Perceelformulier

Perceelformulier van Rapenburg.030-032, (Voor: 5-6-4/2082. Links: 1-11-8/743).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL030-032Rapenburg04.0644Rapenburg 30-32TerugVerderOTH-06aOver 't Hof
RR000.1HoutstraatHoutstraat 0.1TerugVerderOTH-06aOver 't Hof
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1530-06-18Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Jacob Anthonisz {bakker}308/03Jacop
1530-06-18Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Neeltgen Anthonisdr {vrouw van Jan Hendricksz}308/04Cornelie
1530-06-18Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Jannetgen Anthonisdr {Rapenburg}308/05Jannetje
1530-06-18Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Catrijn Anthonisdr {vrouw van Cornelis Jacobsz}308/06Katrijn
1530-06-18Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Anna Anthonisdr {Rapenburg}308/07Anna
1530-06-18Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Marytgen Anthonisdr {vrouw van Frederick Jacobsz}308/08Marie
1530-06-18Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Barbara Anthonisdr {van Goten}308/09Barbara
1530-06-18Grote-Bewijzen-B (overledene)Anthonis Jansz {steenhouwer}308/10wijlen Thonis Jansz die Steenhouder
1530-06-18Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Catrijn Willemsdr {vrouw van Anthonis Jansz}308/11Katrijn Willemsdr
1553-10-10Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Cornelis Jacobsz {scheepmaker}17/03Cornelis Jacobsz
1553-10-10Huwelijksevw-B2 (bruid)Catrijn Anthonisdr {vrouw van Cornelis Jacobsz}17/04Katrijn Anthonis van Goetensdochter
1553-10-10Huwelijksevw-B2 (getuige)Catrijn Willemsdr {vrouw van Anthonis Jansz}17/05Katrijn Willemsdr haer moeder
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)117/1Pieter Florysz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Catrijn Willemsdr {vrouw van Anthonis Jansz}117/2Trijngen stienhouders
1561-10-09Waarboek-67 A-1560 (belending)Catrijn Willemsdr {vrouw van Anthonis Jansz}330/07Catrijn Willemsdr wedue wijlen Anthonis de stienhouwer
1561-10-09Waarboek-67 A-1560 (overledene)Anthonis Jansz {steenhouwer}330/08wedue wijlen Anthonis de stienhouwer
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)515/1Pieter Claesz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Catrijn Willemsdr {vrouw van Anthonis Jansz}515/2Katryn steenhouwers
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Pietergen Joostendr543/1Pietertgen Joostendr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Catrijn Willemsdr {vrouw van Anthonis Jansz}543/2Katrijn steenhouwers
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Marytgen Dircksdr {vrouw van Cornelis Dircksz}544/1Marytgen Dircxdr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Catrijn Willemsdr {vrouw van Anthonis Jansz}544/2Katrijn steenhouwers
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Symon Jansz Moy545/1Moy
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Catrijn Willemsdr {vrouw van Anthonis Jansz}545/2Katrijn steenhouwers
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)24/1Aeltgen Huygendr
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)27/1Lysbet Vranckendr
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Pieter Willemsz van Goten7/1Pieter Willemsz backer
1576-01-26Waarboek-67 E-1571 (mede-eigenaar)Marytgen Anthonisdr {vrouw van Frederick Jacobsz}637/06Maritgen Anthonisdr weduwe van Vrederick Jacobsz
1576-01-26Waarboek-67 E-1571 (overledene)Frederick Jacobsz {scheepmaker}637/07weduwe van Vrederick Jacobsz
1578-09-29Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Neeltgen Anthonisdr {vrouw van Jan Hendricksz}637/03Neeltgen Anthonisdr wed van Jan Hendricksz bakker
1578-09-29Waarboek-67 E-1571 (overledene)Jan Hendricksz {bakker}637/04wed van Jan Hendricksz bakker
1578-09-29Waarboek-67 E-1571 (koper)Pieter Willemsz van Goten637/05Pieter Willemsz bakker
1578-11-03Album-Studiosorum (vermelding)Tjalling van Eysinga {de jonge}3/44Solinus ab Eysinga Frisius L
1578-11-03Album-Studiosorum (vermelding)Pieter van Eysinga3/45Petrus ab Eysinga Frisius L
