Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.085-087 (De Gulden Aerent/Het Duvelandt), (Voor: 5-1-0/1915. Achter: 5-2-0/1946).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0129
IdType leiden-rdl: B02315
IdType leiden-schoorsteengeld: S-VLH-013
IdType leiden-schoorsteengeld: S-VLH-014
IdType leiden-schoorsteengeld: S-VLH-015
IdType leiden-schoorsteengeld: S-VLH-119
IdType leiden-schoorsteengeld: S-VLH-120
IdType leiden-schoorsteengeld: S-VLH-121
IdType leiden-schoorsteengeld: S-VLH-122

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR085-087Breestraat04.031512Breestraat 85-87TerugVerderVLH-01Vleeshuis
AL014-016Vollersgracht (Langebrug)12Langebrug 14-16TerugVerderVLH-01Vleeshuis
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1540-04-30Poorterboeken-D-1532 (poorter)Willem Schuyt5874/11VaMeester Willem Schuyten in den Gulden Aernt
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Willem Schuyt7/1Mr. Willem inden Ghulden Aernt
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Willem Schuyt10/1Meester Willem in Den Aerrendt
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Joost Harmensz {linnenwever}56/1Joest Harmansz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Willem Schuyt56/2Meester Willem, in De Aerrent
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)57/1Anthonys Corneliesz berduerwercker
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Willem Schuyt57/2Meester Willem voirs
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Willem Schuyt330/1Willem Schuyten mr
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Joost Harmensz {linnenwever}384/1Joost Harmansz lindewever
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Willem Schuyt384/2Willem Schuyten, mr
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)385/1Jan Heyndricxz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Willem Schuyt385/2Willem Schuyten, mr
1562-01-27Waarboek-67 B-1562 (belending)Willem Schuyt18/08mr Willem Schuyten in ‘Den Gulden Aernt’
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Willem Schuyt330/1mr Willem Schuyten
1564TiendePenning-1564 (huurder)Joost Harmensz {linnenwever}384/1Joost Harmansz lindewever
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Willem Schuyt384/2mr Willem Schuyten
1564TiendePenning-1564 (huurder)385/1Jan Heyndricxz
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Willem Schuyt385/2Mr Willem voirs
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Willem Schuyt8/1meester Wyllem Schuit
1575-08-24Waarboek-67 E-1571 (belending)Willem Schuyt588/06meester Willem Schuyt
1575-08-25Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)589/03de meesters van het St-Catharinagasthuis
1575-08-25Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hendrick Willemsz van Craecken589/04Hendrick Willemsz van Craecken
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken8/1Henrick van Craecken
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken4/1Henrick van Craecken
1576-12-06Glippers-1576 (bewoner)Huibrecht Merevin11/1Mr Hubrecht Merevin [deels doorgehaald]
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Huibrecht Merevin13/04.1.3.1Mr Huybrecht Merevin
1579-03-27Voogdenboek-A (ouder)Hendrick Willemsz van Craecken162/04Henrix van Craacken Willemsz
1579-03-27Voogdenboek-A (overledene)Philippote van der Laen162/05wijlen jonkvrouw Philipa van der Laen zijn zaliger voor huisvrouw
1579-03-27Voogdenboek-A (kind)Willem Hendricksz van der Laen162/06Wilhem van Craacken van der Laen (15 jaar)
1579-03-27Voogdenboek-A (overledene)162/07Wilhems van der Laen
1579-03-27Voogdenboek-A (echtgenoot)162/08Geertruit van Endegeest weduwe
1579-06-15Album-Studiosorum (vermelding)Huibrecht Merevin5/05Hubertus Merevin Leidensis M
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Willemsz van Craecken10/1Henric v Craecken Willemsz bonmr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Hendricksz van der Laen10/2Willem van der Laen Henrickz zijn zoon student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Huibrecht Merevin10/3Mr Huybregt Merevin zijn broeder student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hillegond Arentsdr {dienstmaagd}10/4Hillegont Arentsdr van Hazerswoude zijn dienstmaegt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Jan Pietersdr van der Heyde60/1Trijn Jan Pieters van der Heydensdr
1581-09-29Album-Studiosorum (vermelding)Willem Hendricksz van der Laen11/15Wilhelmus van der Laen Leydensis L
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Hendrick Willemsz van Craecken15/1Heyndrick van Craecken Willemsz
