Perceelformulier

Perceelformulier van Pieterskerkgracht.020, (Voor: 1-10-6/706. Achter: 1-11-0/).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0418
IdType leiden-rdl: B11001
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OTH-041
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OTH-055
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OTH-056

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL020Pieterskerkgracht04.0536Pieterskerkgracht 20TerugVerderOTH-02aOver 't Hof
AR037Vollersgracht (Langebrug)04.0513Langebrug 37TerugVerderOTH-02aOver 't Hof
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1560-10-18Rijckhuisen (vermelding)Dirck Gerritsz Smaling72/4Dirc Gerritsz Smalingh
1560-10-18Rijckhuisen (echtgenoot)Marytgen Franckendr van Royen {van Tol, Smaling}72/4aMarytje Francken
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)429/1Cornelis Woutersz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Dirck Gerritsz Smaling429/2Dirck Gerrytsz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Dirck Gerritsz Smaling439/1Dirck Gerytsz Smaling
1563-07-16Waarboek-67 C-1563 (belending)Dirck Gerritsz Smaling8/12Dirck Gerytsz Smaling
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Dirck Gerritsz Smaling7/1Dirck Gerrytsz Smaling
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Dirck Gerritsz Smaling42/1Dirick Gherritsz Smal
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)43/1Zyn zusters zoon
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Dirck Gerritsz Smaling119/1Dirick Gerytsz
1575-07-12Waarboek-67 E-1571 (belending)Dirck Gerritsz Smaling569/11Dirck Gerritsz Smaeling
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)34/1Marije Jansdr huurt van Dirck Gerijtsz Smaling
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Dirck Gerritsz Smaling34/2Dirck Gerijtsz Smaling
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Dirck Gerritsz Smaling40/1Dirck Gerijtsz Smaling, burgermeester
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Dirck Gerritsz Smaling221/1Dirck Gerytsz Smaling
1576-08-10Waarboek-67 F-1576 (belending)Dirck Gerritsz Smaling94/09Dirck Gerritsz Smaling
1577-09-07Waarboek-67 F-1576 (belending)Dirck Gerritsz Smaling330/07Dirck Gerritsz Smaling
1578-10-25Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Dirck Gerritsz Smaling71/11aDirck Gerytsz Smaling
1578-10-25Ondertrouw-NH-A (bruid)Marytgen Franckendr van Royen {van Tol, Smaling}71/11bMarijtgen Franckendr
1578-11-08Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Dirck Gerritsz Smaling213/03Dirck Gerritsz Smaling onze medebrueder in vruetschappe
1578-11-08Huwelijksevw-B2 (bruid)Marytgen Franckendr van Royen {van Tol, Smaling}213/05Maria Vranckendr van Uytrecht
1581-05-06Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Willem Cornelisz Touw {rietdekker}125/12aWillem Cornelis Tou
1581-05-06Ondertrouw-NH-A (bruid)Grietgen Jansdr {Touw}125/12bGriete Jansdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Gerritsz Smaling124/1Dirc Gerytsz Smaling
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Franckendr van Royen {van Tol, Smaling}124/2Marytgen Vranckendr van Uytrecht zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Floris Jansz van Tol {de jonge}124/3Floris heur voorzoon gewonnen bij Oude Jan Reyers van Naarden heur eerste man
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jan Reyersz van Tol {de oude}124/3aheur voorzoon gewonnen bij Oude Jan Reyers van Naarden heur eerste man
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Claesdr {Pieterskerkgracht}124/4Marytgen Claesdr van Heemstede heure jongwijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Beatrix Jansdr {vrouw van Cornelis Willemsz}131/1Beatrix Jansdr wed v Corn Willemsz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Cornelis Willemsz {Pieterskerkgracht}131/1awed v wijlen Cornelis Willemsz uyte Kaecg
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)131/1zDaer ten huyze
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Cornelisdr {Pieterskerkgracht}131/2Geertgen Cornelisdr heur dochter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Cornelisz Touw {rietdekker}131/3Willem Cornz rietdecker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Grietgen Jansdr {Touw}131/4Grietgen Jansdr zijn huysfrou
