Perceelformulier

Perceelformulier van Raamlanden.002 (Raamland Oude Hoef), (Voor: /).

Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL026-050HoefstraatHoefstraat 26-50TerugVerderONL-04Nieuwland
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1521-11-09Huwelijksevw-B1 (eigenaar)Pieter Hendricksz Buys62/09Pieter Heynricksz Buys
1521-11-09Huwelijksevw-B1 (belending)Gerrit Jan Gerritsz Ackersloot62/10Geryt Jan Gerytsz
1521-11-09Huwelijksevw-B1 (belending)Clementia {vrouw van Jan Nanningsz}62/11Clemeynse Jan Nannens weduwe
1521-11-09Huwelijksevw-B1 (overledene)Jan Nanningsz {Raamlanden}62/12Jan Nannens weduwe
1534-01-14Huwelijksevw-B1 (belending)Dirck Pietersz {koopman}103/09Dirck Pietersz coman
1561-01-30Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Claes Jansz de Goede148/03Claes Jansz de Goede
1561-01-30Waarboek-67 A-1560 (koper)Cornelis Dircksz Gool148/04Cornelis Dircksz Gool
1561-01-30Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Cornelis Gerritsz van Poelgeest149/03Cornelis Gerritsz van Poelgeest
1561-01-30Waarboek-67 A-1560 (koper)Cornelis Dircksz Gool149/04Cornelis Dircksz Gool
1561-12-18Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben382/03Joris Willemsz schoenmaker
1561-12-18Waarboek-67 A-1560 (koper)Mees Aelwijnsz van Swanenburg382/04Mees Aalwijnsz drapenier
1561-12-18Waarboek-67 A-1560 (belending)382/05Mary Reyersdr
1562-02-19Waarboek-67 B-1562 (verkoper)48/03Mees Aalwijnsz drapenier
1562-02-19Waarboek-67 B-1562 (koper)48/53Pieter Jacobsz verver
1563-05-28Waarboek-67 B-1562 (verkoper)351/03Dirck Claesz glasmaker
1563-05-28Waarboek-67 B-1562 (koper)Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch351/53Sander Aelbrechtsz drapier
1563-07-31Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Mees Aelwijnsz van Swanenburg15/03Mees Alewijnsz drapenier
1563-07-31Waarboek-67 C-1563 (koper)Cornelis Dircksz Gool15/04Cornelis Dircksz Goel
1565-03-31Waarboek-67 C-1563 (verkoper)314/03Roelof Pietersz Paets voor hemzelf en vervangende Aagte Pietersdr zijn zuster en Hendrick Kerstantsz en Gerrit Jansz Munt als voogden van Jacob en Maritgen onmondige
1565-03-31Waarboek-67 C-1563 (koper)Cornelis Cornelisz Cunst {de jonge}314/53Cornelis Cornelisz Const / Kunst
1573-03-28Waarboek-67 E-1571 (verkoper)195/03Dammas Willemsz
1573-03-28Waarboek-67 E-1571 (koper)195/53Huybrecht Aalwijnsz drapier
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Mees Cornelisz {drapier, apotheker}406/03Mees Cornelisz drapenier
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (koper)Claes Jansz {zeemtouwer}406/04Claas Jansz zeemtouwer
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (belending)406/05d'erfgenamen van Cornelis Jacobsz raemwachter
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (overledene)Cornelis Jacobsz {raamwachter}406/06d'erfgenamen van Cornelis Jacobsz raemwachter
1574-10-23Waarboek-67 E-1571 (belending)Dirck Cornelisz den Oosterling {de oude}406/07Dirck Cornelisz den Oosterling
1582-06-08Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Ermgaert Willemsdr {vrouw van Pieter Jacobsz}337/03Erm Willemsdr weduwe van wijlen Pieter Jacobsz
1582-06-08Waarboek-67 J-1581 (overledene)Pieter Jacobsz de Vries {verwer}337/04Weduwe van Pieter Jacobsz in zijn leven wever
1582-06-08Waarboek-67 J-1581 (koper)Arent Jansz Coster337/06Arent Jansz Coster
1582-06-19Waarboek-67 J-1581 (verkoper)357/03Jacob Gerytsz bode mitte ruede deser stede ter
1582-06-19Waarboek-67 J-1581 (koper)357/53Geryt Dircxz den Oosterling
1582-09-07Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Aechte Fransdr van Dusseldorp {van de Velde}4/03Agata Franszdr weduwe van Abraham Jacobsz
1582-09-07Waarboek-67 K-1582 (overledene)Abraham Jacobsz van Velde4/04weduwe van Abraham Jacobsz
1582-09-07Waarboek-67 K-1582 (koper)Arent Jansz Coster4/06Arent Jansz Coster raemwachter
1582-09-07Waarboek-67 K-1582 (belending)4/07Jan Veen Claesz
1584-01-25Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Jan Cornelisz van der Booch49/03Jan Cornelis van der Booch
1584-01-25Waarboek-67 L-1584 (koper)Arent Jansz Coster49/04Aernt Jansz Coster raemwachter
1584-02-17Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Jan Claesz Vergeyl39/03Jan Claesz Vergeyl mede erffgenaem van Claes Cornelis Vergeyl salige vader
1584-02-17Waarboek-67 L-1584 (overledene)Claes Cornelisz Vergeyl39/04erffgenaem van Claes Cornelisz Vergeyl salige vader
1584-02-17Waarboek-67 L-1584 (koper)39/05Cornelis Dircxz Coster
1585Vetus-1585 (plaats)128/0bDe hoge streeck
1585Vetus-1585 (eigenaar)128/1Louris Andriess ende Tyman van der Grafts Engelsche raem, lanck 6 ramen, es getacxeert op 12 gulden
1585Vetus-1585 (eigenaar)129/1Arent Janss raemwachters Engelschen raem, lang vijff ramen, es getacxeert op 10 gulden
1585Vetus-1585 (eigenaar)130/1Louris Andriess ledige plaets, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)131/1d' erffgenamen van Dirck Janss costers Engelschen raem, lang 5 ramen, es getacxeert op 10 gulden
