Perceelformulier

Perceelformulier van NieuweRijn.066-068 (De Lelie), (Voor: /).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL066-068GansoordNieuwe Rijn 66-68TerugVerderGSD-01Gansoord
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1547-10-04Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Egbert Gerritsz {brouwer}686/03Egbert
1547-10-04Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Jan Gerrit Egbertsz {brouwer}686/04Jan
1547-10-04Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Dirck Gerritsz {NieuweRijn}686/05Dirck
1547-10-04Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}686/06Cornelis
1547-10-04Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Marytgen Gerrit Egbertsdr686/07Marytgen
1547-10-04Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Geertgen Gerritsdr {NieuweRijn}686/08Geertgen
1547-10-04Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Neeltgen Gerrit Egbertsdr {van Swieten}686/09Neeltgen
1547-10-04Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}686/10Geryt Egbertsz brouwer
1547-10-04Grote-Bewijzen-B (overledene)Ermgaert Dircksdr {vrouw van Gerrit Egbertsz}686/11wijlen Ermtgen Dircksdr
1547-10-07Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}197/03Geryt Egbertsz brouwer
1547-10-07Huwelijksevw-B1 (bruid)Neeltgen Cornelisdr {vrouw van Gerrit Egbertsz}197/04Cornelie Cornelisdr
1547-10-07Huwelijksevw-B1 (getuige)Claes Lambrechtsz van Swieten197/05Claes Lambertsz brouwer
1550-10-15Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Egbert Gerritsz {brouwer}5/03Egbert Gerytsz
1550-10-15Huwelijksevw-B2 (getuige)Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}5/04Geryt Egbertsz zijn vader
1550-10-15Huwelijksevw-B2 (getuige)Claes Lambrechtsz van Swieten5/05Claes Lambrechtsz brouwer zijn speciael vrunt
1550-10-15Huwelijksevw-B2 (bruid)Marie Dircksdr Gool5/06Maria Dirck Frans Goolenzdochter
1550-10-15Huwelijksevw-B2 (getuige)Neeltgen Jansdr de Goede {Gool}5/07Pieternelle Jansdochter Dirck Fransz Goelen zijne weduwe haer moeder
1550-10-15Huwelijksevw-B2 (overledene)Dirck Fransz Gool5/08Dirck Fransz Goelen zijne weduwe
1550-10-15Huwelijksevw-B2 (getuige)Frans Gerritsz Gool {Goel}5/09Frans Gerytsz Gool haer oude vader
1550-10-15Huwelijksevw-B2 (getuige)Jan Claes Cornelisz de Goede5/10Jan Claes Cornelisz haer oude vader
1558-03-21Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}375/03Gerryt Aelbrechtsz brouwer
1558-03-21Inbrengboek-1540-1559 (koper)Jan Gerrit Egbertsz {brouwer}375/05Jan Geryt Egbertsz backer
1558-03-21Inbrengboek-1540-1559 (koper)Gerrit Willemsz Ouwelant375/06Geryt Willemszoen cuyper
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}5/1Gheryt Aelbrechtsz brouwer
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Neeltgen Cornelisdr {vrouw van Gerrit Egbertsz}1791/1Neeltgen [Jansdr] wed van Gerryt Egbertsz [van der Hal]
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}1791/1awed van Gerryt Egbertsz
1562-10-01Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Jan Gerrit Egbertsz {brouwer}281/03Jan Gherit Egbertsz
1562-10-01Waarboek-67 B-1562 (koper)Gerrit Willemsz Ouwelant281/04Gherit Willemsz brouwer zijn zwager
1562-10-06Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}94/03Cornelis Gerrytsz
1562-10-06Huwelijksevw-B2 (getuige)Egbert Gerritsz {brouwer}94/04Egbert Gerrytsz zijn broeder
1562-10-06Huwelijksevw-B2 (getuige)Jan Gerrit Egbertsz {brouwer}94/05Jan Gerrytsz zijn broeder
1562-10-06Huwelijksevw-B2 (overledene)Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}94/06Gerryts Egbertsz zijn vader
1562-10-06Huwelijksevw-B2 (getuige)Neeltgen Cornelisdr {vrouw van Gerrit Egbertsz}94/07Cornelia Cornelisdr zijn stieffmoeder
1562-10-06Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Jacob Thomasz van Swieten94/08Jacob Thomasz zijn swaeger
1562-10-06Huwelijksevw-B2 (bruid)Marytgen Adriaensdr {vrouw van Cornelis Gerrit Egbertsz}94/09Marrytgen Adriaensdr
1562-10-06Huwelijksevw-B2 (getuige)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}94/10Adriaen Dircxz haer vader
1562-10-06Huwelijksevw-B2 (getuige)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}94/11Jozijna Fransdr haer moeder
1562-10-06Huwelijksevw-B2 (getuige)Oth Dircksz van Meerburg94/12Ott Dircxz haer oom
1563-03-18Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Jan Gerrit Egbertsz {brouwer}302/03Jan Gerrit Egbertsz brouwer
1563-03-18Waarboek-67 B-1562 (koper)Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}302/04Cornelis Gerritsz brouwer zijn broer
1564-08-03Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Willem Willemsz Ouwelant116/03Willem Willemsz
1564-08-03Huwelijksevw-B2 (getuige)Willem Arent Gerritsz van Dam116/04Willem Aerntsz brouwer zijn vader
1564-08-03Huwelijksevw-B2 (getuige)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam116/05Aernt Geryt Eeuwoutsz zoon zijn groote vader
