Perceelformulier

Perceelformulier van Middelstegracht.001.3 (Duivelshoorn), (Voor: /).
Opmerkingen: 4 camers in het begin.
Poort: Is als (onderdeel van) een poortgen bekend onder de naam Duivelshoornpoort (zie HVOL-site).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: C9999
IdType leiden-rdl: B01724
IdType leiden-schoorsteengeld: S-NGT-027
IdType leiden-schoorsteengeld: S-NGT-028
IdType leiden-schoorsteengeld: S-NGT-029

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR001.3MiddelstegrachtMiddelstegracht 1.3TerugVerderNGT-01Nicolaasgracht
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)18/1Claes Doncker
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Philips Jansz van Sonnevelt18/2Philips van Sonnevelt 1 camer
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Jan Jansz van Bancken {de oude}19/1Jan van Bancken 3 camers
1561-05-09Waarboek-67 A-1560 (belending)Philips Jansz van Sonnevelt231/12Philips van Zonnevelt
1561-06-21Waarboek-67 A-1560 (belending)259/13Duvelshoorn
1561-07-05Waarboek-67 A-1560 (belending)Joost Adriaensz van Sonnevelt264/06Joost van Zonnevelt zelver
1561-07-17Waarboek-67 A-1560 (belending)Joost Adriaensz van Sonnevelt274/10Joost van Sonnevelt
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt1944/2Joost van Sonnevelt brouwer (1 van 4)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt1944/22Joost van Sonnevelt brouwer (2 van 4)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt1944/32Joost van Sonnevelt brouwer (3 van 4)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt1944/42Joost van Sonnevelt brouwer (4 van 4)
1564-12-01Waarboek-67 C-1563 (belending)248/11Duvelshorn
1570-03-29Waarboek-67 D-1567 (belending)324/19Duvelshorn
1574Glippers-1574 (huurder)Cornelis Adriaensz van Barrevelt27/1Cornelis Adriaensz eertijts brouwer
1574Glippers-1574 (eigenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt27/2Joost van Zonnevelt fugityve
1576-03-16Grote-Bewijzen-B (belending)994/13zekeren cameren ende erven genaemt Sonnelshove
1577-08-30Waarboek-67 F-1576 (belending)Joost Adriaensz van Sonnevelt319/11Joost van Sonnevelt
1578-12-29Waarboek-67 G-1578 (belending)123/07Duijvelshorn genaemt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Huibrecht Hendricksz {Leiderdorp}18/1Huybrecht Heynricksz van Leyderdorp
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Immetgen Hendricksdr {vrouw van Huibrecht Hendricksz}18/2Immetgen Heynricxsdr zijn dogter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Grietgen IJsbrantsdr {}19/1Ghrietgen IJsbrantsdr uyte Kaech
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lenaert Pancraesz {arbeidsman}19/2Lenaert Bancraesz uyte Kaech haer zoon arbeytsman
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Anthonisz {linnenweversknecht}20/1Heynric Thonisz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marie Cornelisdr {vrouw van Hendrick Anthonisz}20/2Mary Cornelisdr zijn wijff uyten Hage
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Grietgen Jaspersdr {Middelstegracht}20/3Grietgen Jaspersdr van Amsterdam hier gewoont 4 weken
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Cornelisz {kleermaker-Middelstegracht}20/4Jan Cornelisz van Enchuyssen hier gewoont 3 weken
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen Cornelisdr {vrouw van Cornelis Engelsz}21/1Jannetgen Cornelisd wed van Cornelis Engelsz van Rijnsburgh
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Cornelis Engelsz {Middelstegracht}21/1awed van Cornelis Engelsz van Rijnsburgh
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Grietgen Cornelisdr {Middelstegracht}21/2Grietgen Cornelisdr haer kint
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Claesdr {spinster}22/1Trijntgen Claesdochter van Voorschoten
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Jacobsdr {Middelstegracht}22/2Aeltgen Jacobsdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Pietersz {Middelstegracht1.3}22/3Cornelis Pietersz haer zoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Honger {Middelstegracht}22/4Claes Honger
1582-05-11Waarboek-67 J-1581 (belending)298/07Duyvelshoorn
1582-10-24Waarboek-67 K-1582 (belending)31/07Duyvelshorn
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt26/1Joost van Zonnevelt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt27/1dezelve Joost van Sonnevelt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt28/1dezelve noch een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joost Adriaensz van Sonnevelt29/1dezelve noch een huysken
1585-10-24Waarboek-67 M-1584 (belending)Joost Adriaensz van Sonnevelt290/18Joost van Zonnevelt
1585-10-24Waarboek-67 M-1584 (belending)290/19Duyvelshooren
1586-01-23Waarboek-67 M-1584 (belending)Joost Adriaensz van Sonnevelt359/09Zonnevelts erve
1586-01-24Waarboek-67 M-1584 (belending)Joost Adriaensz van Sonnevelt358/11Zonnevelts erve
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)26/1Cornelis Cornelisz Cracx weduwe
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jacob Matthijsz {warmoezenier}27/1Jacob Thijss warmoesman
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jacob Matthijsz {warmoezenier}28/1deselve Jacob Thijss
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jacob Matthijsz {warmoezenier}29/1deselve Jacob Thijss
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jacob Matthijsz {warmoezenier}30/1deselve Jacob Thijss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Marie Gerritsdr {vrouw van Reinout Willemsz}27/1weduwe van Reynout Willemsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Reinout Willemsz {Friesland}27/1aweduwe van Reynout Willemsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Grietgen Jacobsdr {vrouw van Jacob Matthijsz}28/1weduwe van Jacob Mathijsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Jacob Matthijsz {warmoezenier}28/1aweduwe van Jacob Mathijsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pouwels Jansz van Torenburg {pottenbakker}29/1Pauwels Jansz van Toorenburch
1706-01-13Waarboek-67-06O-1705 (verkoper)999/03Anna de Paeuw
1706-01-13Waarboek-67-06O-1705 (overledene)999/04erffgenaam van Isaack de Paeuw
1706-01-13Waarboek-67-06O-1705 (koper)999/05Jacob van den Broeck
1706-01-13Waarboek-67-06O-1705 (belending)999/06Jacob van den Broeck