Perceelformulier

Perceelformulier van Diefsteeg.004, (Voor: 1-5-0/534).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0123
IdType leiden-rdl: B02333
IdType leiden-schoorsteengeld: S-VLH-024

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL004Diefsteeg04.038112Diefsteeg 4TerugVerderVLH-01Vleeshuis
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)55/1Oelf Oelfsz drochscherder
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Maerten van Sonnevelt {korenkoper}55/2Marten van Sonnevelt corencoeper
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)383/1Lambert Jansz lindewever
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Maerten van Sonnevelt {korenkoper}383/2Martyn van Sonnevelt
1564TiendePenning-1564 (huurder)383/1Lambert Jansz lindewever
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Maerten van Sonnevelt {korenkoper}383/2Martyn van Sonnevelt
1574Glippers-1574 (huurder)49/1Philipsgen Willemsdr
1574Glippers-1574 (eigenaar)Maerten van Sonnevelt {korenkoper}49/2Marten van Zonnevelt figutyve
1579-10-25Waarboek-67 G-1578 (belending)Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}393/09Aechte Brunendochter wedue van Maerten van Sonnevelt
1579-10-25Waarboek-67 G-1578 (overledene)Maerten van Sonnevelt {korenkoper}393/10wedue van Maerten van Sonnevelt
1581-06-04Waarboek-67 H-1580 (belending)Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}475/07Aechte Bruingendr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}15/1Aechten Bruinen wed van Maerten van Zonnevelt
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Maerten van Sonnevelt {korenkoper}15/1awed van Maerten van Zonnevelt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit Maertensz van Sonnevelt15/2Geryt haer zoon coperslaegersknecht over
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Maertensdr van Sonnevelt15/3Marytgen haer dochter een wollenayster
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}23/1Aechte Bruynesdr op
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}26/1Aechte Bruynendochter
1585Vetus-1585 (eigenaar)Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}19/1Aechte Bruinendr Maerten v Zonnelvelt s wed
1585Vetus-1585 (overledene)Maerten van Sonnevelt {korenkoper}19/1aMaerten v Zonnelvelt s wed
1585-04-15Waarboek-67 M-1584 (belending)Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}135/09Aechte Bruynendr weduwe wijlen Maerten van Zonnevelt
1585-04-15Waarboek-67 M-1584 (overledene)Maerten van Sonnevelt {korenkoper}135/10weduwe wijlen Maerten van Zonnevelt
1585-04-15Waarboek-67 M-1584 (begunstigde)Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}136/08Aechte Bruynendr wedue wijlen Maerten van Zonnevelt
1585-04-15Waarboek-67 M-1584 (overledene)Maerten van Sonnevelt {korenkoper}136/09wedue wijlen Maerten van Zonnevelt
1585-04-15Waarboek-67 M-1584 (belending)Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}137/11Aechte Bruynendr wedue wijlen Maerten van Zonnevelt
1585-04-15Waarboek-67 M-1584 (overledene)Maerten van Sonnevelt {korenkoper}137/12wedue wijlen Maerten van Zonnevelt
1588Stratenboek-03 (eigenaar)Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}430/1Aechte Bruinen
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}16/1Aechte Bruijnen weduwe van Marten van Zonnevelt
1599GedwongenLening-1599 (overledene)Maerten van Sonnevelt {korenkoper}16/1aweduwe van Marten van Zonnevelt
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}24/1Aechte Bruinen Maerten v Zonnelvelts wed
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Maerten van Sonnevelt {korenkoper}24/1aMaerten v Zonnelvelts wed
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)24/1d'erfgenamen van Aechte Bruynendochter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}24/1aErfgenamen van Aechte Bruynendochter
1607 naBonboek-01B (eigenaar)25/001Dirck Arentsz Cock coopman
1622Hoofdgeld-1622 (bewoner)19/1Jannetgen van Staen van Rheren uijt Vlaenderen
1622Hoofdgeld-1622 (bewoner)20/1Gerrit Maertsz van S...velt
1632Verponding-1632 (eigenaar)24/1Dirck Arentsz Cock coopman
1644Verponding-1644 (eigenaar)24/1Adriaen Willemsz Wittert