Perceelformulier

Perceelformulier van BuitenLeiden.000, (Voor: /).
Opmerkingen: Alle percelen, die buiten Leiden vallen.

Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL000Buiten LeidenBuiten Leiden 0VerderALG-00Algemeen
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1510-11-15Rijckhuisen (vermelding)Pieter Willem Foysz van Zijl40/2Pieter van Zijl
1515 voorHuwelijksevw-B1 (bruidegom)Claes Pietersz van Zijl10/03Claes van Zijl Pietersz
1515 voorHuwelijksevw-B1 (getuige)Pieter Willem Foysz van Zijl10/04Pieter van Zijl zijn vader
1515 voorHuwelijksevw-B1 (bruid)Margriete Gerritsdr Heye10/05Margriete Gherytsdr
1515 voorHuwelijksevw-B1 (getuige)Gerrit Heye {de oude}10/06Gheryt Heye haar vader
1515-04-26Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Alijd Claesdr van Zijl36/03Alijdt
1515-04-26Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Claes Pietersz van Zijl36/04Claes van Zijl
1515-04-26Grote-Bewijzen-B (overledene)Margriete Gerritsdr Heye36/05wijlen Margriete Geryt Heyendr
1515-04-26Grote-Bewijzen-B (overledene)Gerrit Heye {de oude}36/09Geryt Heyen wede
1515-04-26Grote-Bewijzen-B (getuige)Pieter Gerritsz Heye {priester}36/10meester Pieter Heyen
1521-09-20Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Cornelis Franck Ewoutsz61/03Cornelis Vranck Eewoutsz
1521-09-20Huwelijksevw-B1 (getuige)Franck Ewoutsz {Hoogstraat}61/04Vranck Ewoutsz zijn vader
1521-09-20Huwelijksevw-B1 (getuige)Gerrit Ewoutsz61/05Geryt Ewoutsz zijn oom
1521-09-20Huwelijksevw-B1 (bruid)Diewertgen Pieter Romboutsdr {vrouw van Cornelis Franckenz}61/06Dieuwer Pieter Romboutszdr
1521-09-20Huwelijksevw-B1 (getuige)Pieter Romboutsz {de oude}61/07Pieter Romboutsz haar vader
1527-09-09Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Dirck Willemsz van den Burch181/03Dirck
1527-09-09Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Floris Willemsz van den Burch181/04Florys
1527-09-09Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Jacob Willemsz van den Burch181/05Jacop
1527-09-09Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Adriaentgen Willemsdr van den Burch181/06Adriaene
1527-09-09Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Willem Dircksz van den Burch181/07Willem Dircksz olyslager
1527-09-09Grote-Bewijzen-B (overledene)Margriete Florisdr {van den Burch}181/08wijlen Margriete Florysdr
1527-09-09Grote-Bewijzen-B (overledene)Floris Claesz {BuitenLeiden}181/10Florys Claesz wede
1528-08-20Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Jacob Willemsz Ouwelant223/03Jacop
1528-08-20Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Pieter Willemsz Ouwelant223/04Pieter
1528-08-20Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Cornelis Willemsz Ouwelant223/05Cornelis
1528-08-20Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Marie Willemsdr Ouwelant223/06Marie
1528-08-20Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Griete Willemsdr Ouwelant223/07Griete
1528-08-20Grote-Bewijzen-B (overledene)Willem Jacobsz Ouwelant {de oude}223/08wijlen Willem Jacopsz Ouwelant
1528-08-20Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Marie Pietersdr Paedts {Ouwelant}223/09Marie Pieter Paedzendr
1528-08-20Grote-Bewijzen-B (overledene)Jacob Willemsz Ouwelant {de oude}223/12Jacob Willemsz Ouwelants wede
1529-01-13Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Jan Nanningsz Luck78/03Jan Nannenz Lock
1529-01-13Huwelijksevw-B1 (bruid)Aechte Claesdr de Bruyn {Luck}78/04Aechte Claesdochter
1529-01-13Huwelijksevw-B1 (getuige)Claes Allertsz de Bruyn78/05Claes Allertsz de Bruyn haar vader
1531-08-11Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Margriete Claesdr van Zijl {van Josina}348/03Margriete
1531-08-11Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Goolte Claesdr van Zijl {van Berckenrode, van Sonnevelt}348/04Goelte
1531-08-11Grote-Bewijzen-B (overledene)Claes Pietersz van Zijl348/05wijlen Claes Pietersz
1531-08-11Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Josina Jacobsdr van Montfoort {van der Graft, van Heemskerck, van Zijl}348/06Josyne Jacop van Montfoort Floryszdr
1537-08-27Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}124/03Cornelis Claes Adriaenszz
