Perceelformulier

Perceelformulier van Maarsmansteeg.017 (Het Lammetgen), (Voor: 1-9-0/659).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0112
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GAH-174

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR017Maarsmansteeg04.0084Maarsmansteeg 17TerugVerderGAH-01Gasthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)114/1Adriaen Barentsz coeman
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}114/2Ghijsbrech Dircxsz
1560-02-06Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Claes Quirijnsz {wantsnijder}69/03Claes Quirijnsz
1560-02-06Huwelijksevw-B2 (bruid)Elisabeth Gijsbrechtsdr {vrouw van Claes Quirijnsz}69/08Elizabet Gijsbrechtsdr
1560-02-06Huwelijksevw-B2 (overledene)Quirijn Allertsz van der Aer69/11wijlen Quirijn Allersz zijn vader
1560-02-06Huwelijksevw-B2 (overledene)69/12Claes Claesz zijne oudtoom
1560-02-06Huwelijksevw-B2 (overledene)69/13Jannetgen Allertsdr zijn moye
1560-02-06Huwelijksevw-B2 (overledene)Marytgen van Dam69/14Marrytgen van Dam zijn vroumoeder
1560-07-04Waarboek-67 A-1560 (belending)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}222/20Ghijsbrecht Dircxzs schuyer
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Claes Quirijnsz {wantsnijder}121/1Claes Quyrinsz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}121/2Gysbrecht Dircxz
1569-03-28Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Claes Quirijnsz {wantsnijder}177/03Claas Quirijnsz wantsnijder
1569-03-28Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}177/04Gijsbrecht Dircksz kruidenier
1569-03-28Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Claes Quirijnsz {wantsnijder}178/05Claas Quirijnsz wantsnijder
1569-03-28Waarboek-67 D-1567 (koper)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}178/08Gijsbrecht Dircksz kruidenier
1573Glippers-1573-4562 (huurder)6/1Dirc Gielissen
1573Glippers-1573-4562 (eigenaar)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}6/2Ghijsbert Dirixzoon cruydenier
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)57/1Dirick Gielisz, tinneghyter
1574-08-21Waarboek-67 E-1571 (belending)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}400/08Ghijsbrecht Dircxss cruydenier
1575-08-16Waarboek-67 E-1571 (belending)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}584/10Gijsbert Dircxz crudenierder fugetive
1576-02-23Waarboek-67 F-1576 (belending)Jan van Hout5/07Jan van Hout secretaris dezer stede
1576-09-09Grote-Bewijzen-B (belending)Jan van Hout1014/11Johan van Hout Cornelisz secretaris deser stede
1577-04-10Waarboek-67 F-1576 (belending)Jan van Hout181/05Jan van Hout secretaris deser stede
1577-04-10Waarboek-67 F-1576 (belending)Jan van Hout216/05Jan van Houdt secretaris deser stede
1578-01-09Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Jan van Hout20/03Jan van Hout stadssecretaris
1578-01-09Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Jan Barentsz {snijder}20/04Jan Barentsz snijder
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Jan Barentsz {snijder}194/2.2.2.2Jan Barentsz snijder
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Barentsz {snijder}5/2.2.2.2Jan Barentsz snijder
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Barentsz {snijder}14/06.1.2.2Jan Barrentsz snijder
1579-05-25Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Barentsz {snijder}40/1.1.2.2Jan Barentsz snijder
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Barentsz {snijder}108/2.2.4.1Jan Barentsz snijder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Barentsz {snijder}107/1Jan Barentsz snijder schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Catrijn Claesdr {vrouw van Jan Barentsz}107/2Trijn Jansdr zijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Jansz van Rieverding107/3Pieter (zijn voorkinderen geteeld aen Commertgen Jansdr)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaen Jansz van Rieverding107/4Adriaen (zijn voorkinderen geteeld aen Commertgen Jansdr)
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Gommertgen Jansdr {vrouw van Jan Barentsz}107/4azijn voorkinderen geteeld aen Commertgen Jansdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Barent Jansz van Rieverding107/5Barent (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Jansdr van Rieverding107/6Aeltgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Josina Pietersdr {dienstmeid}107/7Josyna Pietersdr van Brugge zijn dienstwijff
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Barentsz {snijder}117/1Jan Baerntsz snyder
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Barentsz {snijder}123/1Jan Baerntsz snyder
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Barentsz {snijder}160/1Jan Barentsz snijder
1585-02-02Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Jacob Carelsz {Maarsmansteeg}58/03Jacob Caerlsz naergelaten weeskindt
1585-02-02Waarboek-67 M-1584 (overledene)Carel Claesz {Schiedam}58/04weeskindt van Caerl Claesz
1585-02-02Waarboek-67 M-1584 (ouder)Ariaentgen Augustijnsdr {vrouw van Carel Claesz}58/05gewonnen bij Ariaentgen Augustynsdr
1585-02-02Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Jan Barentsz {snijder}58/06Jan Baerentsz cleermaecker
1586-12-12Voogdenboek-A (ouder)Jan Barentsz {snijder}436/03Jan Baerntsz van Rieverijng cleermaker
1586-12-12Voogdenboek-A (overledene)Gommertgen Jansdr {vrouw van Jan Barentsz}436/04Ancommera Jansdr zijn zaliger huisvrouw
1586-12-12Voogdenboek-A (kind)Pieter Jansz van Rieverding436/05Pieter (oud omtrent 14 jaar)
1586-12-12Voogdenboek-A (kind)Adriaen Jansz van Rieverding436/06Adriaen (13 jaar)
1588Stratenboek-04 (eigenaar)Jan Barentsz {snijder}60/1Jan Barents z snider
1588Stratenboek-03 (eigenaar)Jan Barentsz {snijder}240/1Jan Barentssoon
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Catrijn Claesdr {vrouw van Jan Barentsz}167/1Catrijn Claesdr wed v Jan Baerntsz van Rieverding snijder
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Jan Barentsz {snijder}167/1awed v Jan Baerntsz van Rieverding snijder
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)174/1Wijnant Jans
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Catrijn Claesdr {vrouw van Jan Barentsz}174/2Cathrijn Claes