Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.022, (Voor: 1-10-5/704. Achter: 1-9-10/685).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType kadaster: LDN01-G-28
IdType leiden-1600: P0018
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GAH-054
IdType leiden-schoorsteengeld: S-GAH-096

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL022Breestraat04.0187Breestraat 22TerugVerderGAH-04Gasthuis
AR007.1RijnBoommarkt 7.1TerugVerderGAH-04Gasthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544-06-30Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Haesgen Dircksdr Steen {vrouw van Dirck Jansz, Claes Anthonisz, van der Graft}606/03Haesgen
1544-06-30Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Dirck Dircksz Steen {de oude}606/04Dirck Dircksz Stien
1544-06-30Grote-Bewijzen-B (overledene)Haesgen Aelwijnsdr {Steen}606/05wijlen Haese Aelwijnsdr
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Dirck Dircksz Steen {de oude}33/1Dirck Dircxz Stien
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Dirck Dircksz Steen {de oude}34/1Dirck Steen
1573ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Dirck Dircksz Steen {de oude}44/1Dircx Dircxz Steen
1573-05-01Rijckhuisen (vermelding)Dirck Dircksz Steen {de oude}84/1Dirc Dircxz Stien olyslager brouwer
1573-11Vluchtelingen-1573 (bewoner)31/1Cornelis Willemsz van Zoeterwoude In de husinghe Dirick Stien, olyslagher
1573-11Vluchtelingen-1573 (eigenaar)Dirck Dircksz Steen {de oude}31/2In de husinghe Dirick Stien, olyslagher
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Dirck Dircksz Steen {de oude}18/1Dirick Diricxsz Steen
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Dirck Dircksz Steen {de oude}54/1Dieck Stien
1575-02-25Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Dirck Dircksz Steen {de oude}461/03Dirck Dircksz Steen olieslager
1575-02-25Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)461/04Margriete Dircksdr
1575-05-31Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Havick Joostenz {tinnegieter}536/03Havick Joostenz namens d'erven van Mees Havicksz
1575-05-31Waarboek-67 E-1571 (overledene)Mees Havicksz {tinnegieter/kapitein}536/04d'erven van Mees Havicksz
1575-05-31Waarboek-67 E-1571 (koper)Dirck Dircksz Steen {de oude}536/05Dirck Dircksz Steen
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Dirck Dircksz Steen {de oude}26/1Dirck Dircxsz Steen
1575-11-01Waarboek-67 E-1571 (belending)Dirck Dircksz Steen {de oude}619/07Dirck Dircksz Steen de Oude
1575-11-18Waarboek-67 E-1571 (belending)Dirck Dircksz Steen {de oude}618/08Dirck Steen
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Dirck Dircksz Steen {de oude}15/1Dirck Dircxz Steen de oude
1576-04-06Voogdenboek-A (ouder)Dirck Dircksz Steen {de oude}68/03Oude Dirck Dircsz Steen
1576-04-06Voogdenboek-A (overledene)Duifgen Havicksdr {Steen}68/04Duufgen Havixdr
1576-04-06Voogdenboek-A (kind)Havick Dircksz Steen68/05Havick (oud 18 jaar)
1576-04-06Voogdenboek-A (kind)Jan Dircksz Steen68/06Jan (16 jaar)
1576-04-06Voogdenboek-A (kind)Pieter Dircksz Steen68/07Pieter (15 jaar)
1576-04-06Voogdenboek-A (kind)Neeltgen Dircksdr Steen68/08Neeltgen (13 jaar)
1576-07-06Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Dirck Dircksz Steen {de oude}198/03Dirck Dircxsz Steen de oude
1576-07-06Huwelijksevw-B2 (bruid)Fijtgen Quirijnsdr {Gool, Steen}198/04Fijtgen Quyrijnsdr weduwe
1576-07-06Huwelijksevw-B2 (overledene)Cornelis Dircksz Gool198/05Cornelis Dircxz Gool
1576-07-07Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Dirck Dircksz Steen {de oude}36/11aDirck Dircxs Steen
1576-07-07Ondertrouw-NH-A (bruid)Fijtgen Quirijnsdr {Gool, Steen}36/11bFijtge Quirijnsdr
1576-07-10Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Dirck Dircksz Steen {de oude}64/03Oude Dirck Dircksz Steen olieslager
