Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.031, (Voor: 4-7-6/1742).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType BAG: bag/546100000042538
IdType leiden-rdl: B11705
IdType leiden-schoorsteengeld: S-VLH-065

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR031Breestraat04.034212Breestraat 31TerugVerderVLH-03Vleeshuis
AL006hVollersgracht (Langebrug)12Langebrug 6hTerugVerderVLH-03Vleeshuis
RR003.1Jan van Dortensteeg12Mooi Japiksteeg 3.1TerugVerderVLH-03Vleeshuis
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1513-04-09Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Mattheus Jansz van Berendrecht III50/03Matheus van Berendrecht Jansz
1513-04-09Huwelijksevw-B1 (bruid)Margriete Cornelisdr van Delft50/04Margriete Cornelisdochter
1513-04-09Huwelijksevw-B1 (vermelding)50/05Lyclaes Gherytsz
1513-04-09Huwelijksevw-B1 (vermelding)50/06Lijsbet Jan Aernts weduwe
1513-04-09Huwelijksevw-B1 (vermelding)50/07Symon Buytewech
1513-04-09Huwelijksevw-B1 (vermelding)Duifgen Dirck Aelbrechtsdr50/08Duyve Matheus, zijn moeder
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Mattheus Jansz van Berendrecht III26/1Matheeus van Berendrecht
1547-01-05Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Mattheus Jansz van Berendrecht III142/03Matheus van Berendrecht
1547-01-05Inbrengboek-1540-1559 (koper)Jacob de Milde142/05Meester Jacob de Milde licenciaet in de rechten
1553-02-20Poorterboeken-D-1532 (poorter)Jacob de Milde6168/40Vameester Jacop de Milde
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Jacob de Milde37/1Meester Jacop die Milde
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jacob de Milde358/1de secretaris de Milde voors
1562-02-26Waarboek-67 B-1562 (belending)Jacob de Milde55/05mr Jacob de Milde secretaris deser stede
1562-05-10Waarboek-67 B-1562 (belending)Jacob de Milde110/05mr Jacob de Milde secretaris deser stede
1563-01-30Waarboek-67 B-1562 (belending)Jacob de Milde257/06mr. Jacob de Milde voirs
1563-02-21Dienstboek-A1 (vermelding)Jacob de Milde156303/11Jacob de Milde getijdemeester in Sinte Pieterskercke
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Jacob de Milde358/1de secretaris de Milde voors
1564 voorRijckhuisen (vermelding)Jacob de Milde75/0Mr Jacob de Milde
1564-07-13Waarboek-67 C-1563 (belending)Jacob de Milde194/07wijlen mr Jacob de Milde
1564-11-08Waarboek-67 C-1563 (belending)Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven {de Milde}244/06Katherina van Couwenhoven wedue wijlen mr Jacob de Milde
1564-11-08Waarboek-67 C-1563 (overledene)Jacob de Milde244/07wedue wijlen mr Jacob de Milde in zijn leven secretarys deser stede
1566-01-03Waarboek-67 C-1563 (belending)Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven {de Milde}450/06Katerina Gijsbrechtsdr wedue van mr Jacob de Milde, in sijn leven secretaris der voors stede
1566-01-03Waarboek-67 C-1563 (overledene)Jacob de Milde450/07wedue van mr Jacob de Milde, in sijn leven secretaris der voors stede
1566-10-10Waarboek-67 C-1563 (belending)Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven {de Milde}575/06Katrijne van Couwenhove wedue wijlen mr Jacob de Milde
1566-10-10Waarboek-67 C-1563 (overledene)Jacob de Milde575/07wedue wijlen mr Jacob de Milde
1571-09-06Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven {de Milde}597/03Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven weduwe van mr Jacob de Milde
1571-09-06Waarboek-67 D-1567 (overledene)Jacob de Milde597/04weduwe van mr Jacob de Milde
1571-09-06Waarboek-67 D-1567 (koper)Hendrick van der Laen {Vm}597/05Jhr Hendrick van der Laan hoogheemraad van Rijnland
1571-09-15Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven {de Milde}601/03Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven
1571-09-15Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Hendrick van der Laen {Vm}601/04Joncheer Hendrick van der Laan