1537-08-27Huwelijksevw-B1 (getuige)Claes Adriaensz {brouwer}124/04Claes Adriaensz zijn vader
1537-08-27Huwelijksevw-B1 (bruid)Cornelia Aelwijnsdr {van Swanenburg, vrouw van Cornelis Claes Adriaensz}124/05Cornelia Aelwijn Bartholomeusdr
1537-08-27Huwelijksevw-B1 (getuige)Hillegond Willemsdr {vrouw van Aelwijn Meesz}124/06Hillegont Willemdr Aelwijn Bartholomeus weduwe haar moeder
1537-08-27Huwelijksevw-B1 (overledene)Aelwijn Meesz {van Swanenburg, de oudste}124/07Aelwijn Bartholomeus weduwe
1537-08-27Huwelijksevw-B1 (belending)Jan Nanningsz Luck124/08Jan Nannensz Lock
1537-08-27Huwelijksevw-B1 (belending)124/09Claesgen Florysdr Heynrick Jacobsz weduwe
1537-08-27Huwelijksevw-B1 (overledene)124/10Heynrick Jacobsz weduwe
1541-10-08Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Cornelis Pietersz Paedts {de oude}571/03Cornelis
1541-10-08Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Pieter Pietersz Paedts {de jonge}571/04Pieter
1541-10-08Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Jacob Pietersz Paedts571/05Jacop
1541-10-08Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Pieter Pietersz Paedts {de oude}571/06Pieter Paeds Pietersz
1541-10-08Grote-Bewijzen-B (overledene)Aechte Willem Bouwensdr van Warmond {Paedts}571/07Aege Willem Bouwenszoendr
1541-10-08Grote-Bewijzen-B (overledene)Willem Bouwensz van Warmond571/09Willem Bouwensz wede
1541-10-08Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Haesgen Willem Bouwensdr van Warmond {de Wilde}571/11Haesgen Willem Bouwenszdr moeye
1546-01-17Huwelijksevw-B1 (eigenaar)Gerrit van Poelgeest {ridder}177/17heer Geryt van Poelgeest ridder
1546-02-09Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Dirck Jansz van Leeuwen {de oude}181/03Dirck van Leeuwen Jansz
1546-02-09Huwelijksevw-B1 (getuige)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam181/04Aernt Geryt Ewoutsz
1546-02-09Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Duifgen Jansdr van Leeuwen {van Dam}181/05Duyfgen van Leeuwen Jansdr zijn zuster
1546-02-09Huwelijksevw-B1 (getuige)Huig Adriaensz {drapier}181/06Huyg Adriaensz
1546-02-09Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Annetgen Jansdr van Leeuwen181/07Annetge van Leeuwen Jansdr zijn zuster
1546-02-09Huwelijksevw-B1 (bruid)Ermgaert Aelwijnsdr {van Swanenburg, vrouw van Jan Gerritsz, van Leeuwen}181/08Ermgaert Aelwijn Meesdr
1546-02-09Huwelijksevw-B1 (getuige)Hillegond Willemsdr {vrouw van Aelwijn Meesz}181/09Hillegont Willemsdr Aelwijn Meesz weduwe haar moeder
1546-02-09Huwelijksevw-B1 (overledene)Aelwijn Meesz {van Swanenburg, de oudste}181/10Aelwijn Meesz weduwe
1546-02-09Huwelijksevw-B1 (getuige)Cornelis Willemsz {priester}181/11meester Cornelis Willemsz priester canonick haar omen
1546-02-09Huwelijksevw-B1 (getuige)Jan Willemsz {de oude, witmaker}181/12Jan Willemsz haar omen
1546-02-09Huwelijksevw-B1 (getuige)Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}181/13Cornelis Claes Adriaensz
1546-02-09Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Cornelia Aelwijnsdr {van Swanenburg, vrouw van Cornelis Claes Adriaensz}181/14Cornelia Aelwijnsdr haar zuster
1546-02-09Huwelijksevw-B1 (bewoner)Ermgaert Claesdr van Leeuwen181/15Ermgaerd Claes van Leeuwen zijn moeie
1548-01-30Grote-Bewijzen-B (belending)Jan Meesz {houtkoper}695/14Jan Meesz houtcoper
1549-04-06Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam721/14Aernt Geryt Ewoutsz tot Leyden
1553-11-21Testament-A2 (mede-eigenaar)Jacob Huigenz {brouwer}54/16Jacop Huygensz brouwer
1553-11-21Testament-A2 (overledene)Adriana Gerritsdr van Dam54/17Adriana van Dam hair groete moeder
1553-11-21Testament-A2 (mede-eigenaar)54/18twe dochteren falyde baghijnen
1553-11-21Testament-A2 (mede-eigenaar)54/19twe dochteren falyde baghijnen
1553-11-21Testament-A2 (overledene)Gerrit Ewoutsz van Dam54/20wijlen Gherryt Eewoutszs twe dochteren
1561-10-01Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Heer Jansz {snijder}82/03Heer Jansz snider
1561-10-01Huwelijksevw-B2 (bruid)Catharina Joostendr {vrouw van Heer Jansz}82/04Kathrine Joostendochter
1561-10-01Huwelijksevw-B2 (getuige)Quirijn Pietersz van Blanckenburch {wolwever}82/05Quirijn Pietersz in Blanckenborch
