggend
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)157/2Elsgen Gerritsdr van Harmelen zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)157/3Willempgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)157/4Annatgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)157/4aNoch int zelffde huys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)157/5Cornelis Jeroenszn visscher uyte caech heeft hier gewoont vii Jaeren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)157/6Anna Dircxdr Van Cudelstaert zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertruid Arentsdr {}158/1Geertruyt Arentsdr van Oudewater wed van Pieter Willem Fredericxzn van Oudewater
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)158/1awed van Pieter Willem Fredericxzn van Oudewater
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)158/2Jaepgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)158/3Pieter (hae beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)158/3zInt zelffde huys slaepen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Cornelisz {pannenbakker}158/4Jacob Cornelis van Hoochbruggen pannebackerknecht tot Harmansz de pannebacker heeft hier gewoont 7 J
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Cornelisz {wolweversknecht}158/5Pieter Corneliszn wolleweversknecht van de Aa mede 7 Jaren hier gewoont hebbende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claesgen Woutersdr159/1Claesgen Woutersdr wed van Jan Janszn van Noortwijck
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)159/1awed van Jan Janszn van Noortwijck
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)159/2Jannetgen (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)159/3Willem (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Huigendr {nettenbreier}160/1Marijtgen Huygen van Woerden nettebreyster
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck van der Halle {lakenbereider}162/1Dirck van der Halle van omtrent Honschoten saeywercker en heeft hier iii Jaren gewoont
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)162/2Jorijna van Grem ? bij Wijnertsberch zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)162/3Pieter (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)162/4Cornelis (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)162/5Bastiaen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)162/6Margriet (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)162/7Perinne (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)162/7zInt zelffd huys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mayken Pietersdr {spinster}162/8Mayken Pietersdr Van Poperinge kegelgaernspinster
1581-09-28Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Cornelis Jansz van Schuilenburch {witmaker}60/03Cornelis Jan Fransz
1581-09-28Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Lysbeth Arentsdr {Brandt, Cornelis Jan Fransz}60/04zijn huysvroue wijlen weduwe van Claes Jansz Baert
1581-09-28Waarboek-67 J-1581 (overledene)Claes Jansz Brandt60/05weduwe van Claes Jansz Baert
1581-09-28Waarboek-67 J-1581 (koper)Rombout Jansz {zeemtouwer}60/06Rombout Jansz zeemtouwer
1585Vetus-1585 (eigenaar)Rombout Jansz {zeemtouwer}98/1Rombout Janss velleblooters huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Rombout Jansz {zeemtouwer}99/1dezelve een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Rombout Jansz {zeemtouwer}100/1dezelve noch een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Rombout Jansz {zeemtouwer}101/1dezelve noch een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Rombout Jansz {zeemtouwer}102/1dezelve noch een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Rombout Jansz {zeemtouwer}103/1dezelve Rombout Janss velleblooters
1585Vetus-1585 (eigenaar)Rombout Jansz {zeemtouwer}107/1Rombout Janss dat hij bewoont
1585-05-04Grachtenboek-57 (eigenaar)Rombout Jansz {zeemtouwer}140/1Rombout Jacobsz
1591Stratenboek-26 (eigenaar)Rombout Jansz {zeemtouwer}330/1Rombout Jansz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Joris Willeboortsz van den Burch98/1Joris Willeboortsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)99/1Frans Joosten
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)100/1Joost IJser
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)101/1Jan Bartelmeesz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)102/1de wedue van Willem Pelgrim
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)103/1Guille Lombaert
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)104/1Frans Joosten
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)105/1Jacob Franss metselaer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)107/1Frans Joosten
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)102/1Harman Jansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Joris Willeboortsz van den Burch102/2Joris Willeboortsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)Aeltgen Lenaertsdr Dou102/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)103/1Pieter Balthensz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)103/2Joost Yser
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)103/3opt aengeven van de meyt
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)104/1Willem Arentsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)104/2Joost Yser
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)104/3opt aengven van de buyeren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)105/1Willem Arentsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)105/2Joost Yser
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)105/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)106/1Guilliame Lombert
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)106/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)107/1Cornelis Jacobsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)107/2Frans Joosten
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)108/1Foppe Wijberts
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)108/2Frans Joosten
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)108/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)109/3opt aengeven van de vrouw
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)110/1Frans Joosten