Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.085-087 (De Gulden Aerent/Het Duvelandt), (Voor: 5-1-0/1915. Achter: 5-2-0/1946).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR085-087BreestraatBreestraat 85-87TerugVerderVLH-01Vleeshuis
AL014.4Vollersgracht (Langebrug)Langebrug 14.4TerugVerderVLH-01Vleeshuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1540-04-30Poorterboeken-D-1532 (poorter)Willem Schuyt5874/11VaMeester Willem Schuyten in den Gulden Aernt
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Willem Schuyt10/1Meester Willem in Den Aerrendt
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Willem Schuyt330/1Willem Schuyten mr
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)384/1Joost Harmansz lindewever
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Willem Schuyt384/2Willem Schuyten, mr
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)385/1Jan Heyndricxz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Willem Schuyt385/2Willem Schuyten, mr
1562-01-27Waarboek-67 B-1562 (belending)Willem Schuyt18/08mr Willem Schuyten in ‘Den Gulden Aernt’
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Willem Schuyt330/1mr Willem Schuyten
1564TiendePenning-1564 (huurder)384/1Joost Harmansz lindewever
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Willem Schuyt384/2mr Willem Schuyten
1564TiendePenning-1564 (huurder)385/1Jan Heyndricxz
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Willem Schuyt385/2Mr Willem voirs
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Willem Schuyt8/1meester Wyllem Schuit
1575-08-24Waarboek-67 E-1571 (belending)Willem Schuyt588/06meester Willem Schuyt
1575-08-25Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)589/03de meesters van het St-Catharinagasthuis
1575-08-25Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hendrick Willemsz van Craecken589/04Hendrick Willemsz van Craecken
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken8/1Henrick van Craecken
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken4/1Henrick van Craecken
1576-12-06Glippereed (bewoner)Huibrecht Merevin11/1Mr Hubrecht Merevin [deels doorgehaald]
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Huibrecht Merevin13/04.1.3.1Mr Huybrecht Merevin
1579-03-27Voogdenboek-A (ouder)Hendrick Willemsz van Craecken162/04Henrix van Craacken Willemsz
1579-03-27Voogdenboek-A (overledene)Philippote van der Laen162/05wijlen jonkvrouw Philipa van der Laen zijn zaliger voor huisvrouw
1579-03-27Voogdenboek-A (kind)Willem Hendricksz van der Laen162/06Wilhem van Craacken van der Laen (15 jaar)
1579-03-27Voogdenboek-A (overledene)162/07Wilhems van der Laen
1579-03-27Voogdenboek-A (echtgenoot)162/08Geertruit van Endegeest weduwe
1579-06-15Album-Studiosorum (vermelding)Huibrecht Merevin5/05Hubertus Merevin Leidensis M
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Willemsz van Craecken10/1Henric v Craecken Willemsz bonmr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Hendricksz van der Laen10/2Willem van der Laen Henrickz zijn zoon student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Huibrecht Merevin10/3Mr Huybregt Merevin zijn broeder student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)10/4Hillegont Arentsdr van Hazerswoude zijn dienstmaegt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Jan Pietersdr van der Heyde60/1Trijn Jan Pieters van der Heydensdr
1581-09-29Album-Studiosorum (vermelding)Willem Hendricksz van der Laen11/15Wilhelmus van der Laen Leydensis L
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Hendrick Willemsz van Craecken15/15Heyndrick van Craecken Willemsz
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Willem Hendricksz van der Laen16/16ten zelven huyse Willem van der Laen zyn zoon
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Huibrecht Merevin17/17noch aldaer Mr Huybrecht Schuyt
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Trijntgen Jan Pietersdr van der Heyde67/67Tryntgen Jan Pietersz van der Heydendr
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Nicolaes van der Laen14/1Niclaes van der Laen
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Hendrick Willemsz van Craecken15/1Henric van Craecken Willemsz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Willem Hendricksz van der Laen16/1Willem van der Laen
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Huibrecht Merevin17/1Mr Huybrecht Schuyt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken11/1Henric Heerman v Craecken Willemsz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken94/1Henric van Craeckens een achterhuysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken95/1dezelve zijn achterhuys
1585~1588Grachtenboek-36 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken30/1Henric van Craeken
1588Stratenboek-03 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken50/1Henrick Schuit Alkemade et Craken
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)13/1Hendrick van Heemskerc
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)14/1Jan Pietersz bontwercker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan van der Wiel15/1Jan van der Wiel als getrout hebbende de wed v Willem Geryts van Duvelant
1601Oud-belastingboek-1601 (vermelding)Annetgen Christoffelsdr {van Duivelant, van der Wiel}15/1awed v Willem Geryts van Duvelant
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Willem Gerritsz van Duivelant15/1bwed v Willem Geryts van Duvelant
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)112/1Hans Coymax cnoopmaecker
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)13/1Henrick van Heemskerck
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Dammasz {bontwerker}14/1Pieter Dammisz peltiers
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)14/3op 't wijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)15/1Pieter Passavant
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)15/3op 't wijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)119/1Pieter Passavants
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)120/1Hans Coymacx
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)121/1Jan Harrewijn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)121/2Hans Coymacx
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)122/1mr Jan [Barentsz] speelmans
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)122/3op zijn wijffs aengeven