Perceelformulier

Perceelformulier van Maarsmansteeg.009 (De Gulden Pot), (Voor: 2-3-6/863).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0116
IdType leiden-rdl: B03405
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GAH-169
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GAH-170

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR009Maarsmansteeg04.0088Maarsmansteeg 9TerugVerderGAH-01Gasthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)5/1Diewer inde Pot mit heur kinderen een huijs, siaers
1552-01-13Inbrengboek-1540-1559 (belending)Gerrit Cornelisz Pot {bakker}259/05Geryt Cornelisz backer in De Pot
1553-10-10Inbrengboek-1540-1559 (belending)Gerrit Cornelisz Pot {bakker}299/05Gheryt Cornelisz backer in De Gulden Pot
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)110/1Diewer in de Pot
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gerrit Cornelisz Pot {bakker}117/1Gerryt Cornelisz in de Pot
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)7/1Jan Gysbrechtsz backer
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)51/1Jan Ghyesbrechtsz backer in de Pot
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Marytgen Cornelisdr Pot {bakster}52/1Marrytyen ende Adriaengten zyn schoonzusters
1573-12-19Omslag-1573 (vermelding)Adriaentgen Cornelisdr Pot {vrouw van Lucas Dircksz}53/1Adriaengten zyn schoonzusters
1574-02-17Rijckhuisen (vermelding)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)86/3Jan Gijsbertsz van Swanevelt backer daerna koornkoper
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Cornelis Cornelisz Pot {timmerman}10/1Cornelys Cornelysz in Den Pot
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)44/1Jan Ghijsbrechts in De Pot
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Cornelis Cornelisz Pot {timmerman}586/03Cornelis Cornelisz timmerman
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (overledene)Marytgen Cornelisdr Pot {bakster}586/04mede erfgenaam van Marritgen Cornelisdr
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Gerrit Pietersz {bakker}586/05Gerrit Pietersz bakker
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Adriaentgen Cornelisdr Pot {vrouw van Lucas Dircksz}587/03Adriana Cornelisdr weduwe van Lucas Dircxsz
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (overledene)Lucas Dircksz {goudsmid}587/04weduwe van Lucas Dircxsz
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (overledene)Marytgen Cornelisdr Pot {bakster}587/05mede-erfgenaam van haar zuster Maritgen Cornelisdr
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Gerrit Pietersz {bakker}587/06Gerrit Pietersz bakker
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Adriaentgen Cornelisdr Pot {vrouw van Lucas Dircksz}588/03Adriana Cornelisdr weduwe van Lucas Dircxz
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (overledene)Lucas Dircksz {goudsmid}588/04weduwe van Lucas Dircxz
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Cornelis Cornelisz Pot {timmerman}588/06Cornelis Cornelisz timmerman
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)588/07Jan Ghijsbrechtsz schepen
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Aefgen Cornelisdr Pot {vrouw van Jan Gijsbrechtsz}588/08Aeffgen Cornelisdr
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (overledene)Marytgen Cornelisdr Pot {bakster}588/09erfgenamen van hun zuster Marritgen Cornelisdr
1578-06-30Waarboek-67 F-1576 (koper)Gerrit Pietersz {bakker}588/10Gerrit Pietersz bakker
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Gerrit Pietersz {bakker}12/03.2.1.2Gerrit Pietersz
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Gerrit Pietersz {bakker}14/06.1.2.1Gerrit Pieterz backer
1580-10-02Waarboek-67 H-1580 (belending)214/07d'erffgenamen van Marrytgen Cornelisdr baxter
1580-10-02Waarboek-67 H-1580 (overledene)Marytgen Cornelisdr Pot {bakster}214/08wijlen Marrytgen Cornelisdr baxter
1580-10-02Waarboek-67 H-1580 (belending)Gerrit Pietersz {bakker}215/07Gerrit Pietersz backer
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Gerrit Pietersz {bakker}110/4.1.7.1Geryt Pieterszn
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit Pietersz {bakker}103/1Geryt Pietersz backer in De Pot schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Liefgen Reyersdr {vrouw van Gerrit Pietersz}103/2Liefgen Reyersdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Diewertgen Gerritsdr {Maarsmansteeg}103/3Dieuwertgen haer beyder dochter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Dircksz {knecht-Maarsmansteeg}103/4Jan Dircxz knecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Jaspersdr {dienstmeid}103/5Neeltgen Jaspersdr dienstmeyt
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gerrit Pietersz {bakker}111/1Gerrit Pietersz backer in de Pot
1582-12-15Waarboek-67 L-1584 (belending)Gerrit Pietersz {bakker}222/13Gerit Pietersz in de Pot
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Gerrit Pietersz {bakker}117/1Geryt Pietersz backer in De Pot
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Pietersz {bakker}156/1Geryt Pietersz backer De Pot
1588Stratenboek-04 (eigenaar)Gerrit Pietersz {bakker}100/1Gerit Pieterssoon backer
1588Stratenboek-03 (eigenaar)Gerrit Pietersz {bakker}280/1Gerit Pieterssoon backer
1594-08-05Ondertrouw-NH-C (bruidegom)Pouwels Lucasz Trelcat {kramer}90/06aPouwels Trelcat
1594-08-05Ondertrouw-NH-C (bruid)Adriana Tilje {Trelcat}90/06bAdriana Tilje
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Gerrit Pietersz {bakker}78/1Gerijt Pieterszoon in De Pot
1599-07-14Grote-Bewijzen-C (belending)Gerrit Pietersz {bakker}314/11Gerrit Pieterszn in de Pot corencoper
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerrit Pietersz {bakker}162/1Geryt Pietersz backer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerrit Pietersz {bakker}163/1Geryt Pietersz, backer
1601-10-31Poorterboeken-E-1588 (poorter)Pouwels Lucasz Trelcat {kramer}8661/169aPouwels Trelcat
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Pouwels Lucasz Trelcat {kramer}169/1Pouls Trelcatius
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Gerrit Pietersz {bakker}169/2Gerrit Pietersz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)169/3opte knechts aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)170/1Willem Dircxz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Gerrit Pietersz {bakker}170/2Gerrit Pietersz
1607 naBonboek-01B (eigenaar)367/001Cornelis Dircxsz van Egmondt sijdelaeckencoper
1782-11-07Bonboek-01B (koper)367/992Michiel Abrams
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)87/1Mach. Abr. Magielse