Perceelformulier

Perceelformulier van StilleRijn.008-011, (Voor: 8-4-3/3147. Achter: 9-1-9/3445).
Opmerkingen: moet aan Haarlemmerstraatzijde in ieder geval 2 percelen zijn.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P2275
IdType leiden-rdl: B10833
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-054
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-055
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-056
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-057
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-058
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-075
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-076
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-077
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-078
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-079
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-080
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-081
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-082
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-083
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-084
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ORZ-085

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL008-011RijnStille Rijn 8-11TerugVerderORZ-07Overmare Rijnzijde
AR107-115MarendorpHaarlemmerstraat 107-115TerugVerderORZ-07Overmare Rijnzijde
LL000.2BarreveltsteegBarreveltsteeg 0.2VerderORZ-07Overmare Rijnzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Adriaen Jansz van Barrevelt36/1Adriaen Jansz brouwer
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Cornelis Adriaensz van Barrevelt45/1Cornelies Ariensz brouwer
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Floris Cornelisz Schuyt46/1Meester Florys oergelyst
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Cornelis Adriaensz van Barrevelt46/2Cornelies Ariensz brouwer
1561-03-26Waarboek-67 A-1560 (belending)Cornelis Adriaensz van Barrevelt204/06Cornelis Adriaensz brouwer
1561-07-23Rijckhuisen (vermelding)Cornelis Adriaensz van Barrevelt73/1Cornelis Adriaensz van Barrevelt brouwer
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Cornelis Adriaensz van Barrevelt2590/1Cornelis Adriaensz brouwer
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)2591/1Jaepgen Ottendr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Cornelis Adriaensz van Barrevelt2591/2Cornelis Adriaensz brouwer
1563-02-08Waarboek-67 B-1562 (belending)Cornelis Adriaensz van Barrevelt263/06Cornelis Ariensz brouwer
1563-05-13Grote-Bewijzen-B (belending)Cornelis Adriaensz van Barrevelt833/12Cornelis Adriaensz brouwer
1572-04-14Waarboek-67 E-1571 (belending)Cornelis Adriaensz van Barrevelt80/06Cornelis Adriaensz brouwer
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Cornelis Adriaensz van Barrevelt5/1Cornelis Adriaensz, brouwer
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Cornelis Adriaensz van Barrevelt41/1Cornelys Adryaens
1576-05-23Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}48/03Adriana Adriaensdr weduwe van Claes Lambrechtsz brouwer zijn zuster
1576-05-23Waarboek-67 F-1576 (overledene)Claes Lambrechtsz van Swieten48/04weduwe van Claes Lambrechtsz brouwer
1576-05-23Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Cornelis Adriaensz van Barrevelt48/05Cornelis Adriaensz brouwer
1578-01-08Waarboek-67 F-1576 (belending)Cornelis Adriaensz van Barrevelt399/06Cornelis Adriaenss brouwer
1579-06-20Waarboek-67 G-1578 (belending)Claes Willem Bouwensz van Warmond309/08Claes Willem Bouwensz schepen
1579-06-20Waarboek-67 G-1578 (belending)Claes Willem Bouwensz van Warmond309/09Claes Willem Bouwensz schepen
1579-07-03Waarboek-67 G-1578 (belending)Cornelis Adriaensz van Barrevelt312/07Cornelis Adriaensz
1580-09-15Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)221/03Joncvrouwe Marie Arnoultsdr weduwe van za. Gerrit van Gerwen
1580-09-15Waarboek-67 H-1580 (overledene)221/04wijlen Gerrit van Gerwen coopman tot Antwerpen
1580-09-15Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Cornelis Adriaensz van Barrevelt221/05Cornelis Adriaensz van Barrevelt onse medebroeder in Rade
1580-09-15Waarboek-67 H-1580 (begunstigde)Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten221/10Cornelis Claes Lambrechtsz
1580-09-15Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}221/13Claes Dircxz van Montfoort
1581-01-17Waarboek-67 H-1580 (belending)Cornelis Adriaensz van Barrevelt262/06comparant zelver (Cornelis Adriaensz)
1581-01-17Waarboek-67 H-1580 (belending)Cornelis Adriaensz van Barrevelt265/06Cornelis Adriaensz voorn. zelver
1581-04-28Album-Studiosorum (vermelding)Reinier Jansz Ingels9/30Regnerus Ingelius Amsterodamensis J
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Reinier Jansz Ingels68/1Reynier Jansz van Amsterdam student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Diewertgen Bintius {Ingels}68/2Diewer Bintius zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Reiniersdr Ingels68/3Aeltgen haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Bente Reiniersdr Ingels68/4Benten haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Claesdr van Brouc {dienstmeid}68/5Trijn Claesdr van Brouc haer dienstmeyt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Adriaensz van Barrevelt69/1Cornelis Adriaensz van Barrevelt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jutgen Fransdr {van Barrevelt}69/2Jutgen Franssendr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Françoisdr van Leeuwen {StilleRijn}69/3Annetgen Franchoys van Leeuwensdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Hendricksdr van Brouchoven69/4Annetgen besturven dochter van Heyndric van Brouchoven
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Hendrick Jansz van Brouchoven69/4abesturven dochter van Heyndric van Brouchoven
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Reinier Jansz Ingels52/1Reyer Jansz van Amsterdam
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Cornelis Adriaensz van Barrevelt53/1Cornelis Adriaensz van Barrevelt
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Cornelis Adriaensz van Barrevelt55/1Cornelis Adriaensz van Barrevelt
