Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.080 (Het Gulden Vlies), (Voor: 2-7-5/986. Rechts: 1-1-0/408).
Perceel-351.jpg


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType kadaster: LDN01-G-128
IdType leiden-1600: P0101
IdType leiden-rdl: B03424
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GAH-006
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GAH-015

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL080Breestraat04.021413Breestraat 80TerugVerderGAH-01Gasthuis
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1551-07-16Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Pieter Cornelisz van Zijl/van Buyten245/03Pieter van Buyten Cornelisz
1551-07-16Inbrengboek-1540-1559 (koper)Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}245/04Claes Ysaack Claeszz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}5/1Claes Ysack Claesz
1561-04-18Waarboek-67 A-1560 (belending)Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}217/05Claes Yssack Claesz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}5/1Claes Isaacsz [van Swanenburg]
1565-02-10Waarboek-67 C-1563 (belending)Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}287/05Claes Ysaacxz
1571-09-13Waarboek-67 D-1567 (belending)Marytgen Willem Bouwensdr van Warmond {Swanenburg}600/06Maritgen Willemsdochter weduwe wijlen Claes Ysaacxz
1571-09-13Waarboek-67 D-1567 (overledene)Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}600/07weduwe wijlen Claes Ysaacxz
1574Glippers-1574 (huurder)Jan Cornelisz van Heusden6/1Jan Cornelisz van Huesden
1574Glippers-1574 (eigenaar)6/2de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven
1574Glippers-1574 (overledene)Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}6/2ade erfgenamen van Claes Ysaac fugityven
1574-05-13Poorterboeken-D-1532 (poorter)Jan Cornelisz van Heusden6419/69aJan van Heusden
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Jan Cornelisz van Heusden21/1Jan Cornelysz Schuyt van Nortwyck
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Jan Cornelisz van Heusden5/1Jan van Heusden huurt van de rentmeester van de confiscatién, derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)5/2de rentmeester van de confiscatién, derde deel
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Jan Cornelisz van Heusden3/1Jan van Heussen in de Zwan
1577-05-13Waarboek-67 F-1576 (belending)245/16wijlen d'erffgenamen van Claes Yzacxz
1577-05-13Waarboek-67 F-1576 (overledene)Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}245/17d'erffgenamen van Claes Yzacxz
1577-05-13Waarboek-67 F-1576 (belending)Dirck Gerritsz van Kessel245/18nu toecomende Dirck van Kessel Gerritsz
1577-07-18Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Claes Adriaensz {brouwer}290/03Claas Adriaansz eertijds burgemeester van Leiden
1577-07-18Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Pietergen Dielofsdr {vrouw van Dirck Adriaensz Mast, Claes Adriaensz}290/04als man van Pietertgen Dielofsdr
1577-07-18Waarboek-67 F-1576 (overledene)Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}290/07weduwe van Aalbrecht Pietersz tingieter
1577-07-18Waarboek-67 F-1576 (koper)Dirck Gerritsz van Kessel290/08Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdij van Rijnsburg
1578-01-11Waarboek-67 F-1576 (belending)Dirck Gerritsz van Kessel408/18Dirck van Kessel
1578-01-11Waarboek-67 F-1576 (belending)Dirck Gerritsz van Kessel444/21Dirck van Kessel rentenierder van Reijnsburch
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}4/1Steffenine van Rossum abdisse van Reynsburg
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Oede van Amstel4/2Joncfroue Oede van Aemstel
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Cornelisdr {dienstbode}4/3Geertgen Cornelisdr van Reynsburch haer dienstjonckvr(ouw)e
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jansdr {dienstmeid-Breestraat}4/4Maritgen Jansdr van den … hair dienstmeyt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Gerritsdr van Kessel4/5Neeltgen Gerytsdr van Kessel
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth van Draeckenburg4/6Lysbeth van Draeckenburg van Reynsburg