1564-08-03Huwelijksevw-B2 (getuige)Ewout Arent Gerritsz van Dam116/06Yeuwout Aerntsz zijn oome
1564-08-03Huwelijksevw-B2 (getuige)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam116/07Gerryt Aerntsz zijn oome
1564-08-03Huwelijksevw-B2 (bruid)Haesgen Cornelisdr {Ouwelant}116/08Haesgen Cornelisdr
1564-08-03Huwelijksevw-B2 (getuige)Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}116/09Gerritgen Jansdr haer moeder
1564-08-03Huwelijksevw-B2 (echtgenoot)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam116/10Aernt Gerrytsz voorn
1565-07-06Waarboek-67 C-1563 (belending)Gerrit Willemsz Ouwelant371/08Geryt Willemsz brouwer
1568-07-22Waarboek-67 D-1567 (belending)Willem Willemsz Ouwelant127/05Willem Willemsz brouwer
1573Glipperhuur-1573 (huurder)Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}12/1Symon Dirck Hobbensz
1573Glipperhuur-1573 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant12/2Willem Willemszoon fugitive
1574Glipperhuur-1574 (huurder)Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}14/1Symon Dirck Hobbensz
1574Glipperhuur-1574 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant14/2Jonghe Willem Willemsz brouwer fugityve
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Andries Huibrechtsz {wever}5/1Andries Hubrechtsz lindewever
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)5/1Marye Beeren huurt van de rentmeester van de confiscatiƩn, derdedeeel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)5/2de rentmeester van de confiscatiƩn, derdedeeel
1576-07-20Waarboek-67 F-1576 (belending)Willem Willemsz Ouwelant81/09Willem Willemss Ouwelant brouwerije
1576-11-13Waarboek-67 F-1576 (belending)Willem Willemsz Ouwelant124/09Willem Willemss Ouwelandt brouwer fugityve
1577-01-25Glippereed (bewoner)Willem Willemsz Ouwelant73/1Willem Willem Arentsz
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Willem Willemsz Ouwelant106/1.2.1.1Willem Willemsz Ouwelant
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Willemsz Ouwelant5/1Willem Willemsz brouwer schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Haesgen Cornelisdr {Ouwelant}5/2zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Willemsdr Ouwelant5/3Marytgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertruid Willemsdr Ouwelant5/4Geertruyt (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Willemsz Ouwelant {de jonge}5/5Cornelis (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Bernard {knecht}5/6Bernaerdt zijn knegt ouer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen {dienstmeid}5/7Marytgen (beyde joncwijf)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aefgen {dienstmeid}5/8Aeftgen (beyde joncwijf)
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Willem Willemsz Ouwelant6/6Willem Willemsz Ouwelant brouwer In de Lely
1582-04-28Waarboek-67 J-1581 (belending)Willem Willemsz Ouwelant263/12Willem Ouwelant
1582-04-28Waarboek-67 J-1581 (belending)Willem Willemsz Ouwelant264/12Willem Ouwelant
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Willem Willemsz Ouwelant6/1Willem Willemsz in De Lely
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Willem Willemsz Ouwelant213/B42Willem Willemsz brouwer in de Lely
1585Vetus-1585 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant75/1dezelve noch een huys
1591-01-09Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Cornelis Willemsz Ouwelant {de jonge}203/03Cornelis 9 jr
1591-01-09Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Marytgen Willemsdr Ouwelant203/04Maritgen 16 jr
1591-01-09Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Geertruid Willemsdr Ouwelant203/05Geertruut 11 jr
1591-01-09Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Willem Willemsz Ouwelant203/06Willem Willemszn Ouwelant
1591-01-09Grote-Bewijzen-C (overledene)Haesgen Cornelisdr {Ouwelant}203/07wijlen Haesgen Cornelisdr
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant98/1Willem Willemsz Ouwelant
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant99/1deselve Willem Willemsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)106/1Pouwels Crabbelaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant106/2Willem Willemsz Ouwelant
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant107/1Willem Willemsz Ouwelant
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)107/3opt aengeven van de vrou
1607-05Bierfraude-1607 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant115/01Willem Willemsz Ouwelandt brouwer
1607-05Bierfraude-1607 (vermelding)Benedictus Jansz {bierdrager}115/02Dictus Jansz bierdrager
1607-05Bierfraude-1607 (vermelding)Jacob Langnel {bierdrager}115/03Jacop Langnel bierdrager
Dit perceel gaat op in
StartDatumSoortVolgend perceelHuisnaamPerceeltype
1582samenvoegingNieuweRijn.065-068SG-perceel