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jacob van Capellen {kousenbreier}56/1Jacop van Cappelle
1583-07-27Grachtenboek-02 (eigenaar)Cornelis Adriaensz van Barrevelt1060/1Dit is de plaets ofte de brouwerye van Corneelis Adryaensz Berrevelt
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Cornelis Adriaensz van Barrevelt213/D07Cornelis Adriaensz van Barrevelt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Adriaensz van Barrevelt51/1Cornelis Adriaenss van Berrevelts ledige erve
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Adriaensz van Barrevelt52/1dezelve Cornelis Arienss
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Adriaensz van Barrevelt53/1dezelve Van Berrevelt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Adriaensz van Barrevelt54/1dezelve noch een huys opten houck
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Adriaensz van Barrevelt71/1Cornelis Adriaenss van Barrevelts huys opten houck daer de verwerie staet
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Adriaensz van Barrevelt72/1dezelve zijn stallinge
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Adriaensz van Barrevelt73/1dezelve een schuyer die hij aen de houtsagers verhuyert
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Adriaensz van Barrevelt74/1dezelve een huys
1591Stratenboek-28 (eigenaar)Cornelis Adriaensz van Barrevelt600/1Cornelis Adriaensz van Bernevelt
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)22/1Jacob Roveroij
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Cornelis Arentsz van Tetrode {brouwer}31/1Cornelis Aerntsz van Tetroede, brouwer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)55/1Jan Jacobsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)56/1Dirc de Gorter
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Cornelis Dircksz {chirurgijn}57/1mr Cornelis Dircxz chirurgijn
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)58/1Jacob Roveroy
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Geertgen Cornelisdr {vrouw van Adriaen Adriaensz}59/1Adriaen Adriaensz bierdragers weduwen
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Adriaen Adriaensz {bierdrager}59/1aAdriaen Adriaensz bierdragers weduwen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)76/1Jacques Roveroy
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Gerritsz {kuiper}77/1Jan Gerytszoon
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Gerritsz {kuiper}78/1deselve Jan Gerytsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Gerritsz {kuiper}79/1deselve Jan Gerytsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)80/1Cryspijn la Grange
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)81/1Claes Allertsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Cornelis Arentsz van Tetrode {brouwer}82/1Cornelis Aerntsz van Tethroede
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)83/1Michiel Janss schuytvoerder
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)84/1deselve Michiel Janss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)54/1Maerten Doesen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)54/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)55/1Dirck de Gorter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)55/3opt aengeven van dezelve zijn dochter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Cornelis Dircksz {chirurgijn}56/1Mr Cornelis Dircxz Vougen chirurgijn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)56/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)57/1De weduwe van Jacob Roevroy
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)57/1aJacob Roevroy weduwe
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)57/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Geertgen Cornelisdr {vrouw van Adriaen Adriaensz}58/1De weduwe van Adriaen Adriaensz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Adriaensz {bierdrager}58/1aAdriaen Adriaensz Weduwe
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)58/3op aengeven van de vrou die daer woondt
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)75/1Jan Willemsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)75/2Jaecques Roeveroys weduwe
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)75/2aJaecques Roeveroys weduwe
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)75/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)76/1Pieter van Graefschap
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gerritsz {kuiper}76/2Jan Gerrytsz cuyper
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)77/1Waer van Tybau
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gerritsz {kuiper}77/2Jan Gerrytsz cuyper
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)77/3opt aengeven van [niet vermeld]
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)78/1Stijntgen [achternaam niet vermeld]
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gerritsz {kuiper}78/2Jan Gerrytsz cuyper
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)79/1Cornelis Cornelisz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gerritsz {kuiper}79/2Jan Gerrytsz cuyper
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)79/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gerritsz {kuiper}80/1Jan Gerrytsz cuyper
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)80/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)81/1Cryppyn Lagrange
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)82/1Anthonis Quyrijns
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)82/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)83/1Adriaen Embrechtsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)84/1Saertgen Henricxdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)84/2Michiel Jansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)85/1Cornelis Michielsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)85/2Michiel Jansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)85/3opt aengeven van de vrou
1607-05Bierfraude-1607 (bewoner)Geertgen Cornelisdr {vrouw van Adriaen Adriaensz}404/1Adriaen Adriaensz's weduwe pinttebier
1607-05Bierfraude-1607 (overledene)Adriaen Adriaensz {bierdrager}404/1aAdriaen Adriaensz's weduwe