Perceelformulier

Perceelformulier van OudeVest.019-031 (Sint Elisabethgasthuis), (Voor: /).
Opmerkingen: totale breedte van Ursula en Lijsbeth is 28-9-0.


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR019-031VestslootOude Vest 19-31TerugVerderOLZ-11bOvermare Landzijde
AL002-010VrouwenkampCaeciliastraat 2-10VerderOLZ-11bOvermare Landzijde
LR027.01Sint UrsulasteegSint Ursulasteeg 27.1TerugOLZ-11bOvermare Landzijde
RR001-013LijsbethsteegLange Lijsbethsteeg 1-13TerugOLZ-11bOvermare Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)63/1Slnte Lysbeten Ghasthuys
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)2719/1Marytgen Eeuwoutsdr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gerrit Splintersz {schrijnwerker}2719/2Gerryt Splintersz
1562-06-11Waarboek-67 B-1562 (belending)129/06een huys ende erve van het clooster van Sincte Michiels
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Gerrit Splintersz {schrijnwerker}8/1Gerryt Splintersz, in Sinte Lysbeths gasthuys
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)6/1Jacob van der Bouchorst
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Gerrit Splintersz {schrijnwerker}7/1Gerrit Splintersz
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Pieter Cornelisz {goudsmid}8/1Pieter Cornelisz goutsmit
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Aechte Cornelisdr Coningskens9/1Aechte Connixkens
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aechte Cornelisdr Coningskens5/1Aecht Neel Coningskens in 't Lysbetten Gasthuys
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Gerrit Splintersz {schrijnwerker}6/1Geryt Splintersz in 't voors gasthuys
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Pieter Cornelisz {goudsmid}7/1Pieter Cornelisz in 't voors gasthuys
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)8/1Aeltgen Pieter Vranckenz wedue in 't gasthuys
1576GedwongenLening-1576 (overledene)8/1aPieter Vranckenz wedue in 't gasthuys
1579-04-27Waarboek-67 G-1578 (belending)Gerrit Splintersz {schrijnwerker}231/06Gerrit Splintersz
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)182/00aSte Lysbet gasthuys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Harmensdr {vrouw van Symon Dominicusz}182/01Lysbeth Harmansdr weduwe van Symon Dominicusz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Symon Dominicusz {steenplaatser}182/01aweduwe van Symon Dominicusz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Allertsdr {ziekenverzorger}182/02Maritgen Allertsdr moeder van de ziecken
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jansdr {bouwmeid}182/03Maritgen Jans Dochter boumeyt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/04Appolonia Pietersdochter coeckenmeyt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Cornelisz {goudsmid}182/05Pieter Cornelisz goutsmit
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/06Lysbet Claesdochter moeder van S. Urselen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/07Ermpgen Dircxdr mede suster van Homade
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriana Pietersdr {vrouw van Gerrit Splintersz}182/08Adriana Pietersdr uuyt den Haege weduwe van Gerrit Spintersz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Gerrit Splintersz {schrijnwerker}182/08aweduwe van Gerrit Spinstersz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/09Cornelia Jansdr van Leyden suster van S. Urselen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/10Lysbet Cornelisdr van Leyden ongehuwede persoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/11Henrick Adriaensz de zoon van heer Adriaen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/12Neeltgen Cornelisdr van Wassenaer suster van S. Ursulen dienstmaecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/13Rusgen Tonisdr van Leyden dienstmaecht ongehuwede persoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/14Meynsgen Pietersdr suster van S. Barbaren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/15Femmetgen Woutersdr weduwe van Gerrit Jansz van Geelmuiden
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)182/15aweduwe van Gerrit Jansz van Geelmuiden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Pietersdr {Langebrug}182/16Neeltgen Pietersdr weduwe van Henrick Dircxz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Hendrick Dircksz {konijnenkoopman}182/16aweduwe van Henrick Dircxz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/17Annetgen Harmansdr weduwe van Gerrit Gerritsz snijder
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)182/17aweduwe van Gerrit Gerritsz snijder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/18Ceeltgen Dircxdr weduwe van Querijn Pietersdr
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)182/18aweduwe van Querijn Pietersdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/19Lysbet Willemsdr weduwe van Harmen Gerritsz schoelapper
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Harmen Gerritsz {schoenlapper}182/19aweduwe van Harmen Gerritsz schoelapper
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/20Hilleburch Ghijsbrechtsz ongehuwede persoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/21Lysbet Cornelisdr ongehuwede persoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/22Maritgen Jansdr weduwe van Cornelis Lourisz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)182/22aweduwe van Cornelis Lourisz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/23Dieuwertgen Florisdr weduwe van meester Jan Jansz eertijts cooster
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jan Jansz {koster}182/23aweduwe van meester Jan Jansz eertijts cooster
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/24Maritgen Cornelisdochter weduwe van Dirk Vranckensz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)182/24aweduwe van Dirk Vranckensz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/25Jannetgen Jansdochter weduwe van Henrick Woutersz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)182/25aweduwe van Henrick Woutersz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/26Trijn Symonsdr weduwe van Adriaen Willemsz Wassenaer
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)182/26aweduwe van Adriaen Willemsz Wassenaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)182/27Marie Gerritsdr weduwe van Gerrit Jansz Zwan
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)182/27aweduwe van Gerrit Jansz Zwan
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Jansdr {vrouw van Jan Jacobsz}182/28Lysbet Jansdochter weduwe van Jan Jacobsz schipper
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jan Jacobsz {schipper-Groenesteeg}182/28aweduwe van Jan Jacobsz schipper
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Pieter Cornelisz {goudsmid}53/53Pieter Cornelisz goutsmith
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Adriana Pietersdr {vrouw van Gerrit Splintersz}54/54Adriana Pietersdr weduwe van Gerrit Splintersz
1581-12Kerven-1581 (overledene)Gerrit Splintersz {schrijnwerker}54/54aweduwe van Gerrit Splintersz
1581-12-11Waarboek-67 J-1581 (belending)104/08St. Elysabeth Gasthuys
1581-12-11Waarboek-67 J-1581 (belending)105/07St Elysabeths Gasthuys
1583~1588Grachtenboek-80 (eigenaar)10/1S Lysbeth Gasthuis (en - niet vermeld - St Ursulaklooster)
1585Vetus-1585 (eigenaar)146/1t vrouwe Lysbeths gasthuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)147/1de stadt met een huysken gecomen van St Michiels
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)26/1het Vrou Lysbethsgasthuys een huys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)27/1deselve noch een huys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)28/1deselve noch een huysken
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)29/1deselve noch een huysken
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)167/1t vrou Lysbeths gasthuys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)168/1de stadt mit een huys van St Michielsconvent
1604Kaart-PV1052.2 (eigenaar)20/1(Sint Michielsklooster / ELysabethgasthuys)
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)167/1Jan Cosijn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)167/2De Huyssittenen