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Dirck Gerritsz Smaling69/1Dirck Gerritsz Smaling
1582-09-10Waarboek-67 K-1582 (belending)Dirck Gerritsz Smaling8/07Dirc Gerritsz Smaling
1582-09-10Waarboek-67 K-1582 (belending)Dirck Gerritsz Smaling12/07Dirck Gerytzoon Smaling
1582-10-04Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Claes Huigenz {warmoezenier}21/05Claes Huygensz weeskind van Huych Cornelisz warmoesman en Neeltgen Dircxdr
1582-10-04Waarboek-67 K-1582 (overledene)Huig Cornelisz {warmoezenier}21/06weeskind van Huych Cornelisz warmoesman
1582-10-04Waarboek-67 K-1582 (overledene)Neeltgen Dircksdr {warmoezenier}21/07weeskind van Neeltgen Dircxdr
1582-10-04Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Dirck Gerritsz Smaling21/08Dirck Gerrytsz Smaling onsen medebroeder in Schependomme ende mede weesmeester deser stadt Leyden
1582-10-04Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Cornelis Symonsz {OudeRijn}22/05Cornelis Symonsz out omtrent 7 jaeren
1582-10-04Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Willem Symonsz {OudeRijn}22/06Willem Symonsz out 4 jaeren
1582-10-04Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Wijntgen Symonsdr {OudeRijn}22/07Weyntgen Symonsdr out 6 jaeren
1582-10-04Waarboek-67 K-1582 (overledene)Symon Willemsz Wassenaer22/08za. Symon Willemsz Wassenaer
1582-10-04Waarboek-67 K-1582 (overledene)Wijntgen Jansdr {Wassenaer}22/09za. Weyntgen Jansdr
1582-10-04Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Dirck Gerritsz Smaling22/10Dirck Gerritsz Smaling onse medebroeder in Schependomme ende mede weesmeester van de stadt Leyden
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Marytgen Franckendr van Royen {van Tol, Smaling}72/1De wedue van Dirc Gerytsz Smaling
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Dirck Gerritsz Smaling72/1aDe wedue van Dirc Gerytsz Smaling
1583-08-28Waarboek-67 K-1582 (belending)385/08Erfgenamen van Dirc Gerritsz Smaling za.
1583-08-28Waarboek-67 K-1582 (overledene)Dirck Gerritsz Smaling385/09awijlen Dirc Gerritsz Smaling
1583-08-29Waarboek-67 K-1582 (overledene)Dirck Gerritsz Smaling381/09awijlen Dirck Gerrytsz Smaling
1583~1588Grachtenboek-35 (eigenaar)Pieter Gerritsz Smaling450/1Pieter Geritsz Smaling
1584-05-30Waarboek-67 L-1584 (belending)Dirck Gerritsz Smaling158/07Gerytsz Smaling
1584-06-28Waarboek-67 L-1584 (belending)Dirck Gerritsz Smaling173/09Dirck Gerytsz Smaling
1585Vetus-1585 (eigenaar)Pieter Gerritsz Smaling40/1Pieter Gerytsz Smaling
1585Vetus-1585 (eigenaar)Pieter Gerritsz Smaling52/1Pieter Gerytszoon Smalings achterhuys
1587-07-03Grachtenboek-39 (eigenaar)Pieter Gerritsz Smaling120/1Pieter Geritsz Smaling
1599GedwongenLening-1599 (overledene)Jan Reyersz van Tol {de oude}18/1aOude Jan Reyersz van Tol'szoon
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Marytgen Franckendr van Royen {van Tol, Smaling}80/1Marijtgen Vranckendr, weduwe van Dirck Gerijtsz Smaling
1599GedwongenLening-1599 (overledene)Dirck Gerritsz Smaling80/1aweduwe van Dirck Gerijtsz Smaling
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Marytgen Franckendr van Royen {van Tol, Smaling}40/1Marie Vranckendr Dirck Geryts Smalings wed
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Dirck Gerritsz Smaling40/1aDirck Geryts Smalings wed
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Marytgen Franckendr van Royen {van Tol, Smaling}54/1Marye Vranckendr Dirc Gerytsz Smalings wedue
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Dirck Gerritsz Smaling54/1aDirc Gerytsz Smalings wedue
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Marytgen Franckendr van Royen {van Tol, Smaling}41/1Marye Vranckendochters
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)55/1Formij Carpentier
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Marytgen Franckendr van Royen {van Tol, Smaling}55/2Marye Vrancken
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)55/3op 't wijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)56/1Pieter Willemsz
1617 naBonboek-01C (eigenaar)44/001Sr. Pieter Ardes
1806-09-16Bonboek-01C (koper)44/992Maria Bras
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)536/1de wed. Frans Pasteur