Perceelformulier

Perceelformulier van Apothekersdijk.015-016, (Voor: 2-4-6/895).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P2530
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-136
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-137

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL015-016RijnApothekersdijk 15-16TerugVerderORZ-04Overmare Rijnzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)94/1Mercelis Pietersz warmmesman
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)94/2Cornelies Corneliesz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jan Hendricksz van der Beeck {bostelhandelaar}2635/1Jan Heyndricxz
1570-12-01Waarboek-67 D-1567 (belending)Catharina Hendricksdr {vrouw van Jan Hendricksz van der Beeck}440/06de weduwe van wijlen Jan Heyndricxz bostelman
1570-12-01Waarboek-67 D-1567 (overledene)Jan Hendricksz van der Beeck {bostelhandelaar}440/07de weduwe van wijlen Jan Heyndricxz bostelman
1571-08-16Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Marytgen Bouwensdr {spinster}584/03Maritgen Bouwensdr
1571-08-16Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Catharina Hendricksdr {vrouw van Jan Hendricksz van der Beeck}584/04Catharina Hendricksdr weduwe van Jan Hendricksz bostelman
1571-08-16Waarboek-67 D-1567 (overledene)Jan Hendricksz van der Beeck {bostelhandelaar}584/05weduwe van Jan Hendricksz bostelman
1571-08-16Waarboek-67 D-1567 (belending)Jan Jansz van Rossum {de jonge}584/09Jan Jansz van Rossem comans huysinge
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Hendrick Jansz {bostelman}13/1Henrick Jansz, bostelman
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Hendrick Jansz {bostelman}91/1Heynryck Jansz bustelman
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hendrick Jansz {bostelman}16/1Henrick Jansz bostelman
1576-03-14Waarboek-67 F-1576 (belending)Hendrick Jansz {bostelman}14/05Heyndrick Janss bustelman
1576-03-14Waarboek-67 F-1576 (belending)Hendrick Jansz {bostelman}15/05Heyndrick Janss bustelman
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Hendrick Jansz {bostelman}195/4.1.2.2Henrick Jansz bostelman
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Hendrick Jansz {bostelman}7/4.1.2.1Henrick Jansz bostelman
1579-05-25Aflezingsboek-E (vermelding)Hendrick Jansz {bostelman}42/2.1.2.2Heynric Jansz bostelman
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Hendrick Jansz {bostelman}109/3.2.4.0Heyndrick Jansz bostelman
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anthonis de Vos {saaiwever}18/1Anthonis de Visch sayetwever
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaentgen van Steenvoorden {de Vos}18/2Adriaentgen van Steenvoorden zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaentgen Anthonisdr de Vos18/3Adriaentgen haer beyder kint
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Nicolaes Fiefvet {knecht}18/4Niclaes Fivet haeren knecht van Bergenhenegouwen ouer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Josina {dienstmeid}18/5Josyntgen haer nichte ende bode
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Jansz {kuipersknecht}19/1Jacob Jansz cuypersknecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Huibrechtsdr {vrouw van Jacob Jansz}19/2Maritgen Huybrechtsdr zijn wijff
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Anthonis de Vos {saaiwever}13/1Anthonis de Vos van Honscoten zaeywever
1582-04-25Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Hendrick Jansz {bostelman}253/03Henric Jansz bostelman
1582-04-25Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Pieter Claesz {bouwman, bouwmeester}253/04Pieter Claesz bouman
1582-04-25Waarboek-67 J-1581 (belending)Jan Jansz van Rossum {de jongste}253/08Jan Jansz van Rossum
1582-04-26Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Hendrick Jansz {bostelman}252/03Henric Jansz bostelman
1582-04-26Waarboek-67 J-1581 (koper)Pieter Claesz {bouwman, bouwmeester}252/04Pieter Claesz bouman
1583-03-23Poorterboeken-D-1532 (poorter)Nicolaes Fiefvet {knecht}6725/84VaNicolas Fiefvet
1583-06-17Grachtenboek-01 (eigenaar)Pieter Claesz {bouwman, bouwmeester}2210/1Pieter Claesz boumeester int gasthuis
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Anthonis de Vos {saaiwever}13/1Antoni de Vos van Honschoten
1584-02-06Waarboek-67 L-1584 (belending)Pieter Claesz {bouwman, bouwmeester}29/15Pieter Claesz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Pieter Claesz {bouwman, bouwmeester}127/1Pieter Claess bouman in 't gasthuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Pieter Claesz {bouwman, bouwmeester}128/1dezelve Pieter Claess
1591-10-18Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Marytgen Pietersdr {Haarlemmerstraat}221/03Maria 17 jr
1591-10-18Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Pieter Claesz {bouwman, bouwmeester}221/04Pieter Claeszn bouman en boumeester in Sinte Catharine gasthuys
1591-10-18Grote-Bewijzen-C (overledene)Baertgen Aelbrechtsdr {vrouw van Pieter Claesz}221/05wijlen Baerte Aelbertsdr
1591-10-18Grote-Bewijzen-C (overledene)Jan Gerritsz {lijndraaier}221/09wede Jan Gerits lyndraeyer petemoey
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Corsz {timmerman}138/1Jan Corsz timmerman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)136/1Jan de Schoelapper
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)136/3opt aengeven van de meyt
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Corsz {timmerman}137/1Jan Corsz thimmerman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)137/3opt aengeven van de vrou