Perceelformulier

Perceelformulier van Caeciliastraat.002-010 (Sint Elisabethgasthuis), (Voor: /).
Opmerkingen: totale breedte van Ursula en Lijsbeth is 28-9-0 aan de kant van de Vest.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P2076
IdType leiden-rdl: B08502
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OLZ-167

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL002-010VrouwenkampCaeciliastraat 2-10VerderOLZ-11bOvermare Landzijde
AR019-031VestslootOude Vest 19-31TerugVerderOLZ-11bOvermare Landzijde
LR001-013LijsbethsteegLange Lijsbethsteeg 1-13TerugOLZ-11bOvermare Landzijde
RR027.01Sint UrsulasteegSint Ursulasteeg 27.1TerugOLZ-11bOvermare Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)63/1Slnte Lysbeten Ghasthuys
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)2719/1Marytgen Eeuwoutsdr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gerrit Splintersz {schrijnwerker}2719/2Gerryt Splintersz
1562-06-11Waarboek-67 B-1562 (belending)129/08een huys ende erve van het clooster van Sincte Michiels
1562-06-11Waarboek-67 B-1562 (bewoner)Gerrit Splintersz {schrijnwerker}129/09Gerit Splinters
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Gerrit Splintersz {schrijnwerker}8/1Gerryt Splintersz, in Sinte Lysbeths gasthuys
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)6/1Jacob van der Bouchorst
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Gerrit Splintersz {schrijnwerker}7/1Gerrit Splintersz
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Pieter Cornelisz {goudsmid}8/1Pieter Cornelisz goutsmit
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Aechte Cornelisdr Coningskens9/1Aechte Connixkens
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)175/1Gerrit Willemsz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Geertruid Harckendr {Kolfmakersteeg}176/1Geertgen Harcker
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Adriaentgen Harckendr {}177/1Arentge Harcker
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)178/1Aecht Ewoulsdr
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)179/1Gerrijt Maertensz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)180/1Jan Jansz kinderen
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)181/1Grietge Toenisdr
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)182/1Meyke Heyndricksdr
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)183/1Marijtge (Goerisdr)
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)184/1Gijsbert (Schuten)
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)185/1Anna Cornelisdr
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)186/1Pieter van Noert
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)187/1Symon Symonsz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)188/1Anne Pietersdr
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)189/1WiIlem Claesz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)190/1Pieter (voegelvanger)
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)191/1Jan Gerrijtsz van Lisse
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)192/1Lysbet Jansdr
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)193/1Joesge Egbertsdr
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)194/1Michiel Jansz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)195/1Mary Willemsdr
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)196/1Cornelis Pietersz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)197/1()
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)198/1Neelge Cornelisdr
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)199/1Neelge Lenaertsdr
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)200/1Jan Aelbrechtsz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)201/1Cornelis Pietersz drie kinderen
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Cornelis Jan Zweersz {bouwman}202/1Cornelis Jan Sweersen
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)203/1Willem een soudaet
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)204/1Marij Maertensdr
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aechte Cornelisdr Coningskens5/1Aecht Neel Coningskens in 't Lysbetten Gasthuys
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Gerrit Splintersz {schrijnwerker}6/1Geryt Splintersz in 't voors gasthuys
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Pieter Cornelisz {goudsmid}7/1Pieter Cornelisz in 't voors gasthuys
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)8/1Aeltgen Pieter Vranckenz wedue in 't gasthuys
1576GedwongenLening-1576 (overledene)8/1aPieter Vranckenz wedue in 't gasthuys
1579-04-27Waarboek-67 G-1578 (belending)Gerrit Splintersz {schrijnwerker}231/06Gerrit Splintersz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Harmensdr {vrouw van Symon Dominicusz}182/01Lysbeth Harmansdr weduwe van Symon Dominicusz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Symon Dominicusz {steenplaatser}182/01aweduwe van Symon Dominicusz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Allertsdr {ziekenverzorger}182/02Maritgen Allertsdr moeder van de ziecken
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jansdr {bouwmeid}182/03Maritgen Jans Dochter boumeyt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Apollonia Pietersdr {OudeVest}182/04Appolonia Pietersdochter coeckenmeyt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Cornelisz {goudsmid}182/05Pieter Cornelisz goutsmit
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Claesdr {moederoverste}182/06Lysbet Claesdochter moeder van S. Urselen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ermgaert Dircksdr {kloosterzuster}182/07Ermpgen Dircxdr mede suster van Homade