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Willem Hendricksz van der Laen16/1ten zelven huyse Willem van der Laen zyn zoon
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Huibrecht Merevin17/1noch aldaer Mr Huybrecht Schuyt
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Trijntgen Jan Pietersdr van der Heyde67/1Tryntgen Jan Pietersz van der Heydendr
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Nicolaes van der Laen14/1Niclaes van der Laen
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Hendrick Willemsz van Craecken15/1Henric van Craecken Willemsz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Willem Hendricksz van der Laen16/1Willem van der Laen
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Huibrecht Merevin17/1Mr Huybrecht Schuyt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken11/1Henric Heerman v Craecken Willemsz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken12/1dezelve zijn kelder die hij verhuyrt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken95/1Henric van Craeckens een achterhuysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken96/1dezelve zijn achterhuys
1585~1588Grachtenboek-36 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken30/1Henric van Craeken
1586 naBonboek-01B (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken15/001Henrick van Craecken van de Laen
1586 naBonboek-01B (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken16/001Henrick Heerman van Craecken Willemsz
1588Stratenboek-03 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Craecken50/1Henrick Schuit Alkemade et Craken
1594-06-27Poorterboeken-E-1588 (poorter)Pieter Dammasz {bontwerker}8081/105aPieter Dames
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Annetgen Christoffelsdr {van Duivelant, van der Wiel}11/1Anna Christoffelsdr weduwe was van Willem Gerijtsz van Duijvelandt
1599GedwongenLening-1599 (overledene)Willem Gerritsz van Duivelant11/1aweduwe was van Willem Gerijtsz van Duijvelandt
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Heemskerck13/1Hendrick van Heemskerc
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Pietersz {bontwerker}14/1Jan Pietersz bontwercker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan van der Wiel15/1Jan van der Wiel als getrout hebbende de wed v Willem Geryts van Duvelant
1601Oud-belastingboek-1601 (vermelding)Annetgen Christoffelsdr {van Duivelant, van der Wiel}15/1awed v Willem Geryts van Duvelant
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Willem Gerritsz van Duivelant15/1bwed v Willem Geryts van Duvelant
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hans Coymax112/1Hans Coymax cnoopmaecker
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Heemskerck13/1Henrick van Heemskerck
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Dammasz {bontwerker}14/1Pieter Dammisz peltiers
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)14/3op 't wijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Passavant {kousenverwer}15/1Pieter Passavant
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)15/3op 't wijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Passavant {kousenverwer}119/1Pieter Passavants
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hans Coymax120/1Hans Coymacx
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)121/1Jan Harrewijn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hans Coymax121/2Hans Coymacx
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Steenhardt {speelman}122/1mr Jan [Barentsz] speelman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)122/3op zijn wijffs aengeven
1607 naBonboek-01B (eigenaar)Hendrick Willemsz van Heemskerck14/001Henrick van Heemskerck
1632Verponding-1632 (eigenaar)Hendrick Willemsz van Heemskerck13/1Henrick van Heemskerk notaris
1632Verponding-1632 (eigenaar)Pieter Dammasz {bontwerker}14/1Pieter Dammasz bontwercker
1632Verponding-1632 (eigenaar)Pieter Passavant {kousenverwer}15/1Pieter Passavant cousseverwer
1644Verponding-1644 (eigenaar)13/1Jacob Burich peltier
1644Verponding-1644 (eigenaar)14/1Jacob Burich peltier
1644Verponding-1644 (eigenaar)Pieter Passavant {kousenverwer}15/1Pieter Passevant hoseverver
1789-07-20Bonboek-01B (koper)15/992Mr Hyronimus van Alphen Raad en Pensionaris dezer stad
1806-09-30Bonboek-01B (koper)14/992Johannes Jacobus Droesen
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)314/1Johannes Jacobs Droese
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)315/1Hieronimus van Alphen