Perceelformulier

Perceelformulier van JanVossensteeg.041-045 (De Hooiwagen), (Voor: 4-0-6/1522).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P2440
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WML-192
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WML-193
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WML-194

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR041-045JanvossensteegJanvossensteeg 41-45TerugVerderWML-02West Marendorp Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Jacob Hendricksz {metselaar}78/1Jacop Heyndricxsz metsselair
1561-04-09Waarboek-67 A-1560 (belending)Lysbeth Evertsdr {vrouw van Jacob Hendricksz}209/12t kynt van Couwen metselaers erve
1561-05-10Waarboek-67 A-1560 (belending)Jacob Hendricksz {metselaar}232/05Jacob Henricxz metselaer
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Lysbeth Evertsdr {vrouw van Jacob Hendricksz}2250/1Lysbeth Evertsdr
1563-08-11Waarboek-67 C-1563 (belending)Lysbeth Evertsdr {vrouw van Jacob Hendricksz}22/12Lijsbet Evertsdr weduwe wijlen Jacob Henricxz
1563-08-11Waarboek-67 C-1563 (overledene)Jacob Hendricksz {metselaar}22/13weduwe wijlen Jacob Henricxz
1565-08-04Waarboek-67 C-1563 (belending)Lysbeth Evertsdr {vrouw van Jacob Hendricksz}380/05Lijsbet Henertsdr kind van Couwens wedue
1565-08-04Waarboek-67 C-1563 (overledene)380/06kind van Couwens wedue
1565-08-04Waarboek-67 C-1563 (overledene)380/07Couwens wedue
1580-08-02Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Reyer Jacobsz {koperslager}165/03Reyer Jacobsz koperslager
1580-08-02Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Quirijn Cornelisz van Montfoort165/04Quyeryn van Montfoort Cornelisz
1580-08-02Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Reyer Jacobsz {koperslager}200/03Reyer Jacobsz coperslaeger man van Marrytgen Andriesdr
1580-08-02Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Marytgen Andriesdr {vrouw van Reyer Jacobsz}200/04Marrytgen Andriesdr
1580-08-02Waarboek-67 H-1580 (koper)Quirijn Cornelisz van Montfoort200/05Quyrijn Cornelisz van Montfoort
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan de Kneuvel {wever}74/1Jan de Kneuvel van Bula uyt Vlaenderen hier omtrent drie jaren gewoont hebbende baijewever
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen {de Raet, de Kneuvel}74/2Jannetgen 's Kneuvels zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Moses Maximiliaansz de Raet74/3Moijses (voorkinderen van Jannetgen gewonnen bij Maximiliaen de Raet)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Johannes Maximiliaansz de Raet74/4Johannes (voorkinderen van Jannetgen gewonnen bij Maximiliaen de Raet)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mahieu Maximiliaansz de Raet74/5Mahieue (voorkinderen van Jannetgen gewonnen bij Maximiliaen de Raet)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Susanna Maximiliaansdr de Raet74/6Susanna (voorkinderen van Jannetgen gewonnen bij Maximiliaen de Raet)
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Maximiliaan de Raet74/6agewonnen bij Maximiliaen de Raet
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Josias Jansz de Kneuvel74/7Jozias heurluider beyder kint
1582-02-10Waarboek-67 J-1581 (belending)Jan de Kneuvel {wever}169/06Jan Keuvel
1582-02-10Waarboek-67 J-1581 (belending)Marytgen Cornelisdr Paedts {Gael}169/07wedue van Huych Claesz Gael
1582-02-10Waarboek-67 J-1581 (overledene)Huig Claesz Gael169/08Huych Claesz Gael
1584-10-08Waarboek-67 L-1584 (belending)Quirijn Cornelisz van Montfoort232/09Quyrijn Cornelisz van Montfoort
1584-10-31Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Quirijn Cornelisz van Montfoort240/03Quirijn Cornelisz van Montfoort
1584-10-31Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)240/04Pieter Adriaensz lijndrayer
1585Vetus-1585 (eigenaar)152/1dezelve noch een huys
1585Vetus-1585 (eigenaar)153/1dezelve noch een huys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Quirijn Cornelisz van Montfoort154/1dezelve Quyrijn Corneliss in 't Gebit
1586 naBonboek-06C (eigenaar)Quirijn Cornelisz van Montfoort315/001Quirijn Cornelisz int Gulden Gebidt
1588~1597Stratenboek-32 (eigenaar)Abraham Cornelisz van der Morsch710/1[d' erfgenamen van Pieter Lenertsz] Abraham Cornelisz van Mersse
1590~1597Stratenboek-31 (eigenaar)Abraham Cornelisz van der Morsch700/1Abraham Cornelisz van der Merse
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)196/1Aelbert Adriaensz backer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Abraham Cornelisz van der Morsch197/1Abraham Cornelisz van der Mersch
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)198/1Gillis Baert metselaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)192/1Aelbrecht Adriaensz backer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)192/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)193/1Gerrit Rosen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Abraham Cornelisz van der Morsch193/2Abraham van der Mersch
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Coen Joriaensz {biertapper}194/1Cornelis Joriaensz ende aen diversche persoonen verhuyrt
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)194/2Cornelis Berthelmeesz
1607-05Bierfraude-1607 (bewoner)Coen Joriaensz {biertapper}414/1Coen Joriaenszoon, opte Beestemarct in Den Hoywagen taverne