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriana Pietersdr {vrouw van Gerrit Splintersz}182/08Adriana Pietersdr uuyt den Haege weduwe van Gerrit Spintersz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Gerrit Splintersz {schrijnwerker}182/08aweduwe van Gerrit Spinstersz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelia Jansdr {kloosterzuster-Ursula}182/09Cornelia Jansdr van Leyden suster van S. Urselen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Cornelisdr {ongehuwd1}182/10Lysbet Cornelisdr van Leyden ongehuwede persoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Adriaensz {OudeVest}182/11Henrick Adriaensz de zoon van heer Adriaen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Cornelisdr {kloosterzuster}182/12Neeltgen Cornelisdr van Wassenaer suster van S. Ursulen dienstmaecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Rusgen Anthonisdr {dienstmaagd}182/13Rusgen Tonisdr van Leyden dienstmaecht ongehuwede persoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mijnsgen Pietersdr {kloosterzuster}182/14Meynsgen Pietersdr suster van S. Barbaren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Femmetgen Woutersdr {vrouw van Gerrit Jansz}182/15Femmetgen Woutersdr weduwe van Gerrit Jansz van Geelmuiden
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Gerrit Jansz {schoenlapper}182/15aweduwe van Gerrit Jansz van Geelmuiden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Pietersdr {Langebrug}182/16Neeltgen Pietersdr weduwe van Henrick Dircxz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Hendrick Dircksz {konijnenkoopman}182/16aweduwe van Henrick Dircxz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Harmensdr {vrouw van Gerrit Gerritsz}182/17Annetgen Harmansdr weduwe van Gerrit Gerritsz snijder
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Gerrit Gerritsz {snijder}182/17aweduwe van Gerrit Gerritsz snijder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ceeltgen Dircksdr {vrouw van Quirijn Pietersz}182/18Ceeltgen Dircxdr weduwe van Quirijn Pietersz van Leyden
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Quirijn Pietersz {OudeVest}182/18aweduwe van Quirijn Pietersz van Leyden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Willemsdr {vrouw van Harmen Gerritsz}182/19Lysbet Willemsdr weduwe van Harmen Gerritsz schoelapper
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Harmen Gerritsz {schoenlapper}182/19aweduwe van Harmen Gerritsz schoelapper
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hilleburch Gijsbrechtsdr {OudeVest}182/20Hilleburch Ghijsbrechtsz ongehuwede persoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Cornelisdr {ongehuwd2}182/21Lysbet Cornelisdr ongehuwede persoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jansdr {vrouw van Cornelis Lourisz}182/22Maritgen Jansdr weduwe van Cornelis Lourisz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Cornelis Lourisz {OudeVest}182/22aweduwe van Cornelis Lourisz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Diewertgen Florisdr {vrouw van Jan Jansz}182/23Dieuwertgen Florisdr weduwe van meester Jan Jansz eertijts cooster
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jan Jansz {koster}182/23aweduwe van meester Jan Jansz eertijts cooster
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Cornelisdr {vrouw van Dirck Franckenz}182/24Maritgen Cornelisdochter weduwe van Dirk Vranckensz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Dirck Franckenz {OudeVest}182/24aweduwe van Dirk Vranckensz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen Jansdr {vrouw van Hendrick Woutersz}182/25Jannetgen Jansdochter weduwe van Henrick Woutersz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Hendrick Woutersz {glasmaker}182/25aweduwe van Henrick Woutersz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Catrijn Symonsdr {Wassenaar}182/26Trijn Symonsdr weduwe van Adriaen Willemsz Wassenaer
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Adriaen Willemsz Wassenaar182/26aweduwe van Adriaen Willemsz Wassenaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marie Gerritsdr {Swan}182/27Marie Gerritsdr weduwe van Gerrit Jansz Zwan
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Gerrit Jansz Swan182/27aweduwe van Gerrit Jansz Zwan
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Jansdr {vrouw van Jan Jacobsz}182/28Lysbet Jansdochter weduwe van Jan Jacobsz schipper
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jan Jacobsz {schipper-Groenesteeg}182/28aweduwe van Jan Jacobsz schipper
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Pieter Cornelisz {goudsmid}53/1Pieter Cornelisz goutsmith
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Adriana Pietersdr {vrouw van Gerrit Splintersz}54/1Adriana Pietersdr weduwe van Gerrit Splintersz
1581-12Kerven-1581 (overledene)Gerrit Splintersz {schrijnwerker}54/1aweduwe van Gerrit Splintersz
1581-12-11Waarboek-67 J-1581 (belending)104/08St. Elysabeth Gasthuys
1581-12-11Waarboek-67 J-1581 (belending)105/07St Elysabeths Gasthuys
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Pieter Cornelisz {goudsmid}49/1Pieter Cornelisz goutsmit
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Adriana Pietersdr {vrouw van Gerrit Splintersz}50/1Adriane Pieters wedue van Geryt Splintersz
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Gerrit Splintersz {schrijnwerker}50/1awedue van Geryt Splintersz
1583~1588Grachtenboek-80 (eigenaar)10/1S Lysbeth Gasthuis (en - niet vermeld - St Ursulaklooster)
1585Vetus-1585 (eigenaar)146/1t vrouwe Lysbeths gasthuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)147/1de stadt met een huysken gecomen van St Michiels
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)26/1het Vrou Lysbethsgasthuys een huys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)27/1deselve noch een huys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)28/1deselve noch een huysken
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)29/1deselve noch een huysken
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)167/1t vrou Lysbeths gasthuys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)168/1de stadt mit een huys van St Michielsconvent
1604Kaart-PV1052.2 (eigenaar)20/1(Sint Michielsklooster / ELysabethgasthuys)
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)167/1Jan Cosijn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)167/2De Huyssittenen