Perceelformulier

Perceelformulier van Aalmarkt.003 (De Gulden Arc of Arcke Noach's), (Voor: 1-4-4/513).
Opmerkingen: Zou door Jan Jansz van der Beeck zijn laten bouwen.


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR003Rijn04.0145Aalmarkt 3TerugVerderGAH-02Gasthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1551-02-12Inbrengboek-1540-1559 (belending)Dirck IJsbrantsz {schoenmaker}230/07Dirck IJsbrantsz schoemaicker
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Dirck IJsbrantsz {schoenmaker}78/1Dirck IJsbrantsz schoemacker
1561-07-26Waarboek-67 A-1560 (belending)Machteld Roelendr281/06Machtelt Roelendr wedue van Dirck Ysbrantsz schoemaecker
1561-07-26Waarboek-67 A-1560 (overledene)Dirck IJsbrantsz {schoenmaker}281/07wedue van Dirck Ysbrantsz schoemaecker
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Machteld Roelendr83/1wed van Dirck Ysbrantsz schoenmaker
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Dirck IJsbrantsz {schoenmaker}83/1awed van Dirck Ysbrantsz schoenmaker
1572-03-11Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Machteld Roelendr61/03Machtelt Roelendr weduwe van Dirck Ysbrantsz schoenmaker
1572-03-11Waarboek-67 E-1571 (overledene)Dirck IJsbrantsz {schoenmaker}61/04weduwe van Dirck Ysbrantsz schoenmaker
1572-03-11Waarboek-67 E-1571 (koper)Jan Jansz van der Beeck {de oude}61/05Jan Jansz kuiper
1572-03-11Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)61/06Katarina Dircxdr (zijn vrouw)
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Jan Jansz van der Beeck {de oude}95/1Jan Janz cuyper
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Jan Jansz van der Beeck {de oude}54/1Jan Jansz, cuijper
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Jan Jansz van der Beeck {de oude}196/4.3.3.1Jan Jansz cuyper bij den Vrouwenbrug
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Jansz van der Beeck {de oude}14/05.2.3.1Jan Jansz cuyper
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Jansz van der Beeck {de oude}71/1Jan Janszoon cuyper schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Beatrix Jaspersdr {van der Beeck}71/2Beatricx Jaspersdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Jansdr van der Beeck {de oude}71/3Trijntgen haerer kindt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Balten Jansz van der Beeck71/4Balten Jansz cuypersknecht zijn broeder
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Jansz van der Beeck {de oude}85/85Jan Jansz cuyper
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Jansz van der Beeck {de oude}88/1Jan Jansz cuyper
1583-07-27Grachtenboek-02 (eigenaar)Jan Jansz van der Beeck {de oude}20/1Jan Jansz cuiper huis
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Jansz van der Beeck {de oude}118/1Jan Jansz van Beec cuyper
1585-02-13Voogdenboek-A (ouder)Jan Jansz van der Beeck {de oude}362/03Jan Jansz cupers
1585-02-13Voogdenboek-A (overledene)Beatrix Jaspersdr {van der Beeck}362/04Beatrix Jaspersdr zijn zaliger huisvrouw
1585-02-13Voogdenboek-A (kind)Trijntgen Jansdr van der Beeck {de oude}362/05Katerine (oud omtrent 7 jaar)
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Jansz van der Beeck {de oude}122/1Jan Jansz van Beeck
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Jansz van der Beeck {de oude}124/1Jan Jansz Verbeecx
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)124/3op zijn dochters aengeven schoorstenen