1562-04-23Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Gerrit Fransz van Hoogstraten100/03Gerrit Hoogstraten
1562-04-23Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Marie van Hoogstraten {vrouw van Rijck Evertsz}100/05Marie Hoochstraeten zijn huysvrouwe
1562-04-23Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hillegond van Hoogstraten {Brunt/Meesters}100/07Hillegont Hoochstraeten zijn huysvrouwe
1562-04-23Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Anna Fransdr van Hoogstraten {van Torenvliet}100/09Anna Hoochstraeten zijn huysvrouwe
1562-04-23Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Catharina van Hoogstraten {Bouchorst}100/11Katrijn van der Bouckhorst
1562-04-23Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Jannetgen Fransdr van Hoogstraten {van Quackenbosch, Nachtegael}100/13Jannetgen Hoochstraeten zijn huysvrouwe
1562-04-23Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Gerburch van Hoogstraten100/15Gerburch Hoochstraeten
1562-04-23Waarboek-67 B-1562 (overledene)Fran├žois van Hoogstraten100/16Franchoys Hoochstraeten heuren vader ende schoenvader wijlen
1562-04-23Waarboek-67 B-1562 (koper)100/17Wouter Jorysz
1570-05-19Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Thomas Harmensz {rector}353/03broeder Thomas Harmensz rectoir vande convente van Marienpoel
1570-05-19Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Gerritgen IJsbrantsdr {prior}353/04zuster Gherritgen Ysbrantsdochter priorinne
1570-05-19Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Cornelia Symonsdr {conventuaal}353/05zuster Cornelia Symonsdochter subpriorinne
1570-05-19Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Griete Jansdr {moederoverste}353/06zuster Grietgen Jansdr procuratrix
1570-05-19Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Cornelis van der Laen {Vd}353/07Cornelis van der Laen
1570-05-19Waarboek-67 D-1567 (curator)Aelbrecht Jansz de Man353/08meester Aelbrecht Jans priester
1570-05-19Waarboek-67 D-1567 (curator)Floris Jansz Hey {kanunnik}353/09mr Floris Hey canonick van Sinte Pancraes collegie
1570-05-19Waarboek-67 D-1567 (curator)Gerrit Amelisz van Hoogeveen353/10mr Gherrit van Hoogeveen pensionaris
1570-05-19Waarboek-67 D-1567 (curator)Dirck Jacobsz van Montfoort353/11Dirck Jacobsz van Montfoirt
1572-04-09Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Jan Jansz van Berendrecht VII {de jonge}92/03Jonge Jan van Berendrecht
1572-04-09Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Jan Gerritsz Buytewech92/04Jan Gerritsz Buytewech
1578-05-16Grote-Bewijzen-C (mede-eigenaar)1/16Margriete Reyersdr tot Zassenhem
1580-04-19Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Nelletgen Pietersdr Bom {Verburch, Dulpaert}30/03Neeltgen Pietersdr weduwe wijlen Heynric Cornelisz volre
1580-04-19Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hendrick Cornelisz Dulpaert30/04weduwe wijlen Heynric Cornelisz volre
1580-04-19Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)30/06Jan Daensz notaris publyck ter Goude
1580-04-19Waarboek-67 H-1580 (verkoper)30/07zijn huysvrouwe
1580-04-19Waarboek-67 H-1580 (verkoper)30/08mitsgaders d'ander mede erfgenaemen van Aert Jansz van Connincxhove
1580-04-19Waarboek-67 H-1580 (overledene)30/09erfgenaemen van Aert Jansz van Connincxhove
1580-04-19Waarboek-67 H-1580 (koper)30/10Fredrick Geritsz priester
1582-08-24Voogdenboek-A (overledene)Pieter Joostenz de Bije263/02Pieter Joostensz wantsnijder
1582-08-24Voogdenboek-A (ouder)Hendrick Franckenz van Diemen263/04Henric Vranckensz van Diemen
1582-08-24Voogdenboek-A (overledene)Margriete Joostendr de Bije {van Diemen}263/05bij Margriete Joostendr zaliger
1582-08-24Voogdenboek-A (kind)Franck Hendricksz van Diemen263/06Vranc (oud omtrent 15 jaar)
1582-08-24Voogdenboek-A (kind)Jan Hendricksz van Diemen263/07Jhan (14 jaar)
1582-08-24Voogdenboek-A (kind)Margriete Hendricksdr van Diemen263/08Margriete (21 jaar)
1582-08-24Voogdenboek-A (kind)Diewertgen Hendricksdr van Diemen263/09Diewer (20 jaar)
1582-08-24Voogdenboek-A (kind)Elisabeth Hendricksdr van Diemen263/10Elizabet (12 jaar)
1585-08-23Voogdenboek-A (overledene)Joost Jacobsz de Bije263/11Joost Jacobsz grootvader