1585Vetus-1585 (eigenaar)132/1d' erffgenamen van Jan Woutersz Steens raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)133/1Claes Joostenss ende Arent Janss Engelschen raem, lang 6 ramen, es getacxeert op 12 gulden
1585Vetus-1585 (eigenaar)134/1Arent Janss voorscreven raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)135/1d' erffgenamen van Ysaack Symonss ledige plaets, es getacxeert op
1585Vetus-1585 (eigenaar)136/1Vranck Janszoon van Rijnsburchs raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)137/1Fijtgen Quyrijns raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)138/1Arents Janss voors. raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)139/1Pieter van Noort backers raem, es teacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)140/1Arent Janss voorn. raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)141/1dezelve een ledige plaetse, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)142/1deszelvens raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)143/1Duyff van Delfts raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)144/1Cornelis Dircxz raemwachters raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)145/1Cornelis Thonisz glaesmaeckers raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)146/1Arent Janss voorschrevens raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)147/1Pieter Pieter Joryszoons raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)148/1Sander Aelbrechtszoons raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)149/1Jan Gerytszoon van Leyderdorps raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)150/1Vranck Janszoon voornompts raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)151/1d' erffgenamen van Maerten Quyrinszoons raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)152/1Henrick Quyrijnszoon van Bergens raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)153/1Cornelis Claess de Bruyns raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)154/1Arent Janss voorschrevens raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)155/1Pieter Pieter Joryszoons raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)156/1Grietgen Duesen met de weduwe van Arent Gerrytszoons raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)157/1Aechte Abrahams raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)158/1d' erffgenamen van Claes Maertenss raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)159/1Pieter Paets raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)160/1dezelve Pieter Paets een raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)161/1Jan Corneliszoon Boochs raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)162/1Meeus Alewijnss met de susteren van 't Rupenest een raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)163/1Neeltgen Ottendochters raem, es getacxeert op
1585Vetus-1585 (eigenaar)164/1d' erffgenamen van Dirck Jans voorn.ts raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)165/1Jan Boochs raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)166/1Henric Quyrijnszoon voorschrevens raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)167/1Jan Boochs raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)168/1Arent Janss voornompts raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)169/1Petronelle Jansdochters raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)170/1Jan Booch voors. raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)171/1Grietgen Doesens raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)172/1Annetgen, Joost Huygenss raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)173/1d' erffgenamen van Jacop de Vriessens ledige plaets, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)174/1Trijntgen uyt Den Hagensw raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)175/1d' erffgenamen van Jacop de Vriesens raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)176/1Arent Janss voornompts raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)177/1Huych Adriaenss.s raem, es getacxeeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)178/1Arent Janszoon voors. raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)179/1Geertgen Damen een raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)180/1Sander Aelbrechtszoons raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)181/1Cornelis IJsbrantszoon voorlaeckenreders raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)182/1Garbrant Meess.s ledige plaets, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)183/1Dirckgen Ulricxdochters ledige plaets, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)184/1Ghijsbrechts Gools ledige plaets, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)185/1St. Lijsbetsgasthuys, een ledige plaets, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)186/1Cornelis IJsbrantss voeerlaeckenreder voors. raem, es getacxeert op -
1585Vetus-1585 (eigenaar)187/1Adriaen Willemss verwers raem, es getacxeert op -