Perceelformulier

Perceelformulier van Langebrug.025, (Voor: 3-4-9/1279. Achter: 3-3-6/1240).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0421
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OTH-046
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OTH-047
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OTH-051

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR025Vollersgracht (Langebrug)04.0522.aLangebrug 25TerugVerderOTH-02bOver 't Hof
AL010-012Pieterskerkgracht04.0531Pieterskerkgracht 10-12TerugVerderOTH-02bOver 't Hof
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Willem Pietersz van Zijl {priester}64/1Heer Willem van Zijl priester
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Willem Pietersz van Zijl {priester}51/1heer Willem van Zyl
1560-08-16Waarboek-67 A-1560 (belending)Willem Pietersz van Zijl {priester}52/06heer Willem van Zijl Pieterszoon priester
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Willem Pietersz van Zijl {priester}443/1Willem van Zyl heer
1563-02-01Waarboek-67 B-1562 (belending)Willem Pietersz van Zijl {priester}312/05Willem van Zijl priester
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Foy Pietersz van Zijl {priester}311/03heer Foy Pietersz van Zijl (priester)
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Pieter Claesz van Zijl311/05mr. Pieter van Zijl
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Gerrit Wiggersz van Duivelant311/06Gerrit Wiggertsz
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Clementia Claesdr van Zijl {van Duivelant}311/07Meynsgen Claesdr van Zijl
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Barent Tijdincksz van Oosterhaven311/08Barent Thytincxz
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Neeltgen Claesdr van Zijl311/09Neeltgen Claesdr van Zijl
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hendrick Claesz van Zijl {schrijver}311/10Hendrick
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Aeltgen Claesdr van Zijl {de oude}311/11Oude Aaltgen
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Margriete Claesdr van Zijl311/12Margriete
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Job Hendricksz {Langebrug}311/13Job Hendricksz
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Aeltgen Claesdr van Zijl {de jonge}311/14Jonge Aaltgen
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (overledene)Claes Pietersz van Zijl311/15kinderen van wijlen Claes van Zijl
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Pieter Gerritsz Smaling311/16Pieter Gerritsz Smaling
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Marytgen Gerritsdr van Zijl {Smaling}311/17Maritgen Gerritsdr van Zijl
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Cornelis Jacobsz van Nieuwkoop {de oude}311/18Cornelis Jacobsz (van) Nieuwcoop
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Adriana Gerritsdr van Zijl {van Nieuwkoop}311/19Adriana Gerritsdr van Zijl
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hendrick Gerritsz van Zijl311/20Hendrick Gerritsz van Zijl (verblijft in het buitenland)
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Pieter Cornelisz van Zijl/van Buyten311/21Pieter Cornelisz van Buyten
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Jan van Rijswijck {de oude}311/22Jan van Rijswijck
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Machteld Cornelisdr van Zijl/van Buyten311/23Machtelt Cornelisdr
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Cornelis Anthonisz {bode}311/24Cornelis Anthonisz
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Marytgen Cornelisdr van Zijl/van Buyten311/25Maritgen Cornelisdr
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (overledene)Willem Pietersz van Zijl {priester}311/26erven Willem Pietersz van Zijl priester
1563-03-27Waarboek-67 B-1562 (koper)Adriaen Franckenz {van Zoetermeer}311/27Adriaen Vranckensz
1567-10-08Crim-Vonnisboek-01 (beschuldigde)Cornelis Jacobsz van Nieuwkoop {de oude}268/04Cornelis Jacobsz Nijeucoop schrijnwerker
