Perceelformulier

Perceelformulier van Houtstraat.000.04, (Voor: /).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: C9999
IdType leiden-rdl: B11322
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OTH-190

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL000.04Houtstraat04.0603Houtstraat 0.4TerugVerderOTH-05Over 't Hof
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1521-05-03Rijckhuisen (vermelding)Frans Gerritsz Gool {Goel}51/2Frans Gerritsz Gool
1543-01-09Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieter Michielsz {glasmaker, de oude}68/05Pieter Michielsz glaesschrijver
1552-01-20Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Frans Gerritsz Gool {Goel}8/03Frans Gerytsz Gool
1552-01-20Huwelijksevw-B2 (bruid)Catrijn Jansdr {de jonge, vrouw van Pieter Michielsz, Gool}8/04Katrijn Jansdochter Pieter Michielsz weduwe
1552-01-20Huwelijksevw-B2 (overledene)Pieter Michielsz {glasmaker, de oude}8/05Pieter Michielsz weduwe
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Jan Gerritsz de Wit {priester}103/1heer Jan Wit
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Catrijn Jansdr {de jonge, vrouw van Pieter Michielsz, Gool}103/2die weduwe van Frans Gerytsz Goel Trijntgen
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Frans Gerritsz Gool {Goel}103/2adie weduwe van Frans Gerytsz Goel Trijntgen
1561 circaWaarboek-67 D-1567 (belending)Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}530/12Symon Dirck Hobbenz
1561-03-05Waarboek-67 A-1560 (belending)Jan Gerritsz de Wit {priester}184/08mr Jan Gerrytsz priester
1561-03-07Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Catrijn Jansdr {de jonge, vrouw van Pieter Michielsz, Gool}187/03Catharina Jansdr weduwe van Frans Gerritsz Gool
1561-03-07Waarboek-67 A-1560 (overledene)Frans Gerritsz Gool {Goel}187/04weduwe van Frans Gerritsz Gool
1561-03-07Waarboek-67 A-1560 (koper)Jan Gerritsz de Wit {priester}187/07Jan Gerritsz de Wit priester
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jan Gerritsz de Wit {priester}501/1heer Jan de Wit
1564-04-15Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Cors Michielsz van Leeuwen152/03Cors Michielsz van Leeuwen
1564-04-15Waarboek-67 C-1563 (koper)Cornelis Claesz {van Voorschoten}152/05Cornelis Claasz van Voorschoten
1564-04-27Waarboek-67 C-1563 (verkoper)159/06nalatenschap mr Jan Gerritsz de Wijt priester
1564-04-27Waarboek-67 C-1563 (overledene)Jan Gerritsz de Wit {priester}159/07wijlen mr Jan Gerritsz de Wijt priester
1564-04-27Waarboek-67 C-1563 (koper)Cornelis Claesz {van Voorschoten}159/08Cornelis Claasz van Voorschoten
1566-07-12Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Cornelis Claesz {van Voorschoten}578/03Cornelis Claasz van Voorschoten
1566-07-12Waarboek-67 C-1563 (koper)Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}578/05Simon Dircksz bode
1568Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}40/1Symon Dirck Hobbenz
1568-03-18Waarboek-67 D-1567 (belending)Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}80/13Symon Dirck Hobbenz
1569-01-11Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Symon Claesz van Lindenburch153/03Simon Claesz
1569-01-11Huwelijksevw-B2 (bruid)Marytgen Cornelisdr van Sanen {van Lindenburch}153/05Marritgen Cornelisdr
1569-01-11Huwelijksevw-B2 (vermelding)Jacob van Eynen153/07Mr. Jacob van Eynen
1571-07-14Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}565/03Simon Dirck Hobbensz
1571-07-14Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Symon Claesz van Lindenburch565/04Simon Claasz van Lindenburch
1572-02-03Waarboek-67 E-1571 (belending)Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}39/09Symon Dirck Hobbenz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)40/1Jacob Ysbrantsz
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)77/1Jacob Alewijnsz huurt van Claes van Lindeburch erfgenamen
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)77/2Claes van Lindeburch erfgenamen
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Claes Jacobsz van Lindenburch77/2aClaes van Lindeburch
1577-05-17Waarboek-67 F-1576 (belending)Symon Claesz van Lindenburch249/06Symon Claesz van Lindenburch
1579-02-15Waarboek-67 G-1578 (belending)Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}153/07Symon Dirck Hobbenss
1579-02-15Waarboek-67 G-1578 (belending)Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}154/07Symon Dirck Hobbenss
1580-09-02Waarboek-67 H-1580 (belending)Huig Dircksz {schipper}187/08Huych Dirxsz schipper
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Marytgen Cornelisdr {vrouw van Huig Dircksz}181/1deselve wedue
1601 naBonboek-01C (eigenaar)267/001Arnoult Elsevier schilder
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)190/1Mary Jans
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Marytgen Cornelisdr {vrouw van Huig Dircksz}190/2Huych Dircxzs weduwe
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Huig Dircksz {schipper}190/2aHuych Dircxzs weduwe
1805-11-26Bonboek-01C (koper)267/992Cornelis Jacobus van Gent (als op t voorgaande)
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)603/1Corn. Jan van Gendt