1576-07-10Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Jan Dircksz Steen64/04Jan (16)
1576-07-10Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Pieter Dircksz Steen64/05Pieter (15)
1576-07-10Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Zoetgen Dircksdr Steen64/06Zoetgen (24)
1576-07-10Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Neeltgen Dircksdr Steen64/07Neeltgen (13)
1576-07-10Waarboek-67 F-1576 (overledene)Duifgen Havicksdr {Steen}64/08gewonnen bij Duyfgen Havicsdr
1576-07-10Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Jan Dircksz Steen182/03Jan (16)
1576-07-10Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Pieter Dircksz Steen182/04Pieter (15)
1576-07-10Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Zoetgen Dircksdr Steen182/05Zoetgen (24)
1576-07-10Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Neeltgen Dircksdr Steen182/06Neeltgen (13)
1576-07-10Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Dirck Dircksz Steen {de oude}182/07Oude Dirc Dircsz Steenen
1576-07-10Kleine-Bewijzen-A (overledene)Duifgen Havicksdr {Steen}182/08Duufgen Havixsdr zijn zaliger huisvrouw
1580-03-25Voogdenboek-A (overledene)Dirck Dircksz Steen {de oude}187/03Oude Dirc Steen Dircsz zaliger
1580-03-25Voogdenboek-A (overledene)Duifgen Havicksdr {Steen}187/04Duifgen Havixdr beide zaliger
1580-03-25Voogdenboek-A (kind)Jan Dircksz Steen187/05Jan Steen oud (21 jaar)
1580-03-25Voogdenboek-A (kind)Pieter Dircksz Steen187/06Pieter Steen (18 jaar)
1580-03-25Voogdenboek-A (kind)Neeltgen Dircksdr Steen187/07Neeltgen Steen (17 jaar)
1580-06-20Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Dirck Dircksz Steen {de jonge}132/03Jonge Dirck Steen Dircxsz tinnegieter
1580-06-20Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haesgen Dircksdr Steen {vrouw van Dirck Jansz, Claes Anthonisz, van der Graft}132/04Haesgen Steen Dircxsdr
1580-06-20Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Zoetgen Dircksdr Steen132/07Zoetgen Steen Dircxsdr
1580-06-20Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Pieter Dircksz Steen132/08Pieter Steen Dircxsz oudt omtrent 18
1580-06-20Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Neeltgen Dircksdr Steen132/09Neeltgen Steen Dircxsdr 17
1580-06-20Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Geertgen Dircksdr Steen {vrouw van Rijck Rijckenz}132/12Grietgen Steen Dircxsdr
1580-06-20Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Rijck Rijckenz {van Vollenhoven}132/13Rijck Rijckenssz van Vollenhoven
1580-06-20Waarboek-67 H-1580 (overledene)Dirck Dircksz Steen {de oude}132/14oude Dirck Steen Dircxsz
1580-06-20Waarboek-67 H-1580 (overledene)Duifgen Havicksdr {Steen}132/15Duyffgen Havicsdr
1580-06-20Waarboek-67 H-1580 (koper)Jan Dircksz Steen132/16Jan Steen Dircxsz olyslaeger
1580-06-21Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Dirck Dircksz Steen {de jonge}131/03Jonge Dirck Steen Dircxsz tinnegieter
1580-06-21Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Claes Anthonisz {olieslager}131/04Claes Antonis olyslaeger
1580-06-21Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Haesgen Dircksdr Steen {vrouw van Dirck Jansz, Claes Anthonisz, van der Graft}131/05Haesken Steen Dircxsdr
1580-06-21Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Rijck Rijckenz {van Vollenhoven}131/06Ryc Ryckensz van Vollenhove
1580-06-21Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Geertgen Dircksdr Steen {vrouw van Rijck Rijckenz}131/07Geertgen Steen Dircxsdr
1580-06-21Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Zoetgen Dircksdr Steen131/08Zoetgen Steen Dircxsdr
1580-06-21Waarboek-67 H-1580 (kind)Pieter Dircksz Steen131/11Pieter Steen Dircxsz
1580-06-21Waarboek-67 H-1580 (kind)Neeltgen Dircksdr Steen131/12Neeltgen Steen Dircxsdr