1571-09-15Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)602/03erfgenamen van Jacob Pietersz van Amsterdam
1571-09-15Waarboek-67 D-1567 (overledene)602/03erfgenamen van Jacob Pietersz van Amsterdam
1571-09-15Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Hendrick van der Laen {Vm}602/05Joncheer Hendrick van der Laan
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Hendrick van der Laen {Vm}4/1Henrick van der Laen
1573Glippers-1573 (huurder)2/1hopman Bollick
1573Glippers-1573 (eigenaar)Hendrick van der Laen {Vm}2/2Heyndrick van der Laen
1574Glippers-1574 (huurder)Dirck Gerritsz van Kessel24/1Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdije van Reynsburch
1574Glippers-1574 (eigenaar)Hendrick van der Laen {Vm}24/2Heynrick van der Laen fugityve
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)30/1Jannetgen Cornelisdr
1575-01-31Waarboek-67 E-1571 (verkoper)447/03de Heilige Geestmeesters
1575-01-31Waarboek-67 E-1571 (koper)Foy Jansz van Brouchoven447/08Foy van Brouchoven baljuw
1575-01-31Waarboek-67 E-1571 (overledene)447/09Adriaen Gerritsz
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)29/1Jannitgen Cornelisdr
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)30/1Mijnheere van Wermondt huurt van de rentmeester van de confiscatiên, derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)30/2de rentmeester van de confiscatiên, derde deel
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Foy Jansz van Brouchoven201/1Foy van Brouchoven schout
1576-12-12Glippers-1576 (bewoner)Gommer Jacobsz van Boschuysen21/1Gommer van Bosschuyzen
1578-02-01Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Hendrick van der Laen {Vm}284/03Jonkheer Hendrick van der Laen
1578-02-01Waarboek-67 G-1578 (koper)Foy Jansz van Brouchoven284/04Foy van Brouchoven, baljuw en dijkgraaf van Rijnland
1578-02-01Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven {de Milde}284/08Jonkvrouw Katrijne van Couwenhoven
1578-02-01Waarboek-67 G-1578 (overledene)Jacob de Milde284/09weduwe van mr. Jacob de Milde secretaris van Leiden
1578-02-01Waarboek-67 G-1578 (vermelding)284/10erffgenamen van Jacob Pietersz heling
1578-02-01Waarboek-67 G-1578 (overledene)284/11erffgenamen van Jacob Pietersz heling
1578-02-01Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Foy Jansz van Brouchoven285/03Foy van Brouchoven, baljuw en dijkgraaf van Rijnland
1578-02-01Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hendrick van der Laen {Vm}285/05Jonkheer Hendrick van der Laen
1578-02-01Waarboek-67 G-1578 (begunstigde)Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven {de Milde}285/09Jonkvrouw Cathrijne Gijsbrechtsdr van Couwenhoven weduwe van Jacob de Milde
1578-02-01Waarboek-67 G-1578 (overledene)Jacob de Milde285/10weduwe van Jacob de Milde
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Foy Jansz van Brouchoven13/04.2.1.5Foy van Brouchoven
1581-06-30Album-Studiosorum (vermelding)Gijsbrecht Jacobsz van Oudewater10/14Ghysbertus Jacobi Amsterodamensis L
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Foy Jansz van Brouchoven38/01Foy van Brouchoven bailly van Rijnland
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Gommersdr van Boschuysen {vrouw van Jacob Jansz, van Brouchoven}38/02Lysbeth Gommersdr van Bosschuysen zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gijsbrecht Jacobsz van Oudewater38/03Gijsbert van Oudewater haer voorzoon gewonnen aen Jacob Janss van Amsterdam student