1581-09-09Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Pietergen Dielofsdr {vrouw van Dirck Adriaensz Mast, Claes Adriaensz}51/03Pietertgen Dielofsdr
1581-09-09Waarboek-67 J-1581 (overledene)Claes Adriaensz {brouwer}51/04Claes Adriaensz
1581-09-09Waarboek-67 J-1581 (overledene)Willem Nicasiusz van Flory51/07Willem van Flory Nicasiusz
1581-09-09Waarboek-67 J-1581 (overledene)Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}51/09Aelbrecht Pietersz
1581-09-09Waarboek-67 J-1581 (koper)Dirck Gerritsz van Kessel51/11Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}7/1Vrouwe Stephania van Rossum abdisse van Rhynsburch
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Oede van Amstel8/1Oede van Aemstel
1582-07-06Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Dirck Gerritsz van Kessel383/03Dirck van Kessel rentmeester
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}8/1Vrouwe Stephane van Rossum abdisse
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Oede van Amstel9/1Joncvrou Oede van Aemstel
1585Vetus-1585 (eigenaar)Dirck Gerritsz van Kessel5/1Dirck van Kessel
1588Stratenboek-03 (eigenaar)Dirck Gerritsz van Kessel140/1Dirck van Kessel
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}8/1Vrouwe Stephanie van Rossum vrouwe van Rijnsborch mit Alle de andere vrouwe van Reijnsborch, mit consent van de heeren d'eedelen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}6/1Stephana van Rossum vrouwe tot Rijnsborch
1601 naBonboek-01B (eigenaar)Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}165/001Mevrouwe Stephana van Rossum vrouwe tot Reynsburch
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)NN van Berchem6/1mevrou Van Berchem
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)6/2abdie van Rheynsburchs
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)6/3op 't aengeven van 't jongwijff
1622Hoofdgeld-1622 (bewoner)6/1Madame de Lacave wedue van ...
1622Hoofdgeld-1622 (bewoner)6/2Susanna de Lacave haer dochter
1622Hoofdgeld-1622 (bewoner)6/3Ester Honderde haer kamenier
1622Hoofdgeld-1622 (bewoner)6/4Marytgen Aelbrechtsdr haer dienstmaecht
1622Hoofdgeld-1622 (bewoner)6/5Thomas van Nieukercke knecht
1622Hoofdgeld-1622 (bewoner)6/6Daniel de Lacave haer soons soon
1622Hoofdgeld-1622 (bewoner)6/7Jan Jansz soon van de meyt
1808-03-15Bonboek-01B (koper)Godefridus van Massow165/992Godefridus Baron van Massow
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)Godefridus van Massow214/1Godefr. van Massow
1829Volkstelling-1829-W4 (bewoner)Maria Catharina Frederica Vignon {van Massow}214/01Maria Catharina Fredrica Vignon particuliere (-)
1829Volkstelling-1829-W4 (bewoner)Gerlag Cornelis Johannes van Massow {student, de jonge}214/02Gerlach Cornelis Johannes van Massow particulier (35)
1829Volkstelling-1829-W4 (bewoner)George van Massow {officier}214/03George van Massow gepensioneerd officier der genie (33)
1829Volkstelling-1829-W4 (bewoner)214/04Cornelis van Kuik dienstbode (40)
1829Volkstelling-1829-W4 (bewoner)214/05Willem Wagner dienstbode (27) dienstbode
1829Volkstelling-1829-W4 (bewoner)214/06Maria van Aken dienstbode (31) dienstbode
1829Volkstelling-1829-W4 (bewoner)214/07Neeltje van Gessel dienstbode (36)
1829-01-05Grafboek-5-GST-02 (begravene)Maria Catharina Frederika van Massow10160/11Maria Catharina Frederika dochter van Fran Massow 19 maanden
1829-07-01Grafboek-5-GST-02 (zaakkoper)Gerlag Cornelis Johannes van Massow {student, de jonge}10160/01jonkheer Mr. Gerlach Cornelis Johannes van Massow
1832Kadaster-LDN01 (eigenaar)128/1424,1de erve Godefridus Massow (huis en erf)
1832Kadaster-LDN01 (overledene)Godefridus van Massow128/1424,1ade erve Godefridus Massow (huis en erf)
1846Kadaster-LDN01 (eigenaar)Isabella Maria Antoinette van Massow {Collot d'Escury}128/5017,1Isabella Maria Antoinetta Massow echtgenoote van J. Will. Baron Collot d'Escury
1846Kadaster-LDN01 (echtgenoot)Johan Willem Fredrik Collot d'Escury128/5017,1aechtgenoote van J. Will. Baron Collot d'Escury
1846Kadaster-LDN01 (eigenaar)Isabella Maria Antoinette van Massow {Collot d'Escury}1141/5017,2Isabella Maria Antoinetta Massow echtgenoote van J. Will. Baron Collot d'Escury (ged. am.)