Perceelformulier

Perceelformulier van Rapenburg.029-031.2, (Voor: 3-7-2/1355. Links: 6-11-6/2621. Achter: 9-9-6/3689).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-rdl: B14104

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR029-031.2Rapenburg1Rapenburg 29-31TerugVerderNRB-04Noord Rapenburg
LL006.2-010Groenhazengracht1Groenhazengracht 6.2-10TerugVerderNRB-04Noord Rapenburg
Dit perceel komt voort uit
StartDatumSoortVorig perceelHuisnaamPerceeltype
1581 voorsplitsingRapenburg.029-031.1huis
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan van der Aa187/1Joncheer Jan van der A
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Magdalena Oelts {van der Aa}187/2Magdalena Oelts sijn huisvroue
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hans Jansz van der Aa187/3Hansken haerluyder zoontgen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Sophia van der Aa {Rapenburg}187/4Joffrou Sofia van der A jonghe dochter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob van Kerckhoven {knecht}187/5Jaques van Kerckhoven van Antwerpen de knecht ouer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cathalina Vergaerde {dienstmaagd}187/6Cathelina Vergaerde van Antwerpen dienstmaech
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cathalina Pietersdr {dienstmaagd}187/7Cathelijna Pietersdr van Brusel dienstmaech
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Dircksdr {Rapenburg}187/8Neeltgen Dircxsdr van Rotterdam ondermaecht
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan van der Aa59/1Joncheer Jan van der Ae van Antwerpen
1583-06-11Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)281/03Gherrit Willemsz wijlen muntmeester nu ter tijdt woonende tot Haerlem
1583-06-11Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)François Massazia281/04Franchois Massazia
1583-06-29Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)289/03kind van Symon van Lindenburgh
1583-06-29Waarboek-67 K-1582 (ouder)Symon Claesz van Lindenburch289/04Symon van Lindenburgh
1583-06-29Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)François Massazia289/06Francois Massazia commissaris generael der tafelen van leeninge over Hollant ende Zeelandt
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)François Massazia58/1Franchoys Messagia
1583-07-15Grachtenboek-19 (eigenaar)François Massazia190/1Franchoeis Message
1584-01-28Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)14/03Jan Pietersz Buick coopman
1584-01-28Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)François Massazia14/04Francois Massazia woonende binnen deser stad
1584-01-28Waarboek-67 L-1584 (begunstigde)Catrijn Garbrantsdr {de jonge, van Wijngaerden}14/05Catrijn Gerbantsdr weduwe van wijlen Dirc Stevensz van Wijngaerden
1584-01-28Waarboek-67 L-1584 (overledene)Dirck Stevensz van Wijngaerden14/06wijlen Dirc Stevensz van Wijngaerden
1584-09-07Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Bartholomeus Marquis221/03Sr Bartholmeus Marquys tafelhouder binnen deser stede
1584-09-07Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)François Massazia221/04Sr Francoys Massazia generael van de tafelen van leeninge
1584-10-17Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)234/04Flora naergelaten weeskindt
1584-10-17Waarboek-67 L-1584 (overledene)234/05weeskindt van Antonio Marcante
1584-10-17Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)François Massazia234/06Franchoys Massazia coopman Piemondtoys
1585Vetus-1585 (eigenaar)François Massazia192/1Franchoys Messaegen
1585Vetus-1585 (eigenaar)François Massazia198/1Franchoys Messagies tuyn
1586 naBonboek-03A (eigenaar)318/001Franchoys Messagien huysinge
1587-07-03Grachtenboek-25 (eigenaar)François Massazia160/1Franchoys Massage
1805-04-23Bonboek-03A (koper)318/992Jan Cornelis van Straaten
Dit perceel gaat op in
StartDatumSoortVolgend perceelHuisnaamPerceeltype
1595 circasplitsingDoelengracht.001huis
1595 circasplitsingDoelengracht.002huis
1595 circasplitsingDoelengracht.004.4huis
1595 circasplitsingDoelengracht.004.5huis
1595 circasplitsingGroenhazengracht.006.2huis
1595 circasplitsingGroenhazengracht.008huis
1595 circasplitsingGroenhazengracht.010.1huis
1595 circasplitsingGroenhazengracht.010.2huis
1595 circasplitsingRapenburg.029-031.3huis