1570-05-14Waarboek-67 D-1567 (verkoper)352/03Dirck Joostenz woonachtig in het ambacht Zoetermeer
1570-05-14Waarboek-67 D-1567 (overledene)Adriaen Franckenz {van Zoetermeer}352/04erfgenamen van Adriaan Vranckenz van Zoetermeer
1570-05-14Waarboek-67 D-1567 (koper)Jan Reyersz van Gelder352/05Jan Reyersz poorter
1577-03-02Waarboek-67 F-1576 (belending)Marytgen Jacobsdr {van Gelder}182/06Maritgen Jacobsdr weduwe van Jan Reyersz van Gelder
1577-03-02Waarboek-67 F-1576 (overledene)Jan Reyersz van Gelder182/07weduwe van Jan Reyersz van Gelder
1580-11-15Album-Studiosorum (vermelding)Jan van Castere8/30Johannes van Castere Mechliniensis J
1580-11-15Album-Studiosorum (vermelding)Fran├žois van der Cam8/31Franciscus van der Cam Mechliniensis J
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jacobsdr {van Gelder}128/1Marie Jacopsdr wed Jan Reyersz van der Gou
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jan Reyersz van Gelder128/1awed van wijlen Jan Reyersz van der Gou heeft hier 50 jaeren gewoont
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aechte Jansdr {dienstmaagd-Langebrug}128/2Aechte Jansdr van der Gou heur zuster docgter ende dienstmaegt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Fran├žois van der Cam128/3Franchoys Vercam van Mechelen (student)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan van Castere128/4Jan Caster ooc van Mechelen (student)
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Marytgen Jacobsdr {van Gelder}74/1Marytgen Jacopsdr weduwe van Jan Reyersz van Gelder
1581-12Kerven-1581 (overledene)Jan Reyersz van Gelder74/1aweduwe van Jan Reyersz van Gelder
1582-04-26Waarboek-67 J-1581 (belending)Marytgen Jacobsdr {van Gelder}251/07Marytgen Jacobsdr weduwe van wijlen Jan Reyersz van Gelre
1582-04-26Waarboek-67 J-1581 (overledene)Jan Reyersz van Gelder251/08weduwe van wijlen Jan Reyersz van Gelre
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Marytgen Jacobsdr {van Gelder}75/1Marytgen Jacopsdr wedue Jan Reyerszoon van Gelder
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Jan Reyersz van Gelder75/1awedue Jan Reyerszoon van Gelder
1583~1588Grachtenboek-35 (eigenaar)Marytgen Jacobsdr {van Gelder}420/1Mari Jacopsdr
1584-06-04Voogdenboek-A (overledene)Cornelis Jacobsz van Nieuwkoop {de oude}614/03Cornelis Jacobsz Nieucoop zaliger
1584-06-04Voogdenboek-A (overledene)Adriana Gerritsdr van Zijl {van Nieuwkoop}614/04Adriana van Zijl Geritsdr beide zaliger
1584-06-04Voogdenboek-A (kind)Jacob Cornelisz van Nieuwkoop614/05Jacob Cornelisz Nieucoop
1585Vetus-1585 (eigenaar)Marytgen Jacobsdr {van Gelder}44/1Marytgen Jacobsdr Jan Reyer van Gelders wed
1585Vetus-1585 (overledene)Jan Reyersz van Gelder44/1aJan Reyer van Gelders wed
1585Vetus-1585 (eigenaar)Marytgen Jacobsdr {van Gelder}49/1Maritgen Jacobsdr Jan Reyers wed
1585Vetus-1585 (overledene)Jan Reyersz van Gelder49/1aJan Reyers wed
1587-07-03Grachtenboek-39 (eigenaar)Marytgen Jacobsdr {van Gelder}90/1Maritgen Jacobsdr
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Gerrit Cornelisz Buys {kanunnik}21/1Mr Gerijt Buijs
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerrit Cornelisz Buys {kanunnik}45/1Mr Geryt Buys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Wolphert {Sticht}46/1mr Wolphert wonende in 't Sticht
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Wolphert {Sticht}50/1mr Wolphert wonende in 't Sticht zijn achterhuys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)46/1Franchoys d'Bruys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Wolphert {Sticht}46/2mr Wolphert
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Gerrit Cornelisz Buys {kanunnik}47/1mr Gerrit Buys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)47/3op 't wijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Wolphert {Sticht}51/1mr Wolphert achterhuis
1617 naBonboek-01C (eigenaar)55/001Anthony Gavory, vaendouckwercker (ende is mede gesplist van 't 8e voorgaende pertie ende belast als aldaer)
1807-12-29Bonboek-01C (koper)55/992Moses Persijn
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)531/1Moses Persijn