Perceelformulier

Perceelformulier van Apothekersdijk.029, (Voor: 2-5-4/921).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL029Rijn06.0038Apothekersdijk 29TerugVerderORZ-05aOvermare Rijnzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Maerten Aelbrechtsz Roerom80/1Marten Roerum
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Maerten Aelbrechtsz Roerom81/1Marten Roerum 2 cameren
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Maerten Aelbrechtsz Roerom2619/1Martyn Aelbertsz [Roerum] timmerman
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Maerten Aelbrechtsz Roerom2620/1Martyn Aelbertsz [Roerum] timmerman
1568-09-20Waarboek-67 D-1567 (belending)Maerten Aelbrechtsz Roerom132/08Maerten Albrechtsz Roemers erve
1569-01-26Waarboek-67 D-1567 (belending)Maerten Aelbrechtsz Roerom236/09Maerten Aelbrechtsz thimmerman
1571-06-01Waarboek-67 D-1567 (belending)549/08d'erffgenamen van Maerten Aelbrechtss
1571-06-01Waarboek-67 D-1567 (overledene)Maerten Aelbrechtsz Roerom549/09d'erffgenamen van Maerten Aelbrechtss
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Jacob Pietersz Sick {kuiper}76/1Jacop Pietersz kuyper
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Jacob Pietersz Sick {kuiper}40/1Jacob Pietersz huurt van Jan Hermansz, snijder
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Jan Harmensz {snijder}40/2Jan Hermansz, snijder
1580-03-16Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Jan Harmensz {snijder}37/03Jan Harmansz snyder
1580-03-16Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Trijntgen Maertensdr {vrouw van Jan Harmensz}37/04Catryna Maertensdr
1580-03-16Waarboek-67 H-1580 (koper)Geertgen Gerritsdr {Rijckepier}37/05Geertgen Gerritsdr
1580-03-16Waarboek-67 H-1580 (overledene)Jacob Pietersz Rijckepier37/06Jacob Pietersz
1580-03-16Waarboek-67 H-1580 (vermelding)37/10Cornelis Willemsz laeckenbereyder
1580-03-16Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Jan Harmensz {snijder}38/03Jan Harmansz cleermaecker
1580-03-16Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Trijntgen Maertensdr {vrouw van Jan Harmensz}38/04Catrina Maertensdr
1580-03-16Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Geertgen Gerritsdr {Rijckepier}38/05Geertgen Gerritsdr
1580-03-16Waarboek-67 H-1580 (overledene)Jacob Pietersz Rijckepier38/06Jacob Pietersz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Gerritsdr {Rijckepier}6/1Geertgen Gerytsdr weduwe van Jacob Rijckepieren
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jacob Pietersz Rijckepier6/1aweduwe van Jacob Rijckepieren bouman van Oestgeest heeft hier gewoont acht jaeren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit Jacobsz Rijckepier6/2Geryt haer kinderen schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Jacobsdr Rijckepier6/3Neeltgen haer kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit Dircksz {bouwmansknecht}6/4Geryt Dircxsz haer bouknecht van Oestgeest over 18 jaren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)6/5Maritgen Dircxdr van de Vennip haer dienstmeyt
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Geertgen Gerritsdr {Rijckepier}4/4Geertgen Jacop Rycke Pieren weduwe van Ougstgeest
1581-12Kerven-1581 (overledene)Jacob Pietersz Rijckepier4/4aJacop Rycke Pieren weduwe van Ougstgeest
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gerrit Jacobsz Rijckepier5/5haer twe kinderen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Neeltgen Jacobsdr Rijckepier6/6haer twe kinderen
1583-06-17Grachtenboek-01 (eigenaar)Geertgen Gerritsdr {Rijckepier}2390/1Gheertgen weduwe van Jacop Rijcke Pier
1583-06-17Grachtenboek-01 (overledene)Jacob Pietersz Rijckepier2390/1aweduwe van Jacop Rijcke Pier
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Geertgen Gerritsdr {Rijckepier}213/C29Ge(e)rte Gerytsdr Jacop Pietersz wedue
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (overledene)Jacob Pietersz Rijckepier213/C29aJacop Pietersz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Geertgen Gerritsdr {Rijckepier}105/1Geertgen Gerritsdr Jacob Pieterss wedue
1585Vetus-1585 (eigenaar)Geertgen Gerritsdr {Rijckepier}106/1dezelve haer voorhus
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)114/1Geertgen Gerritsdrs erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Geertgen Gerritsdr {Rijckepier}114/1aGeertgen Gerritsdrs erffgenamen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)112/1Gerryt Jacobsz Bouman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)112/3opt aengeven van de vrou