1579-09-29Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)381/11Pieter Colijn Eliasz
1579-09-29Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Pieter Willemsz van Goten381/12Pieter Willemsz
1580-09-03Album-Studiosorum (vermelding)Aede van Eysinga8/02Adamus ab Eisinga Frisius J
1581-07-05Album-Studiosorum (vermelding)Juw van Eysinga10/18Julius Eissynga Frisius J
1581-07-05Album-Studiosorum (vermelding)Wytze Camminga10/19Vitus Camminga Frisius J
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Barbara Anthonisdr {van Goten}27/1Barbara Antonisdr wed Pieter Willemsz backer
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Pieter Willemsz van Goten27/1awed wijlen Pieter Willemsz backer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hylck van Harinxma {van Eysinga}28/1Helena v Heysschen wed v Docter Heysschen
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Tjalling van Eysinga {de oude}28/1awed v Docter Heysschen van Leeuwert In Vrieslant hier gewoont sedert mey voorleden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Tjalling van Eysinga {de jonge}28/2Salinius Heysschen heur zoon (student)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter van Eysinga28/3Pieter Heysschen heur zoon (student)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)28/4Hiske van Haringsmande heur moeder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aede van Eysinga28/5Adam Heysschen gebroeders heur neven (student)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Juw van Eysinga28/6Julius Heysschen gebroeders heur neven (student)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Wytze Camminga28/7Witse van Cammingen In Vrieslant
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)28/8Lowina Wouts van Leeuwarden dienstmaegt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)28/9Aegte van Dries bij Sneeck dienstmaegt
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Barbara Anthonisdr {van Goten}22/22Barbara Thonisdr weduwe van Pieter Willemsz backer
1581-12Kerven-1581 (overledene)Pieter Willemsz van Goten22/22aweduwe van Pieter Willemsz backer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Hylck van Harinxma {van Eysinga}23/23Jouffrou Helena van Heysschen weduwe van Doctor van Heysschen uyt Vrieslant
1581-12Kerven-1581 (overledene)Tjalling van Eysinga {de oude}23/23aweduwe van Doctor van Heysschen uyt Vrieslant
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Barbara Anthonisdr {van Goten}23/1Barber Tonis Pieter Willemsz backers wedue
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Pieter Willemsz van Goten23/1aPieter Willemsz backers wedue
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Hylck van Harinxma {van Eysinga}24/1Joncvrouwe Helen Eysinga
1583-07-15Grachtenboek-18 (eigenaar)Barbara Anthonisdr {van Goten}1410/1De weduwe van Pieter Backer
1583-07-15Grachtenboek-18 (overledene)Pieter Willemsz van Goten1410/1aDe weduwe van Pieter Backer
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Barbara Anthonisdr {van Goten}213/C05Barber Tonisdr Pieter Willemsz backers wedue
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (overledene)Pieter Willemsz van Goten213/C05aPieter Willemsz backer
1585Vetus-1585 (eigenaar)Barbara Anthonisdr {van Goten}171/1Barbara Tonisdr wed v Pieter Willemsz backer
1585Vetus-1585 (overledene)Pieter Willemsz van Goten171/1awed v Pieter Willemsz backer
1585Vetus-1585 (eigenaar)Barbara Anthonisdr {van Goten}172/1Barbara Tonisdr wed v Pieter Willemsz backer
1585Vetus-1585 (overledene)Pieter Willemsz van Goten172/1awed v Pieter Willemsz backer
1588~1597Stratenboek-11 (eigenaar)Louis Elsevier70/1Louis Elsevier
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Louis Elsevier198/1Loys Elsevier peldel
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)199/1Trijntgen Jansdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Louis Elsevier207/1Loys Elseviers
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)208/1Toontgen Cornelis
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)208/2Tryntgen Jansdrs