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jacob Jansz {Amsterdam}38/03ahaer voorzoon gewonnen aen Jacob Janss van Amsterdam student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Foysdr van Brouchoven {van Baersdorp}38/04Annetgen haer beider kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Foysz van Brouchoven38/05Jacop haer beider kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gommer Foysz van Brouchoven38/06Gommer haer beider kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem {knecht}38/07Willem… zijn knegt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Nelletgen Adriaensdr {dienstmaagd}38/08Nelletgen Adriaensdr van Alphen haer dientmaegden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jansdr {dienstmaagd-Breestraat}38/09Marytgen Jansdr van Alphen haer dientmaegden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Alijd Cornelisdr van Heiningen {van Boschuysen}38/10Aeltgen Cornelisdr van Alphen wed van Gommer van Boschuyzen zijn schoonmoeder
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Gommer Jacobsz van Boschuysen38/10awed van Gommer van Boschuyzen zijn schoonmoeder
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Foy Jansz van Brouchoven47/1Foy van Brouchoven Bailly van Rhynlant
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gijsbrecht Jacobsz van Oudewater48/1Gysbrecht van Oudewater haer voorzoon
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Alijd Cornelisdr van Heiningen {van Boschuysen}49/1ten zelven huyse Aeltgen Cornelisdr van Alphen Gommers van Bosschuysen's weduwe
1581-12Kerven-1581 (overledene)Gommer Jacobsz van Boschuysen49/1aGommers van Bosschuysen's weduwe
1583-04-29Waarboek-67 K-1582 (belending)Foy Jansz van Brouchoven174/07Foy van Brouchoven
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Foy Jansz van Brouchoven49/1Foy van Brouchoven bailly
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Gijsbrecht Jacobsz van Oudewater50/1Gysbert van Oudewater
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Alijd Cornelisdr van Heiningen {van Boschuysen}51/1Aeltgen Cornelis Gommer van Bosschuysen's wedue
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Gommer Jacobsz van Boschuysen51/1aGommer van Bosschuysen's wedue
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Foy Jansz van Brouchoven213/B13Foy van Brouchoven bailly
1585Vetus-1585 (eigenaar)Foy Jansz van Brouchoven50/1Foy van Brouchoven baeliu ende schout
1588-07-04Rijckhuisen (vermelding)Foy Jansz van Brouchoven96/2Foy Jansz van Brouchoven
1588-09-30Grafboek-2-PTR-1581 (zaakkoper)Lysbeth Gommersdr van Boschuysen {vrouw van Jacob Jansz, van Brouchoven}10403/3Lysbeth van Bosschuysen Gommersdr Juffrou van Foy van Brouchoeven
1588-09-30Grafboek-2-PTR-1581 (echtgenoot)Foy Jansz van Brouchoven10403/3aJuffrou van Foy van Brouchoeven
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Foy Jansz van Brouchoven36/1Foeij van Brouchoven vroedschap
1600-05-06Grote-Bewijzen-C (belending)Foy Jansz van Brouchoven349/11Foy van Brouchoven rentmeester van Rynlant
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Foy Jansz van Brouchoven63/1Foy van Brouchoven
1606-03-16Ondertrouw-NH-F (bruidegom)Jacob Foysz van Brouchoven81/03aMr Jacob van Brouchoven
1606-03-16Ondertrouw-NH-F (bruid)Emerentiana Bannincx {van Brouchoven}81/03bEmmerentiana Bannincx
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Foy Jansz van Brouchoven65/1Foy van Brouckhoven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)Lysbeth Gommersdr van Boschuysen {vrouw van Jacob Jansz, van Brouchoven}65/3op zijn wijfs aengeven
1610-03-19Grafsteen-PTR (overledene)Foy Jansz van Brouchoven293/1Foy van Brouchoven (68 jaar)
1617 naBonboek-01B (eigenaar)67/001Foy van Brouchovens erffgenamen
1617 naBonboek-01B (overledene)Foy Jansz van Brouchoven67/001aFoy van Brouchovens erffgenamen
1811-07-23 naBonboek-01B (koper)67/992Elizabeth Geertruy Scheltus
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)342/1Elis. Scheltus wed Sebastiaan Corn. Nederenburg
Dit perceel gaat op in
StartDatumSoortVolgend perceelHuisnaamPerceeltype
1583~1588kaartBreestraat.031.2SG-perceel