1580-06-21Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Jan Dircksz Steen131/13Jan Steen Dircxsz olyslaeger
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Dircksz Steen110/3.3.4.4Jan Dirczn Steen de Jonge
1581-04-12Waarboek-67 H-1580 (belending)359/09d'erftgen van oude Dirck Dircxz Steen
1581-04-12Waarboek-67 H-1580 (overledene)Dirck Dircksz Steen {de oude}359/10d'erftgen van Dirck Dircxz Steen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Dircksz Steen28/1Jan Dircxz Steen olyslager
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Zoetgen Dircksdr Steen28/2Zoetgen bestorven kinderen van oude Dr Steen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Dircksz Steen28/3Pieter bestorven kinderen van oude Dr Steen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Dircksdr Steen28/4Neeltgen bestorven kinderen van oude Dr Steen
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Dirck Dircksz Steen {de oude}28/4abestorven kinderen van oude Dr Steen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Dircksz Steen48/1Jan Dircxs Steen olyslager
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Zoetgen Dircksdr Steen49/1aldaer zijne twee broeders ende suster elc acht tsamen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Pieter Dircksz Steen50/1aldaer zijne twee broeders ende suster elc acht tsamen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Neeltgen Dircksdr Steen51/1aldaer zijne twee broeders ende suster elc acht tsamen
1583-06-17Grachtenboek-01 (eigenaar)Jan Dircksz Steen80/1Dirck Steen sijn kinderen
1583-06-17Grachtenboek-01 (overledene)Dirck Dircksz Steen {de oude}80/1aDirck Steen sijn kinderen
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Dircksz Steen48/1Jan Dirxz Steen olyslager
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Pieter Dircksz Steen49/1Stens broeder ende susters tot 3 toe tsamen
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Neeltgen Dircksdr Steen50/1zuster 1
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Zoetgen Dircksdr Steen51/1zuster 2
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Dircksz Steen45/1Jan Dirc Steen
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Dircksz Steen92/1Jan Dircxzoon Steens olymolen
1587-09-02Ondertrouw-NH-B (bruidegom)Jan Dircksz Steen182/04aJan Dirxz Steen
1587-09-02Ondertrouw-NH-B (bruid)Swaentgen Cornelisdr van Leeusvelt {Steen}182/04bZwaentgen Cornelisdr
1588Stratenboek-01 (eigenaar)Jan Dircksz Steen1090/1Jan Dircxsoon Steen
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Jan Dircksz Steen40/1Jan Dircxzoon Steen Olijslager
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Dircksz Steen48/1Jan Dircxz Steen olyslager
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Dircksz Steen92/1Jan Dircxz Steens achterhuys en olymolen
1601 naBonboek-01B (eigenaar)Jan Dircksz Steen220/001Jan Dircxsz Stien olyslager
1606-03-26Grafsteen-PTR (overledene)Swaentgen Cornelisdr van Leeusvelt {Steen}329/1Swaentgen Cornelisdr huijsfrou van Jan Dirkxz Steen
1606-03-26Grafsteen-PTR (echtgenoot)Jan Dircksz Steen329/1ahuijsfrou van Jan Dirkxz Steen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Dircksz Steen54/1Jan Dircxz Stiens
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)54/3op 't joncwijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Dircksz Steen96/1Jan Dircxz Steen olymolen
1617-04-26Grafsteen-PTR (overledene)Jacoba Jansdr van Dam {Steen}329/2Jacobij Jansdr van Dam huisvrou van Jan Dirckx Steen
1617-04-26Grafsteen-PTR (echtgenoot)Jan Dircksz Steen329/2ahuijsfrou van Jan Dirkxz Steen
1625-07-20Grafsteen-PTR (overledene)Jan Dircksz Steen329/3Ian Dirckxz Steen
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)187/1Hugo de Wildt
1815-0524Bonboek-01B (verkoper)220/991Mr Hugo de Wildt
1815-0524Bonboek-01B (koper)220/992Jonkvrouwe Maria Sussanna de Wildt